Tåre renner fra øye
Til tross for tørre øyne kan pasienten ha økt tåreflod, særlig utendørs. Foto: Ocusfocus/Dreamstime.com

Tørre øyne er en vanlig følgelidelse hos revmatikere

Ved spondyloartritt, og flere andre autoimmune sykdommer, forekommer tilstanden tørre øyne mye hyppigere enn regnbuehinnebetennelse. Tørre øyne kan være svært plagsomt og kan kreve langvarig behandling.

Som regel er det regnbuehinnebetennelse det mistenkes når det gjelder spondyloartrittpasienter og øyeproblematikk, men tørre øyne er en mye vanligere følgelidelse. Tilstanden er ofte underdiagnostisert og underbehandlet, men internasjonale retningslinjer, som også norske øyeleger har bidratt til å utvikle, har ført til at det de senere årene har blitt endring i diagnostikk og behandling av tørre øyne.

Dr. Øygunn Utheim undersøker pasients øyne
Øygunn Utheim er øyelege med doktorgrad innen tørre øyne og øyeoverflatesykdommer. Foto: Tørreøyneklinikken

Hva er tørre øyne?

Tørre øyne ved revmatisk sykdom og autoimmun sykdom er svært vanlig. I store populasjonsstudier varierer forekomsten av tørre øyne fra 5 til 50 prosent, med betydelige regionale forskjeller. De høyeste tallene finnes i asiatiske land, uten at man vet årsakene til dette. Revmatikere får oftere tørre øyne enn den øvrige befolkningen, og får det ofte i yngre alder enn friske personer.

Tørre øyne forekommer i alle grader, fra ubetydelige plager til store plager som begrenser livsutfoldelsen. Symptomer kan være svie, kløe, tørrhet, sårhet, irritasjon, ruskfølelse/sandfølelse, lysskyhet, tåreflod, brennende følelse, smerter i øynene – og for noen lett tåkesyn eller varierende synsskarphet.

Øyne og øyelokkskant kan være synlig røde, og øyelokkene kan være hovne. Ved tørre øyne kan man også ha forhøyet blunkefrekvens på mer enn 8-12 ganger per minutt. Mange med tørre øyne vil også oppleve ubehag ved skjermbruk.

Øynene kan renne over

Øygunn Utheim er øyelege med doktorgrad innen tørre øyne og øyeoverflatesykdommer. Hun arbeider ved Tørreøyneklinikken og Øyehelseklinikken på Majorstua i Oslo, i tillegg til å være forsker ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Hun forteller at årsakene til tørre øyne er sammensatt. Hyppigheten øker med økende alder, og tilstanden er vanligere blant kvinner enn blant menn.

– I motsetning til hva mange tror har de fleste med tørre øyne normal tåreproduksjon. Er man plaget med tørre øyne kan man faktisk oppleve at øynene renner over av tårer i dårlige perioder, til tross for at øynene kjennes tørre og såre, forklarer øyespesialisten.

LES OGSÅ: De plagsomme øynene

Tegning av tårefilm og kjertler
Tårefilmen er en tynn hinne som fukter og ernærer øyets overflate. Den må være intakt for at vi skal kunne se klart. Denne filmen består av flere lag, blant annet et med lipider, en oljeaktig væske, som skilles ut fra kjertlene i øyelokkskanten oppe og nede. Foto: Alila07/Dreamstime.com

Negativ spiral

Tørre øyne med normal eller økt tåreproduksjon forekommer fordi tårene, som skal danne en beskyttende film over øyets overflate, sprekker opp og fordamper for raskt.

– Enhver grad av tørre øyne er assosiert med betennelse i øyeoverflaten. Det vil si en aktivering av immunforsvaret i øyets overflate. Dette er grunnen til at mennesker med autoimmune sykdommer, som i utgangspunktet har et overaktivt immunforsvar, har økt risiko for å utvikle tørre øyne, legger hun til.

Betennelsen gjør nemlig øynene tørrere, og kronisk irritasjon og tørrhet aktiverer immunforsvaret enda mer. Dermed får man startet en negativ spiral.

– Moderne øyebehandling av tørre øyne – og særlig ved autoimmune sykdommer – må derfor ta sikte på å redusere betennelsen, slik at den negative spiralen brytes, sier hun.

Viktige forskjeller

Noen av symptomene på en regnbuehinnebetennelse kan ligne de man har ved konjunktivitt og tørre øyne, med lysskyhet, tåreflod, tåkesyn og rødhet. Det finnes likevel noen forskjeller som gjør det lettere å skille mellom disse ulike øyetilstandene.

– Tørre øyne er en sykdom som rammer øyeoverflaten. Den kan forstås som en ubalanse i reguleringen av øyeoverflatemiljøet, det gjelder både tårer, nerveender og betennelsesceller. Regnbuehinnebetennelse rammer derimot regnbuehinnen inni øyet. Tørre øyne er normalt ikke skadelig for synet, og ikke forbundet med alvorlige komplikasjoner. På dette området står tørre øyne i skarp kontrast til regnbuehinnebetennelse, som potensielt er en synstruende tilstand som krever rask og intensiv behandling. Tørre øyne er imidlertid plagsomt, og kan være begrensende for livskvalitet og hvor mye man orker å bruke øynene, forteller Dr. Utheim.

Konjunktivitt betyr direkte oversatt betennelse i bindehinnen i øyets overflate.

– Sånn sett kan man hevde at tørre øyne er en form for konjunktivitt, men vi bruker oftest begrepet konjunktivitt om mindre sammensatte tilstander, for eksempel allergisk konjunktivitt eller bakteriell konjunktivitt, også kalt øyekatarr, forklarer øyespesialisten, og legger til;

– Tørre øyne affiserer så godt som alltid begge øyne på en gang, mens regnbuehinnebetennelse ved spondyloartritt oftest rammer ett øye om gangen. Tørre øyne er typisk svingende av karakter, og drypping med kunstig tårevæske gir lindring. Regnbuehinnebetennelse forverres raskt uten behandling, og kunstig tårevæske hjelper ikke. Er man i tvil om hva man har er det best å få en snarlig time hos øyelege, råder hun.

Er man plaget med tørre øyne kan man faktisk oppleve at øynene renner over av tårer i dårlige perioder

Kan medisiner utløse tørrhet?

Det finnes en rekke medikamenter som potensielt kan gi tørre øyne. Det gjelder blant annet antihistaminer, betablokkere og isotretinoin, som brukes i behandling av aknerelaterte hudplager.

– I klinikken vår er vi alltid opptatt av hvilke medikamenter tørre øyne-pasienter står på. Min erfaring er imidlertid at med unntak av isotretinoin og tricykliske antidepressiva er det ganske få medikamenter som gir store utslag for tørre øyne, og det er ikke vanlig å se tørre øyne som bivirkning av for eksempel biologiske legemidler. Man kunne kanskje tenke seg at de tørre øynene ville bli bedre av immundempende tabletter eller injeksjoner, men det har til nå ikke vist seg å hjelpe. For tørre øyne er det behandling direkte på øyet, med blant annet betennelsesdempende øyedråper, som er mest virkningsfullt, sier hun.

Diagnostisering

Både fastlegen, øyelegen og optikeren kan diagnostisere lidelsen tørre øyne. Om du blir diagnostisert med tørre øyne er det viktig at du bruker kunstig tårevæske og ikke vann/saltvann. Det kan være lurt å prøve ut kunstig tårevæske med ulik viskositet og finne frem til den typen du trives best med. Siden tilstanden med tørre øyne er kronisk vil det kunne ta tid før du merker effekt av den kunstige tårevæsken. Det er også anbefalt en innendørs luftfuktighet på 20-40 prosent og inntak av essensielle fettsyrer.

Det vil også være lurt å gjøre noen endringer i de daglige rutinene, slik som å ta jevnlige pauser fra skjermbruk og huske på å blunke litt oftere. Når man sitter mye og ser på skjerm senkes automatisk blunkefrekvensen vår. Dersom du har vedvarende plager, til tross for generelle råd og bruk av kunstig tårevæske, bør du henvises til øyelege for videre utredning og behandling.

3D-tegning av rødt øye
Tørre øyne forekommer i alle grader, fra ubetydelige plager til store plager som begrenser livsutfoldelsen. Foto: Jscreationzs/Dreamstime.com

Ulike behandlingsmetoder

Hvordan man behandler tørre øyne kommer an på årsaken til at øynene har blitt tørre, og pasientens preferanser.

– Tilførsel av kunstig tårevæske eller fuktighetsgivende øyesalve er grunnleggende, i tillegg til en kortvarig kur med betennelsesdempende dråper. Da er det som oftest snakk om kortisondråper, dersom kunstig tårevæske ikke er nok. Mange vil også ha nytte av langvarig drypping med ciklosporin-øyedråper, som demper på betennelse, forteller hun.

Ciklosporin brukes ved moderat til alvorlig tørre øyne-lidelse, og kan brukes over mange år.

Kortisondråper skal kun brukes i begrensede tidsrom på grunn av risiko for trykkstigning i øyet og utvikling av grå stær. Dersom du har kortisondråper i beredskap på grunn av tidligere regnbuehinnebetennelser bør du ikke starte egenbehandling om du mistenker at du har fått tørre øyne. Den type behandling bør alltid gjennomføres i samråd med lege.

Øyelokkmassasje

Tårefilmen er en tynn hinne som fukter og ernærer øyets overflate. Den må være intakt for at vi skal kunne se klart. Denne filmen består av flere lag, blant annet et med lipider, en oljeaktig væske, som skilles ut fra kjertlene i øyelokkskanten oppe og nede når vi blunker og øyelokkene kommer i kontakt med hverandre. Ved tørre øyne kan disse kjertlene være tilstoppet.

– Dersom øyelokkene er involvert i tørre øyne, noe de nesten alltid er, kan man få råd om varme omslag, massasje og rensing av kanten på øyelokket, forteller Dr. Utheim.

For å få fettstoffene i øyelokkene til å smelte må øyelokkene tilføres varme. Da er det anbefalt å varme opp øyeområdet med varmepakninger på minimum 40 grader i ti minutter, før øyelokkskanten både oppe og nede forsiktig masseres med enten en finger eller vattpinne. Dette bidrar til å øke kvaliteten og mengden av fettstoffet som skilles ut fra disse kjertlene. Den oljeaktige væsken skal opprinnelig være klar og uten partikler, men ved alvorlige tilfeller kan det være et tykt talgaktig produkt som kommer ut når man trykker på øyelokkskantene.

Denne behandlingen tar imidlertid tid før den har effekt, så man må regne med å gjøre dette en gang om dagen i minst tre måneder. Det kan være lurt å få veiledning av øyelege når det gjelder hvordan massasjen utføres, slik at den har best mulig effekt.

Se videoer nederst i artikkelen om øyelokkmassasje og tilstoppede kjertlene i øyelokkskanten 

Lysbehandling og kontaktlinser

Øyedråper med antibiotika kan også benyttes med en viss effekt i behandlingen av tørre øyne. Det finnes også en lysbehandling som kan være aktuell.

– Vi har gode vitenskapelige bevis på at lysbehandling med Intense Pulse Light virker. Spesielle kontaktlinser som bevarer fuktigheten på øyet, kalt sklerallinser, kan hjelpe noen, og mange har glede av filterbriller ved lysskyhet, forteller øyespesialisten.

Ved riktig og effektiv behandling merker de fleste en bedring etter kun et par ukers behandlingstid.

– Tørre øyne er en kronisk tilstand, som har lett for å komme tilbake eller forverre seg, for eksempel i kaldt vær. Målet for behandlingen er derfor å først dempe symptomene så mye som mulig, og deretter vedlikeholde resultatet. Det betyr at det store flertallet ikke kan slutte med øyedråper, sier hun.

Ved alvorlig grad av tørre øyne, som for eksempel pasienter med Sjögrens syndrom, kan det være man trenger behandling på sykehus. Øyeavdelinger i spesialisthelsetjenesten kan blant annet tilby behandling med serumøyedråper og tåreplugger. De kan også utføre kirurgisk behandling av blant annet feilstilte øyelokk, for å redusere fordampningen fra øyet.

– Hvorfor kan det være så vanskelig å få bukt med tørre øyne? 

– Det er et godt spørsmål. Antagelig mangler vi fortsatt noen brikker i puslespillet over årsaker til tørre øyne. Forhåpentlig vil forskningen etterhvert gi oss et fullstendig bilde av tilstanden, som kan lede til bedre behandlinger.

Mann tar øyedråper
– Tilførsel av kunstig tårevæske eller fuktighetsgivende øyesalve er grunnleggendebehandling for tørre øyne. Foto: Stanislav Shkoborev/Dreamstime.com

Kan man forebygge?

Øyespesialisten forteller at man kanskje kan forebygge tørre øyne, i hvert fall til en viss grad.

Ved å behandle begynnende tørre øyne effektivt, og ved å gjøre regelmessig hjemmebehandling med varme omslag kan man forebygge. Har man tendens til tørre øyne bør man unngå øyedråper med konserveringsmiddel, og i stedet benytte øyedråper fra engangspipetter. Det er også velkjent at øyekirurgi kan sette i gang, eller forverre, tørre øyne, så man bør tenke seg nøye om før øyeinngrep som ikke er strengt nødvendige, sier hun.

LES HER OM ANDRE ØYEPLAGER OG LIDELSER SOM KAN OPPSTÅ NÅR MAN HAR SPONDYLOARTRITT

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 1-21. Det er kun noen av artiklene fra bladet som legges ut åpent på nett.

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

MASSASJETIPS FOR ØYELOKKMASASJE

TILSTOPPEDE KJERTLER I ØYELOKKSKANTEN

Kanskje du også liker disse: