Foto: Dreamstime.com

Kronisk utmattelse: – Hopp på riktige tankebusser!

Auditoriet var fullstappet da Diakonhjemmet Sykehus og Norsk Revmatikerforbund inviterte til gratis dagsseminar om kronisk utmattelse.

Folk kom fra fjern og nær, med mange ulike diagnoser, for å lære om hvordan de kan mestre den utmattende trettheten. Engasjementet er enormt i sosiale medier og på nettsider når saker om fatigue, som vi i Norge betegner som utmattende tretthet, dukker opp. Det er mange som kjemper kampen mot denne trettheten man ikke helt kan forklare

Psykolog Elin Fjerstad snakket om å ha energikapsler i livet sitt og hoppe på riktige tankebusser. Foto: trien Dahl-Johansen
Psykolog Elin Fjerstad snakket om å ha energikapsler i livet sitt og hoppe på riktige tankebusser. Foto: trien Dahl-Johansen

og sliter med å få bukt med. Derfor hadde Oslo fylkeslag og Revmatikerforbundet sentralt slått seg sammen med Diakonhjemmet Sykehus for å lære bort noen mentale strategier som kan hjelpe.

LES OGSÅ: Nyttig verktøykasse for å bekjempe energityvene

Stort problem

Studier viser at mer enn halvparten av pasienter med Bekhterevs sykdom rapporterer at utmattelse er et stort problem og at det benyttes som en målestokk på sykdomsaktivitet. Det har vært foreslått at utmattende tretthet i revmatiske betennelsessykdommer er relatert
til betennelse, men man har ikke funnet noen sammenheng mellom tretthet og inflammasjonsmarkører hos denne pasientgruppen. Imidlertid er tretthet forbundet med smerte og nedsatt mental og fysisk funksjon, skriver professor Anne Marit Mengshoel i sin publikasjon på feltet.

To typer tretthet

Flere studier viser at alvorlighetsgraden av tretthet varierer enormt, også for enkeltindivider. Professoren publiserte i 2010 en artikkel hos Arthritis Care & Research om bekhterevpasienter og deres utmattende tretthet og hvordan den påvirker livssituasjonen deres.

Den avdekket at det finnes to grunner til tretthet. Tolv pasienter i alderen 30-59 år, som hadde levd med sykdommen i alt fra seks måneder til 36 år, deltok i studien. De ble bedt om å beskrive sitt daglige liv med både gode og dårlige bekhterevdager. Deltagerne skulle gi eksempler på hverdagslige situasjoner hvor de opplevde trettheten og hva de gjorde for å bedre den.

LES OGSÅ: Når livet går i en uventet retning

Finne balanse

Den ene utgaven av tretthet hun beskriver er en man kan forstå og håndtere, og som man kan relatere til den forsterkede belastningen det er å leve med en slik kronisk sykdom. Denne påkjenningen ga deltagerne en indikasjon på om de skulle hvile, eller midlertidig bremse ned, slik at de ikke overanstrengte seg. En slik tretthet er positiv fordi den beskytter mot overanstrengelse og gjør at du må finne en balanse i livet.

Uhåndterlig tretthet

Den andre grunnen var en ukjent og uhåndterlig tretthet, som var knyttet til sykdommen. Sammen med denne hadde de sterke smerter, samt svært stiv og tung kropp, som den enkelte ikke kunne gjøre noe med. Denne tilstanden ble ansett som et tegn på et utbrudd eller en oppblussing av betennelse. Denne typen tretthet ser ut til å kreve medisinsk behandling, skriver Mengshoel i studien.

Kognitiv terapi

Psykologene Elin Fjerstad, Torkil Berge og Lars Dehli har skrevet en hel bok om utmattelse. Under heldagsseminaret benyttet Fjerstad og Berge verktøyene de presenterer i boka Energityvene. Fjerstad har selv leddgikt og har derfor god kjennskap til hvordan et liv med revmatisme er. Det er utfordrende å skape en god og meningsfull hverdag når energien og kreftene ikke strekker til. Et godt hjelpemiddel i en slik situasjon kan være kognitiv terapi. Veiledet selvhjelp basert på kognitiv terapi har dokumentert sin nytteverdi i studier rettet mot revmatisk sykdom, der kronisk utmattelse er et stort problem.

Et godt hjelpemiddel for å håndtere utmattelse er å snakke til seg selv på en konstruktiv måte og ha en strategi for en balansert tilrettelegging av hverdagens aktiviteter. Det kan du lære gjennom veiledet selvhjelp basert på kognitiv terapi.

Folk kom fra fjern og nær for å delta på det gratis seminaret om kronisk utmattelse. Foto: Trine Dahl-Johansen
Folk kom fra fjern og nær for å delta på det gratis seminaret om kronisk utmattelse. Foto: Trine Dahl-Johansen

Kverntanker

Under seminaret snakket foredragsholderne blant annet om det å kvitte seg med kverntanker. Det kan for eksempel være bekymringer for fremtiden, grubling over fortiden og plagene her og nå.

– Tanker er bare tanker. Går det an å tenke på en annen måte? Har man for mange kverntanker mister man kontakten med intuisjonen. Om man forsøker å presse vekk tanker og følelser blir de forsterket. Aksept er viktig. De finnes her og nå, men som skyer på himmelen driver de etter hvert vekk. Hopp på de tankebussene som tar deg dit du skal og la de andre kjøre forbi, sa de.

Energikapsler

Utmattelse er ikke enten fysisk eller psykisk, men resultatet av samspillet mellom kropp, tanker, følelser, handlinger og livsforhold. Under seminaret ble det snakket om å identifisere energityvene, forebygge nye tyveritokter og leve best mulig med de kreftene du har. Først når du vet litt om hvordan energityvene ser ut, kan du gjenkjenne dem på lang avstand og gjøre tiltak som forebygger og begrenser tyveriene.

Og dette er viktig, for energityver stjeler livskvalitet – det i livet som gir glede og positive følelser. Det kan hindre deg i å være i jobb, og det kan gjøre det vanskelig å være den partneren, forelderen, familiemedlemmet og vennen du ønsker å være. Derfor må du fylle livet ditt med energikapsler; ting og mennesker som gir deg energi og overskudd. Du må også sørge for at de grunnleggende psykologiske behovene dine er dekket. Alle mennesker trenger tilhørighet, føle at de duger til noe og at de er sjef i eget liv.

LES OGSÅ: – Jeg har for korte armer

Foredragsholder og psykolog Torkil Berge. Foto: Trine Dahl-Johansen
Foredragsholder og psykolog Torkil Berge. Foto: Trine Dahl-Johansen

Forebygge med hvile

Selv om Mengshoels studie viser at det kan være en sammenheng mellom sykdomsaktivitet og utmattelse, har psykologene sett i sitt arbeid at det ikke alltid er sånn. De mener det ikke er noen enkel sammenheng mellom årsak og virkning når det gjelder utmattelse og revmatisk sykdom; årsakene er snarere sammensatte og komplekse og den henger ikke alltid sammen med høy sykdomsaktivitet. Mange opplever å være utmattet selv om medisinene reduserer alle tegn på at sykdommen er aktiv. Det er både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer som spiller inn. For å få bukt med utmattelsen må du forebygge og hvile, selv om du ikke er helt utslitt.

– Sett på aktivitetsbremser før det er helt tomt. Ta en energikapsel om dagen og sørg for å få dekket de grunnleggende mentale behovene dine, rådet foredragsholderne.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN! BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE

Kanskje du også liker disse: