PsA-pasienter er ofte rammet av tilleggslidelser

Forskning bekrefter at tilleggssykdommer er vanlig ved psoriasisartritt, og at de påvirker alvorlighetsgraden av sykdommen. Noen tilleggslidelser er mer vanlig enn andre blant disse pasientene.

En tyrkisk forskningsgruppe har undersøkt hyppigheten av ulike tilleggssykdommer ved psoriasisartritt (PsA). De har undersøkt hvordan disse har en påvirkning på hvordan psoriasisartritt arter seg, og hvilke faktorer som er assosiert med forekomsten av tilleggssykdommer for denne gruppen pasienter.

Undersøkelsen bekrefter at tilleggssykdommer er vanlig ved PsA, noe som øker sykdommens kompleksitet og har en påvirkning på alvorlighetsgraden av sykdommen.

LES OGSÅ: Isbading ga uventet effekt for PsA-pasient

Sykdommer

PsART er et nasjonalt, web-basert register hvor personer med psoriasisartritt blir registrert. Her blir demografisk, klinisk og terapeutisk informasjon innsamlet, i tillegg til informasjon om tilleggssykdommer. Det spørres etter forekomsten av følgende tilleggssykdommer: høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt, diabetes, hyperurikemi (en tilstand med for høyt nivå av urinsyre i blodet assosiert med urinsyregikt), koronar hjertesykdom, leversykdom, slag, kreft og depresjon.

LES MER OM PSORIASISARTRITT HER

Overvekt vanligst

1069 personers data ble analysert i undersøkelsen. Antall pasienter med én, to eller tre tilleggssykdommer var 642 (60,1 %). Hyppigst forekommende tilleggssykdom i synkende rekkefølge var:

  • Overvekt (30,6 %)
  • Høyt blodtrykk (23,9 %)
  • Høyt kolesterol (18,6 %)
  • Depresjon (17,6 %)
  • Diabetes (15,1 %)
  • Hyperurikemi (6,9 %)
  • Koronar hjertesykdom (3,6 %)
  • Leversykdom (3,6 %)
  • Slag (1,8 %)
  • Kreft (1,5 %)

Sammenlignet med personer som ikke hadde tilleggssykdommer var personer med minst én oftere eldre og hadde større sykdomsaktivitet, mer smerte og fatigue.

LES OGSÅ: Økt selvskading blant AS- og RA-pasienter

Utdannelse

Utdannelse ble også sett i sammenheng med tilleggssykdommer. Personer med minst én hadde færre antall skole- og studieår sammenlignet med personer som ikke hadde dette. Personer med flere års høyere utdanning hadde færre tilfeller av slag og depresjoner enn dem med færre års utdannelse. Dette viser at utdannelse og bevisstgjøring er viktig for å forbedre utfallene ved psoriasisartritt i et langtidsperspektiv, mener forskerne.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN – KUN 100 KRONER FOR SISTE HALVÅR

Kanskje du også liker disse: