SMS-rapportering inn i forskningen

SMS-rapportering viser seg å være et godt hjelpemiddel for å samle inn data til studier av pasienter med revmatiske sykdommer.

Pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer har uttrykt et behov for hyppigere måling av relevante resultater. De tradisjonelle papirskjemaene man bruker til å måle pasientenes egenopplevde smerte og betennelse fanger ikke opp variasjoner i symptomene i løpet av dagen og fra dag til dag.

Gjennomførbarhet

For forskerne er også spørreskjemaene upraktiske de gangene de skal ha hyppige datainnsamlinger i studier. Nå har de ved blant annet Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) studert hvor effektivt SMS-rapportering er i slike tilfeller. De har sjekket hvor gjennomførbar SMS-rapportering er i en klinisk studie utført ved flere sykehus/sentre. I tillegg har de vurdert rapporteringen med SMS opp mot de tradisjonelle spørreskjemaene gjennomført med penn og papir.

LES OGSÅ: Kosthold med LavFODMAP

Foretrakk SMS

Ved flere sykehus og sentre har man benyttet SMS-rapportering, i en såkalt multisenterstudie. Blant annet ble det brukt i en studie om bassengtrening. En pilotstudie ble gjennomført i samarbeid mellom NKRR og Bekhterevforeningen i Oslo i 2012. Medlemmene som deltok i bassengtilbudet til foreningen var med i studien. Deltagerne var positive og frafallsprosenten var oppsiktsvekkende lav. Deltakerne opplyste da at de foretrakk SMS som metode.

Disse resultatene ble presentert på den europeiske revmatologikonferansen EULAR våren 2013 og ble under oppsummeringen siste dag trukket fram som innovativt og nytenkende.

Penn mot SMS

De norske forskerne, med Anne Christie i spissen, har derfor forsket videre på området og publiserte nylig en artikkel i Medical Research Methodology. I den første studien gjennomførte 21 pasienter med en inflammatorisk revmatisk sykdom daglig en vurdering av smerter, tretthet, stivhet og evne til å utføre daglige aktiviteter på en numerisk skala. De ble bedt om å bruke SMS annenhver dag og penn og papir de andre dagene – totalt i 28 dager.

Høy svarprosent

For å se på gjennomførbarheten ble også 36 pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom bedt om å vurdere de samme tingene med SMS to ganger i uken i 35 uker.

Forskerne fant ingen signifikante forskjeller mellom de to metodene når det gjaldt gjennomsnittssvar og konkluderer med at SMS-metoden vil være godt egnet i studier som krever hyppig datainnsamling og vurdering i sanntid. Svarprosenten for hele forsøket var på 97,9 for SMS-metoden og ga en svært høy deltagelse for denne typen studier.

Hold deg oppdatert med Spondylitten du også!

Kanskje du også liker disse: