Ikke lov å ta egenandel for ny resept via PasientSky

Dersom du må betale egenandel eller gebyr når du kun skal fornye reseptene dine bør du ta det opp med legekontoret ditt, og vise til at det er en tjeneste som skal være gratis.

Hver gang vi går over til et nytt år blir egenandeler ofte tema i sosiale medier. På begynnelsen av 2021 ble det blant annet delt erfaringer rundt egenandeler ved fornyelse av H-resept ved noen av sykehus. Hele den saken kan du lese her

Da fortalte også flere at de betaler en egenandel på 55 kroner når de bruker PasientSky for å fornye reseptene sine hos fastlegen. Andre opplyste at de ikke betaler noe når de kun ber om reseptfornyelse. Spondylitten spurte derfor avdelingsdirektør for HELFO Regleverk, resultatstyring og HR-forvaltning om denne situasjonen også. Hun er klar på at dette heller ikke utløser egenandel for pasienten.

– Det finnes ingen takst eller egenandel på 55 kroner som skal brukes, dersom pasienten bare har bedt om fornyelse av resept, sier Camilla Nagelstad Dalland.

Du må si i fra

Det er opp til deg som pasient å si i fra om du mener du blir avkrevd egenandeler eller egenbetaling som ikke er riktig. Kun fornyelse av resept skal ikke koste noen ting, og du kan vise til regelverket om at denne typen tjenester skal være gratis.

Helsedirektoratet har tidligere avklart at bruk av gebyr for timebestilling på SMS og andre internettjenester ikke skal utløse slike gebyrer. På nettsiden sin skriver de i en artikkel datert 8. mai 2019 at prinsippet om at pasientbetaling utover fastsatte egenandeler/egenbetaling ikke skal forekomme, og at det gjelder både eksisterende tjenester og eventuelle nye tjenester som ennå ikke er påtenkt eller innført.

– Pasienter skal ikke betale noe annet enn fastsatte egenandeler/egenbetalinger når de skal til lege eller andre behandlere i den offentlige helsetjenesten. Det er fortsatt enkelte fastleger og avtalespesialister som tar gebyr for tilleggstjenester utover den finansieringen de får fra det offentlige. Dette gjelder for eksempel gebyr for timebestilling per SMS eller via internett, og pasientbetaling for andre typer tjenester som ikke er regulert i avtale med det offentlige. Egenandelene/egenbetalingene fremkommer av forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, skriver de.

LES OGSÅ: Slik søker du om tilskudd til småhjelpemidler

I strid med regelverket

De forklarer at de økonomiske vilkårene for fastleger og avtalespesialister reguleres i Statsavtalen, som er inngått mellom staten, KS og regionale helseforetak på den ene siden, og Den norske legeforening på den andre siden. Statsavtalen omfatter tre typer finansiering av fastleger og avtalespesialister: Driftstilskudd, refusjoner (takster) fra folketrygden og satser for pasientbetaling (egenandeler/egenbetalinger). Dette utgjør til sammen fastlegers og avtalespesialisters omsetning og inntekter som næringsdrivende i egen praksis.

– Finansieringen skal dekke det tjenestetilbudet legene og avtalespesialistene gir til pasientene. Når fastleger eller andre behandlere har avtale med den offentlige helsetjenesten er de del av denne, og kan ikke opptre i strid med reglene og prinsippene den bygger på, står det.

Kan ikke pålegge andre utgifter

Et av disse prinsippene er at befolkningen skal ha tilgang til helsetjenester uavhengig av hva slags privatøkonomi de har, og regelverket reflekterer dette.

– Pasientens egenandeler og egenbetaling er regulert av blant annet Folketrygdloven § 5-4 med tilhørende forskrifter og av andre regler. En offentlig behandler kan ikke pålegge pasienten andre utgifter enn det som følger av regelverket. Behandleren kan heller ikke pålegge pasienten å kommunisere på bestemte måter, for eksempel kun via digitale kanaler, presiserer Helsedirektoratet.

Du kan lese mer om egenandeler og regelverket på helsenorge.no.

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 1-21. Det er kun noen av artiklene fra bladet som legges ut åpent på nett.

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: