Klamydia kan føre til udifferensiert spondyloartritt

Russiske forskere mener at en klamydiainfeksjonen er årsaken til at udifferensiert spondyloartritt oppstår.

De har undersøkt mulige årsaksfaktorer for udifferensiert spondyloartritt, sammenlignet med pasienter med en klassisk aksial spondyloartritt. Studien involverte 80 pasienter med spondyloartritt, som var innlagt ved en avdeling for revmatologi.

40 pasienter hadde udifferensiert spondyloartritt, fordelt på 33 menn og syv kvinner. 40 pasienter hadde radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), fordelt på 39 menn og en kvinne.

Chlamydia trachomatis

Diagnosen udifferensiert spondyloartritt var gitt med bakgrunn i manglende samsvar med kriteriene for andre former for spondyloartritter. Aksial spondyloartrittdiagnosen var basert på de modifiserte New York-kriteriene, hvor man blant annet har røntgenforandringer i iliosakralleddene. I gjennomsnitt hadde alle i studien hatt diagnosen i litt over syv år.

Før de ble lagt inn på sykehuset ble alle deltagerne sjekket for bakterien Chlamydia trachomatis og andre bakterieinfeksjoner. Chlamydia trachomatis forårsaker genital klamydiainfeksjon og trakom, en øyeinfeksjon som kan lede til blindhet.

LES OGSÅ: Revmatisme bør kunne kureres innen fem år

Færre etter ett år

Chlamydia trachomatis ble påvist hos 72 prosent av pasientene med udifferensiert spondyloartritt (29 personer), men bare i tolv prosent av pasientene med aksial spondyloartritt (5 personer).

To av pasientene med udifferensiert spondyloartritt uten bakteriefunn, ble diagnostisert med hudlesjoner i løpet av det første oppfølgingsåret og fikk diagnosen psoriasisartritt. Etter ett år med observasjoner var det bare ni personer som oppfylte diagnosen udifferensiert spondyloartritt.

LES MER OM UDIFFERENSIERT SPONDYLOARTRITT HER

Uoppdaget

De russiske forskerne mener at udifferensiert spondyloartritt forårsaket av en klamydiainfeksjon ofte forblir uoppdaget, da laboratorieanalysene som benyttes ofte ikke er følsomme nok.

– De fleste pasientene med en varig klamydiainfeksjon blir ikke oppdaget med tradisjonelle prøver. PKR (polymerasekjedereaksjon), eller cellekulturanalyser, foretrekkes for å påvise en slik infeksjon, skriver de i sin artikkel.

Den ble publisert i Annals of Rheumatic Diseases i 2014.

Forskerne mener klamydiainfeksjonen ikke bare er et sammenfallende funn, men årsaken til at udifferensiert spondyloartritt oppstår. De påpeker at de samme funnene ble gjort mye sjeldnere hos pasientene med radiografisk aksial spondyloartritt.

LES OGSÅ: Norsk forskning på alles lepper under EULAR 2017

Krever andre forklaringer

En annen studie fra 2016 antyder det samme. Forskerne hadde en teori om at visse mikroorganismer og tidligere infeksjoner kan bidra til at spondyloartritter oppstår. De undersøkte derfor SpA-pasienter, pasienter med smerter i korsryggen og friske personer og målte antistoffer mot Borrelia, bakterien ehrlichia og Chlamydia trachomatis.

De fant høyere nivåer av antistoffer hos SpA-pasientene, men når de justerte for egenskaper som alder, kjønn, CRP og HLA-B27-status, så de ikke en signifikant forskjell. Forskerne mener derfor at utviklingen av spondyloartritt krever andre forklaringer enn en bakteriell infeksjon.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN

Kanskje du også liker disse: