Sprikende egenandeler for infusjonsbehandling

Det er sprikende praksis når det gjelder egenandeler for pasienter som får biologisk medisin som infusjon på sykehus. Spondylitten har sjekket med Helsedirektoratet om hva som er gjeldende regelverk, og hva pasientene faktisk skal betale.

Det finnes to ulike måter helseforetakene krever betaling fra pasientene på.

  • Egenandel er betaling fra pasienten som inngår i Frikort egenandelstak 1-ordningen. Det dreier seg da om poliklinisk helsehjelp ved sykehusene, som ytes av for eksempel leger, psykologer og fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og audiografer.
  • Pasientbetaling er betaling som kan kreves av pasienten, men som ikke inngår i frikortordningen. Det gjelder blant annet gebyret på 1053 kroner dersom pasienten ikke møter til timen og 75 kroner for bandasje og bedøvelsesmidler.

Ulik praksis

Noen sykehus krever egenandel fra pasientene som kommer for å få infusjonsbehandling med biologisk medisin, mens andre ikke tar noe betalt i det hele tatt. Det dreier seg blant annet om infusjoner med legemidlene med virkestoffene infliksimab (f.eks. Remicade/Remsima/Inflectra) og rituksimab (MabThera). Alle er infusjonsmedisiner for ulike revmatologiske lidelser.

Noen sykehus krever også betalt for materiell som brukes i forbindelse med infusjonen, men det gjelder ikke alle. Denne sprikende praksisen er ganske forvirrende for pasientene.

Spondylitten tok derfor kontakt med Helsedirektoratet for å finne noen som kunne forklare hvorfor det er så ulik betalingsordning i forbindelse med infusjonsbesøkene.

HAR DU SPØRSMÅL OM DET Å LEVE MED SPONDYLOARTRITT? KONTAKT SPAFO HJELPER DEG!

Sykehusenes ansvar

Seniorrådgiver Kjersti A. Berg i Helsedirektoratets divisjon for helseøkonomi og kompetanse, avdeling refusjoner, svarer at det finnes to løsninger for biologisk legemiddelbehandling av revmatologiske sykdommer.

– Det er én løsning for infusjonsbehandling i sykehus og én for pasientadministrert behandling. Biologiske medisiner som pasientene setter selv hjemme er omfattet av det som kalles H-resept, og er uten egenandel. De regionale helseforetakene har finansieringsansvar for legemidler når de har behandlingsansvar. Dette gjelder også legemiddelbehandling som skjer utenfor sykehus, som H-reseptene, forklarer hun.

LES OGSÅ: Biologiske medisiner og flytte til utlandet

Mann sitter i lenestol og får infusjonsbehandling
Sykehusene tar ulik betaling for å gi biologisk medisin intravenøst til pasientene. Foto: Leaf/Dreamstime.com

Ikke hjemmel for annen betaling

Berg legger til at det kan kreves egenandel av pasientene for infusjonsbehandling ved poliklinikk, jf. forskrift om pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten § 4.

– Etter hva Helsedirektoratet er kjent med kreves det egenandel for infusjonsbehandling ved sykehus i dag. Dette støttes også av våre data. Vi kan imidlertid ikke se at det er hjemmel i denne forskriften for å kreve annen betaling av pasienten. Det kan ikke kreves pasientbetaling for bandasjemateriell eller bedøvelsesmiddel (jf. § 8 i forskriften) ved infusjoner med biologiske legemidler, med mindre det er barn som vegrer seg mot å få satt inn infusjonsnålen uten bedøvelse. Infusjonsslanger og kanyler er ikke å anse som bandasjemateriell eller bedøvelsesmiddel, opplyser hun.

– Hva skal de som blir bedt om å betale for andre ting i forbindelse med infusjonen gjøre?

– Dersom en pasient har betalt for mye bør de ta kontakt med sykehuset/helseforetaket om dette, sier hun.

LES OGSÅ: God fraværsordning med bismak

Forsinkelse stopper egenandel

I forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta står det at man betaler egenandel om man får behandling ved poliklinikk. Den er per dags dato på 375  kroner.

  • Man slipper egenandel om man må vente mer enn en time etter oppsatt tid, dersom dette ikke ble gitt beskjed om før man kom.
  • Pasienten kan kreves for 75 kroner som betaling for bandasjemateriell og bedøvelsesmidler, men bare sammen med godkjent egenandel. Ved infusjonsbehandling med biologisk medisin skal det imidlertid ikke kreves annen betaling av pasienten.
  • En pasient som får poliklinisk helsehjelp for samme tilstanden fra ulike behandlingssteder på samme dag, skal ikke kreves for mer enn én egenandel.
  • Om man regnes som innlagt på sykehuset skal man ikke betale egenandel.

Spondylitten har ikke fått bekreftet vår teori, men vil anta at dersom infusjonen tar lang tid, og sykehuset regner dette som dagopphold og innleggelse, skal pasienten ikke betale egenandel.

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 3-19.

LES OGSÅ: Slik bruker du Fritt behandlingsvalg

Kanskje du også liker disse: