Klimarehabilitering gir god effekt

Grupperehabilitering i varmt klima spiller en viktig rolle for pasienter med revmatiske sykdommer – uavhengig om de benytter biologisk medisin.

Er det noe poeng å sende de som går på biologiske medisiner til klimabehandling, sammenlignet med de som ikke får slik medisinsk behandling? Det ville svenske forskere finne ut av.

I en nylig publisert studie fra Journal of Rehabilitation medicine hos PubMed.gov forteller de om resultatene.

LES OGSÅ: Flere får plass på behandlingsreise med ny forskrift

Tre aktiviteter daglig

Pasienter med diagnosene leddgikt og spondyloartritt, som ikke hadde tilstrekkelig effekt av fysioterapi i Sverige, ble inkludert i studien. 63 prosent av deltagerne gikk på biologisk medisin. Deltagerne hadde minst tre aktiviteter per dag, fem dager i uken.

Programmet gikk over fire uker og forskerne ville se på effekten av grupperehabilitering i varmt klima over både kort og lang tid.

Totalt deltok 161 pasienter i studien, og de ble undersøkt både før og etter rehabiliteringsukene med egenrapporteringsskjemaer. I tillegg ble deltagerne fulgt opp etter tre og tolv måneder, hvor de svarte på de samme spørreskjemaene om ting som smerte, funksjon, aktivitet, livskvalitet og generell helse.

LES OGSÅ: Klimabehandling gir store helsegevinster

Verdifull forbedring

Forbedringen når det gjaldt disse elementene var svært signifikant på alle oppfølgingspunkter, sammenlignet med undersøkelsen før klimarehabiliteringen. Det gjaldt både for de som brukte biologisk medisin og de som ikke benyttet det. Den fysiske aktiviteten i gruppa hadde også en merkbar økning, selv etter et helt år.

– Grupperehabilitering i varmt klima gir en klinisk verdifull forbedring når det gjelder kroppsfunksjon, aktivitetsnivå og livskvalitet, konkluderer de svenske forskerne.

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID – BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN

Kanskje du også liker disse: