Psoriasisartritt ut av skyggen under EULAR 2015

Spondylitten og Bekhterev Norge tok turen til den store revmatologikongressen EULAR 2015. Det er Europas største og viktigste kongress om forskning på revmatiske sykdommer.

Det var 16. gang European League Against Rheumatism (EULAR) ble arrangert. Det årlige arrangementet var denne gangen lagt til Roma i Italia.

Med 45 vitenskapelige foreninger, 38 pasientorganisasjoner, 20 foreninger for helsepersonell og 21 bedriftsmedlemmer, har kongressen blitt et av de store samlingspunktene i verden. Dit kommer forskere, leger, helsepersonell, pasienter og fagfolk innenfor revmatologi.

Konferansen er ikke bare viktig for europeere, men også for blant annet land som Japan, Kina og USA. EULAR er for alle som er opptatt av årsakene og behandlingen av revmatisme og muskel- og skjelettsykdommer.

LES OGSÅ: Lav vekt og infeksjoner kan trigge spondyloartritt

14 000 deltagere

Totalt var 120 land representert i år. Der blir det lagt frem og diskutert et bredt spekter av resultater av studier, interessante temaer, grunnleggende vitenskap og innovative og informative begivenheter. Årets kongress var omfattende med mer en 350 forelesere og 700 forelesninger.

Bilde av en gruppe mennesker med deltagerbevis rundt halsen
Flere av Norges ledende revmatologer deltok på årets EULAR. Her er Åse Lexberg, leder av revmatologisk avdeling ved Drammen Sykehus, leder av revmatologisk avdeling på Martina Hansens Hospital, Glenn Haugeberg, og leder av Norsk Revmatologisk forening og leder for revmatologisk avdeling på Sørlandet Sykehus, Dag Soldal, sammen med leder av SpAfo Norge, Jon Hagfors. Foto: Odd Mikkelsen

I tillegg var det over 2000 posterpresentasjoner av forskningsarbeider, som deltagerne kunne tilegne seg ny kunnskap fra. Det var derfor med stor interesse Bekhterever’n (Spondylitten) og Bekhterev Norge, sammen med 14 000 andre deltakere, fulgte kongressen for å finne ut av hva som var nytt og spennende innen feltet spondyloartritt.

Psoriasisartritt ut av skyggen

Tidligere har psoriasisartritt (PsA) havnet litt i skyggen av ankyloserende spondyloartritt (Bekhterevs sykdom) og revmatoid artritt (leddgikt). Under årets EULAR var det derimot et betydelig større fokus på psoriasisartritt, blant annet om hvorvidt PsA inngår i diagnosegruppen spondyloartritter. Et eget team har studert forskjeller og likheter mellom PsA og de øvrige diagnosene innen for spondyloartritt. I sitt foredrag konkluderte Douglas Veale fra Irland med at psoriasisartritt hører innunder denne diagnosegruppen.

LES OGSÅ: SMS-rapportering inn i forskningen

Følgesykdommer

Følgesykdommer blir stadig viktigere når man vurderer behandling av pasienter med betennelsesaktige revmatiske sykdommer. Det er kjent at denne pasientgruppen har høy risiko for tilleggssykdommer, som hjerte- karsykdom, enten på grunn av sykdommen eller medisineringen. Andre vanlige tilleggslidelser er infeksjoner, kreft, osteoporose, mage- tarmsykdommer og depresjon.

Målet til en arbeidsgruppe, oppnevnt av EULAR, har vært å foreslå en standardisert måte å rapportere og oppdage de vanligste følgesykdommene. Dette skal brukes i det daglige arbeidet til revmatolog og sykepleier. De kom også med et mulig forslag om et spørreskjema pasientene kan fylle ut.

For hver sykdom har de sett på hvordan man finner de ulike sykdommene, hvordan man rapporterer funn av disse og hvordan man forebygger. En slik standardisering vil kunne forbedre fokuset på følgesykdommene og behandlingen av dem.

Professor Désirée van der Heijde, ved revmatologisk avdeling på Leiden Universitets medisinske senter, presenterte EULAR-gruppens arbeid, hvor mye handlet om pasienter med psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt. Hun fortalte at EULAR med bakgrunn i dette arbeidet nå har utviklet ny guide for undersøkelse og rapportering av følgesykdommer.

Nå kan du bli fast leser av Spondylitten for bare 100 kroner ut året!

Interleukin-17 Hemmere

Til nå har det vært stort fokus på TNF-alfa hemmere, som for drøyt ti år siden revolusjonerte behandlingen av spondyloartrittpasienter. Dessverre er det ikke alle som har glede av disse moderne biologiske medisinene. I år var det fokus på betydningen av IL-17 og IL-23 i progresjonen av aksial spondyloartritt og psoriasisartritt.

To menn, en ved foredragsstol og en som svarer på spørsmål
Deltagerne kunne tilegne seg ny kunnskap fra over 2000 posterpresentasjoner av forskningsarbeid rundt om i Europa. Foto: Eular

Det viser seg at interleukiner har en betydelig betydning for utviklingen av sykdommen. IL-17-hemmere er nå godkjent på det europeiske markedet og testresultatene så langt er lovende. Spesielt fordi det kan se ut til at de som har dårlig respons på TNF-alfa hemmere har god respons på IL-17 hemmere.

Den første IL-17-hemmeren som er godkjent for førstelinjebehandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig psoriasis heter Cosentyx (secukinumab). Behandlingen settes som injeksjoner subkutant (i underhudsfettet) en gang i uken i fire uker, for så å være en månedlig vedlikeholdsdosering.

Studier viser at over 70 prosent av pasientene med psoriasis oppnådde symptomfri, eller nesten symptomfri, hud i løpet av de første 16 ukene av behandlingen. I løpet av 2015 skal det forskes videre på effekten den nye medisinen kan ha for de med psoriasisartritt og aksial spondyloartritt.

Neste år i London

Kongressen inneholdt mange spennende temaer med fokus på spondyloartritt.  Det er godt å vite at det virkelig jobbes hardt blant verdens ledende revmatologer med å løse mange av de utfordringene som de med revmatisk sykdom har. Totalt sett var kongressen lærerik, men de helt store nyhetene uteble. Det blir derfor meget interessant å følge opp dette neste år, da kongressen går av stabelen i London.

Tekst: Odd Mikkelsen og Jon Hagfors

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN!

Kanskje du også liker disse: