Tidlig og målrettet behandling av spondyloartritter

Treat to Target (T2T) er en ny metode for målrettet behandling av revmatisk inflammatorisk leddsykdom som Spondyloartritt, SpA og Revmatoid artritt.

Behandlingsmål har i lengre tid blitt benyttet i behandlingen av som eksempel blodtrykk og diabetes. Der er det definert klare behandlingsmål. Så settes det inn behandling for å oppnå det ønskede behandlingsmålet. Oppnås ikke det oppsatte mål endres behandlingen for så å nå det ønskede målet.

Under den revmatologiske kongressen EULAR i juni ble anbefalinger og behandlingsmål for Spondyloartritter presentert.

For å komme frem til disse anbefalingene har det vært gjennomført et omfattende internasjonalt arbeid.En internasjonal ekspertgruppe ledet av professor Josef Smolen, revmatolog og tidligere president i EULAR, har definert en rekke anbefalinger og behandlingsmål. Professor Tore Kristian Kvien ved Diakonhjemmet Sykehus  og tidligere president i EULAR, er med i denne internasjonale ekspertgruppen. Han er også leder av den norske styringsgruppen som blant annet bidrar til at dette blir tatt i bruk i behandlingen i Norge.

De revmatologiske avdelingene i landet som ønsker innføring i dette temaet kan få besøk fra deltakere i gruppen. Revmatismesykehuset på Lillehammer er de førte som får besøk av medlemmer fra gruppen.

LES OGSÅ: Lange ventetider og få revmatologer

Anbefalingene er nå publisert i tidsskriftet Annals of Rheumatic Diseases. Hele omtalen av studien finner du her:

Treating spondyloarthritis, including ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis, to target: recommendations of an international task force

Spondyloartritt er:
Et sett av kroniske inflammatoriske sykdommer som består av ulike innbyrdes undergrupper. Disse undergruppene er:

 • Bekhterevs sykdom (Ankyloserende Spondylitt – AS)
 • Psoriasisartritt – PsA
 • Reaktiv artritt,
 • Artritt i forbindelse med inflammatorisk tarmsykdom,
 • Udifferensiert spondyloartropatier,
 • Juvenil spondyloartritt

Kliniske instrumenter
Disse spørreskjemaene gir ut måledata som gir informasjon på sykdomsaktiviteten.  Denne delen omhandler vurdering av pasienter med Bekhterevs sykdom, Ankyloserende spondylitt, Axial Spondyloartritt. Disse målingene kan deles inn i to kategorier:

 • egenvurdering av pasienter (for eksempel BASFI, BASDAI, BAS-G)
 • målinger utført av helsepersonell (for eksempel thorax bryst utvidelse, spinal mobilitet, Schober-test, BASMI, m-SASSS)

Måleinstrumentene er:

 • BASDAI = Bath Ankyloserende Spondylitt Disease Activity Index
 • BASFI  = Bath Ankyloserende Spondylitt Functional Index
 • BASMI  = Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index
 • BAS-G = Bath Ankyloserende Spondylitt pasienten Globalt poengsum
 • m-SASSS  = Modifisert Stoke Ankyloserende Spondylitt Spinal Resultat
 • ASQoL = Ankyloserende Spondylitt AS Quality of Life Instruments
 • ASDAS = Ankyloserende Spondylitt Disease Activity Score

Ankyloserende Spondylitt (Ankylosing Spondylitis) er den internasjonale betegnelsen på Bekhterevs sykdom.

Abbvie har bidratt økonomisk i til at Treat to Target anbefalingen for området Spondyloartritt, T2T-SpA er blitt utarbeidet. De har ikke deltatt i arbeidet med anbefalingene. Gruppen som har tatt disse anbefalingene frem har stått fritt i dette arbeidet. De revmatologiske avdelingene i landet som ønsker besøk av deltakere i arbeidsgruppen, der det informeres om anbefalingene og T2T –SpA, kan få besøk. Abbvie bidrar med utdanningsstipend for å gjøre til at dette bedre kjent.

LES OGSÅ: Tidligere diagnostisering krever flere revmatologer

 

Kanskje du også liker disse: