Norge rundt med Treat to Target for spondyloartritt

Et team fra den nasjonale arbeidsgruppen besøker for tiden revmatologiske avdelinger landet rundt og presenterer Treat to Target innen området spondyloartritt.

Nye Treat to Target anbefalinger på området spondyloartritt (T2T-SpA) er nå publisert og klare. De revmatologiske avdelingene i landet som ønsker informasjon og presentasjon av anbefalingene og samtaler rundt tema i dem som blant annet behandlingsmål kan få besøk.

Knut Mikkelsen, Tore K. Kvien, Jon Hagfors, Elisabeth Lie og Hanne Dafinrud er noen av de som har reist Norge rundt for å informere om Treat2Target.  Foto: Geir Olsen
Knut Mikkelsen, Tore K. Kvien, Jon Hagfors, Elisabeth Lie og Hanne Dafinrud er noen av de som har reist Norge rundt for å informere om Treat2Target. Foto: Geir Olsen

Deltakere fra den nasjonale arbeidsgruppen har høsten 2013 besøkt: Lillehammer revmatismesykehus, Revmatologisk avdeling i Drammen, St. Olavs hospital Trondheim, Revmatologisk avdeling i Levanger, Revmatologisk avdeling Diakonkjemmet Oslo, Revmatologisk avdeling i Kristiansand.

LES OGSÅ: Nye muligheter for diagnosen spondyloartritt

Brukerrepresentanter i fra den nasjonale arbeidsgruppen og fra den lokale foreningen ble invitert og var representert på disse samlingene. Det var lærerikt, spennende og interessant å få innblikk i det som skjer av nybrottsarbeid på dette området.

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at brukerne gis anledning til delta og bidra på en denne arenaen. Dette opplever vi som svært positivt og vi har blitt tatt vel i mot. Dette er banebrytende og bidrar til god brukermedvirkning i praksis.

Første halvår 2014 gjennomføres besøk ved Revmatologisk avdeling Ålesund, Universitetssykehuset Nord-Norge, Haukeland sykehus revmatologisk avdeling.Abbvie har bidratt økonomisk i til at Treat to Target anbefalingen for området Spondyloartritt, (T2T-SpA) er blitt utarbeidet. De har ikke deltatt i arbeidet med anbefalingene. Gruppen som har tatt disse anbefalingene frem har stått fritt i dette arbeidet. Abbvie bidrar med utdanningsstipend for å gjøre dette bedre kjent.

LES OGSÅ: Tidlig og målrettet behandling av spondyloartritter

Brukerrepressentantene Undis Engum og Jon Hagfors. Foto: Geir Olsen
Brukerrepressentantene Undis Engum og Jon Hagfors. Foto: Geir Olsen

Kanskje du også liker disse: