To nye medisiner for PsA-pasienter er rett rundt hjørnet

Flere nyheter om kommende behandlinger for psoriasisartrittpasienter (PsA) ble presentert på EULAR 2017 i dag. Diabetes, fatigue og smerter var også viktige temaer.

Det ble også presentert studier som viser at PsA-pasienter har større risiko for å rammes av fatigue, at de lever med mye smerte og at de bør sjekkes jevnlig på grunn av stor risiko for utvikling av diabetes.

Studien om diabetes ble gjort blant egyptiske pasienter. Dr. Ahmed Abogamal fortalte Spafo Norge og Spondylitten om funnene sine ved posterpresentasjonen av studien. Dette er den andre studien som er gjort på nettopp dette i Egypt, og den viser samme indikasjoner som tidligere.

Han forklarte at betennelse og betennelsesmarkører, som CRP og andre cytokiner, er viktige brikker for utviklingen av insulinresistens hos PsA-pasienter.

– Vi har forsket på forbindelsen mellom insulinresistens og sykdomsaktivitet og fant at det var en stor sammenheng. Det betyr at det er viktig å følge opp disse pasientene jevnlig og sjekke dem for diabetes, forklarte han.

Vi spurte om disse funnene også kunne overføres til andre spondyloartrittpasienter, noe han trodde kunne stemme, men at det måtte lages egne studier for dette.

Nye effektive medisiner

I dag ble lovende data for to nye medisintyper presentert på den store revmatologikonferansen. Det er snakk om nye behandlinger for pasienter med psoriasisartritt. Nye mekanismer som kan behandle både leddsmerter og hudsymptomer er viktig, så til tross for at de to medikamentene ikke har endelig godkjenning for bruk til behandling av PsA, ønsket EULAR å fremheve dem.

To piller om dagen

Den første som ble presentert var en JAK-hemmer kalt tofacitinib. Det er en medisin i tablettform, og har vist gode resultater hos pasientene allerede etter to ukers bruk. Effekten ble opprettholdt i 12 måneder for både 5 og 10 mg to ganger daglig.

Medisinen har vært gjennom en Fase III-studie, men har ikke endelig godkjenning for bruk mot psoriasisartritt. Tofacitinib går under merkenavnene Xeljanz og Jakvinus. Foreløpig er den godkjent for behandling av revmatoid artritt (leddgikt) i USA og noen andre land.

Den gjennomgår nå også studier med tanke på behandling av inflammatoriske tarmsykdommer, som ulcerøs kolitt, og ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom).

Betydelig bedring

Den andre medisinen har virkestoffet guselkumab. Studien på denne medisinen viste at PsA-pasienter med aktiv psoriasisartritt, og tre prosent eller mer av kroppsoverflaten berørt av plakkpsoriasis, fikk betydelig forbedring på fysisk funksjon, psoriasis, entesitt, daktylitt og livskvalitet. Denne medisinen er et humant antistoff som retter seg mot interleukin 23.

Guselkumab har så langt vært gjennom en Fase II-studie, og en Fase III-studie pågår nå.

Her kan du se hele foredraget om de to nye medisinene for PsA-pasienter:

Artikkelen fortsetter etter videoen

https://youtu.be/Jlx1jjIjqfU

LES MER OM FATIGUE OG UTMATTELSE HER!

Tekst og foto: Trine Dahl-Johansen, Lillann Wermskog, Arne Westberg, Jane Høilund

Mer smerte

Flere posterpresentasjoner har denne gangen også trukket fram at mer enn 50 prosent av PsA-pasientene er sterkt plaget med fatigue. De er også mye plaget av smerter. Her forteller professor Phillip Conaghan om dette.

https://youtu.be/tdJa6qCI4yA

STØTT OSS I VÅRT FRIVILLIGE ARBEID! Bli fast leser av Spondylitten for 250 kroner i året!

#EULAR207

Kanskje du også liker disse: