Tarmsykdom og radiografisk aksial spondyloartritt

Forhøyet calprotectin kan forutsi utviklingen av kronisk inflammatorisk tarmsykdom.

Personer med radiografisk aksial spondyloartritt har større risiko for å utvikle kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Det har imidlertid vært en mangel på kunnskap om hva som kan forutsi utviklingen av kronisk inflammatorisk tarmsykdom.

LES OGSÅ: Aktiv tarmsykdom forbindes med lavt nivå av vitamin D

FeCal-testen

FeCal-testen er en test av avføring som kan gi verdifull og avgjørende informasjon om kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Betennelse tiltrekker seg betennelsesceller, som har til formål å reparere skadene betennelsen forvolder. En av disse betennelsescellene kalles granulocytter, og det er inne i cellevannet til disse vi finner calprotectinet, stoffet som FeCal-testen måler. Når granulocytten dør, renner calprotectinet ut og føres ut av kroppen med avføringen. Man kan så måle mengden av det.

 SE FILMEN OM Å LEVE MED TARMSYKDOMMEN ULCERØS KOLITT HER

Sykdomsaktivitet

En svensk forskergruppe har over de siste fem årene undersøkt calprotectin hos 204 personer med radiografisk aksial spondyloartritt, som ikke var diagnostisert med inflammatorisk tarmsykdom fra før.

Calprotectin var forhøyet hos omtrent to tredjedeler av personene, både ved første undersøkelse og under den femårige oppfølgingen, og assosiert med sykdomsaktivitet ved begge tidspunkter.

Bruk av NSAIDs og Etanercept var assosiert med et høyere calprotectinnivå, mens bruk av andre DMARDs var assosiert med et lavere calprotectinnivå.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN!

Kanskje du også liker disse: