Uakseptabel smerte selv med kontroll av betennelsen

Selv om betennelsen er lav rapporterer en stor andel pasienter med psoriasisartritt (PsA) om et uakseptabelt smertenivå det første året de får biologisk behandling.

Funnene til de svenske forskerne ble presentert i et foredrag under EULAR 2019. Smerte i forbindelse med inflammasjon har fått mye fokus i forskning og behandling av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer. At pasientene kan oppleve smerte, selv når betennelsene er under kontroll, har det vært lite snakk om.

Svenskene ville derfor se på forekomsten av dette hos PsA-pasienter som hadde startet sin første behandling med biologiske TNFalfa-hemmere.

LES OGSÅ: Du får ingen medalje for å bekjempe smertene

Ulike medisiner

I denne studien ble 352 PsA-pasienter plukket ut fra det svenske artrittregisteret. Gjennomsnittsalderen var 47 år, og de hadde i gjennomsnitt hatt diagnosen i ti år. De brukte ulike typer TNFalfa-hemmere, med hovedvekt på etanercept (Enbrel), adalimumab (Humira) og infliksimab (Remicade). Da den biologiske behandlingen ble startet benyttet 63 prosent metotreksat og 68 prosent benyttet andre konvensjonelle sykdomsdempende medisiner (DMARDs).

Grafer fra studien om smerteforskning
Illustrasjon fra studien. Illustrasjon: ARD/BMJ.com

Smertene vedvarte

Fem ganger i løpet av det første behandlingsåret ble smerte og betennelse undersøkt. Ved første registrering rapporterte 84,5 prosent av deltagerne om uakseptabel smerte. Etter tre måneder var det sunket til 42,9 prosent, men det holdt seg ganske stabilt gjennom resten av studien. Etter tolv måneder var uakseptabel smerte registrert hos 39,5 prosent av pasientene. Omlag 25 prosent hadde smertene til tross for at inflammasjonen var under kontroll.

LES OGSÅ: Smertelindring med elektrisitet

Likt som andre studier

Forskerne relaterte funnene til EULARs erfaringer når det gjelder behandlingsrespons av biologisk behandling. Det er tidligere avdekket at rundt 20 prosent av de som starter på biologisk behandling, og har god respons etter tre måneder, fortsatt har uakseptable smerter til tross for at betennelsen er betydelig redusert. Blant de som har moderat respons på TNF-alfa-behandlingen har nesten 40 prosent, og rundt 70 prosent av de som ikke har noen respons på behandlingen, fortsatt uakseptable smerter.

LES OGSÅ: Hoftesmerter kommer ikke fra hoften

Utilstrekkelig effekt

– En betydelig andel PsA-pasienter som startet sin første biologiske behandling rapporterte om uakseptable smerter gjennom det første behandlingsåret. Blant EULARs gode respondenter utgjorde ikke-inflammatorisk smerte mer enn 4/5 av denne smertelasten etter tre måneder. Det indikerer utilstrekkelig effekt av biologisk behandling på en undergruppe av pasienter med betennelsesuavhengig smerte, noe som viser at det er betydelig behov for alternative behandlingsstrategier for de berørte pasientene, konkluderer forskerne.

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 3-19. Det er bare noen av artiklene fra magasinet som legges ut åpent på nettet. Vil du lese alle artiklene fra Spondylitten kan du bli medlem av Spafo Norge. Da får du bladet tilsendt i posten, eller via nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven vår.

Kanskje du også liker disse: