Refusjon for pasientreiser kan gjøres elektronisk

Det skal bli enklere å få tilbakebetaling etter pasientreiser. Vanlige reiser gjort fra 1. oktober kan meldes inn elektronisk og du trenger ikke lenger oppmøtebekreftelse.

Det melder Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding i dag.

– Dette er en tjeneste som gagner både pasientene og helsetjenesten. Pasientene får raskere svar og helsetjenesten bruker mindre tid på saksbehandling. Dermed kan helsetjenesten utnytte ressursene bedre. Dette kommer pasientene til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gjør det enklere

Pasienter har rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise, til eller fra offentlig godkjent behandling. Dagens oppgjørsordning oppleves som tungvint, hvor utgiftene oftest må dokumenteres med papirkvitteringer som må sendes i posten. Pasientreiser bruker i dag mye tid og ressurser på manuell håndtering av refusjonskrav, og mottar årlig nesten 700 000 søknader, eller 23,5 tonn post, som skal behandles.

Portrettbilde av Bent Høie
Helseminister Bent Høye (H). Foto: Bjørn H. Stuedal

– Vi har endret regelverket og innfører en standardsats per kilometer. Satsen er lik uavhengig av hvilket transportmiddel pasienten velger å benytte. Dette forenkler og effektiviserer saksbehandlingen, og gir større grad av likebehandling, sier Høie.

LES OGSÅ: Si din mening om fjerning av sykdomslistene!

Standardsats

Fra 1. oktober skal du altså søke om å få dekket noen typer pasientreiser på helseportalen, helsenorge.no. Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei.

Endringene medfører også at kravet til dokumentasjon reduseres ved at løsningen selv regner ut reiseavstanden fra pasientens hjem til behandlingssted.

Du trenger ikke å legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre.

I første omgang vil det være denne typen søknader det vil være mulig å søke elektronisk for.

Som pasient kan du da velge det transportmiddelet som passer best. Utbetalingen blir den samme om du reiser med buss, tog eller bil.

LES OGSÅ: Fortsatt forskjellsbehandling i refusjonsordningen

Når skal man bruke ny løsning?

Elektronisk selvbetjeningsløsning skal utvikles fortløpende, innen kort tid vil det derfor også bli mulig å søke elektronisk for reiser med nødvendige tilleggsutgifter, for eksempel utgifter til kost og overnatting.

Reiser som gjennomføres til og med 30. september, sendes inn på eksisterende papirskjema og dette må sendes per post, som før.

Hvis du reiser til behandling 1. oktober eller senere, skal du bruke nytt papirskjema og fra den dagen kan du legge inn reiser på helsenorge.no.

Nytt papirskjema

Den elektroniske tjenesten ligger på helsenorge.no. Der kan pasienter se tidligere reiser, status på søknader, eller fortsette på søknader som ikke er sendt inn.

I tillegg til at det blir mulig å søke elektronisk, blir det også nytt papirskjema og ny veiledning på papir. Det nye papirskjemaet vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandlere. Etter 1.oktober får pasienter som kan dokumentere medisinsk behov for å kjøre bil, dekket kostnader forbundet med bilreiser, slik som parkering og bompassering. Pasienter som vil søke om å få dekket disse utgiftene, må bruke det nye papirskjemaet og skal ikke sende søknaden elektronisk.

Nye nettsider

Fra 1. oktober finnes all pasientrettet informasjon fra Pasientreiser på helsenorge.no. Ved å logge deg inn på helsenorge.no/min-helse kan du bruke den elektroniske selvbetjeningsløsningen.

Pasientreiser.no vil fra 1. oktober være et nettsted for helsepersonell og andre fagpersoner.

Om du har spørsmål om ordningen, kan du ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN! Det koster bare 100 kroner ut året

Kanskje du også liker disse: