Viktig å identifisere depresjon hos AS-pasienter

Depresjon hos pasienter med ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) er 40 prosent mer vanlig enn i den generelle befolkningen. Risikoen for å få denne typen tilleggsdiagnose blir imidlertid mindre om sykdomsaktiviteten reduseres.

Det finnes mange studier som har sett på forholdet mellom spondyloartrittdiagnoser og depresjon. En fersk oppsummeringsstudie har avdekket at smerter på grunn av betennelse fører til søvnproblemer, pasientene er mer utsatt for fatigue (utmattende tretthet) og livskvaliteten påvirkes av alvorlighetsgraden av sykdommen. Disse tingene fører til økt risiko for depresjon. Risikoen blir mindre om sykdomsaktiviteten reduseres.

Hyppigheten av depresjon ble også påvirket av pasientenes arbeidsevne og sosioøkonomiske status. Nylige studier rapporterer at proinflammatoriske cytokiner har viktige roller i patofysiologien av depresjon. Betennelsestilstanden og proinflammatorisk cytokin hos AS-pasienter forbindes derfor med depresjon for denne pasientgruppen.

LES OGSÅ: Angst og depresjon gir dårligere behandlingsresultat

Viktig å identifisere

Når man får en kronisk lidelse kjenner mange på en stor sorg over at livet endrer seg, uten at man selv har kontroll på det. Det er viktig å passe på at sorgen ikke også blir kronisk. Da kan den gå over i en depresjon.

Depresjon og angst er mer utbredt blant de med kroniske sykdommer i forhold til den normale befolkningen. En svensk studie har blant annet avdekket at depresjon hos pasienter med ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) var 40 prosent mer vanlig enn i den generelle befolkningen. Dette gjaldt for både kvinner og menn.

Forskerne mener det vil være en viktig utfordring å identifisere de pasientene det gjelder, slik at man kan behandle AS-pasientene som lider av depresjon så tidlig som mulig.

Dårligere behandlingseffekt

En studie fra Storbritannia i 2013 viste at uoppdaget depresjon og/eller angst ga dårligere behandlingsresultat for pasienter med aksial spondyloartritt (AS). De engelske forskerne mener man ved å forbedre forståelsen av pasientens sykdom kan bidra til å skreddersy behandlingen bedre. Pasientene som opplevde både angst og depresjon scoret blant annet høyt på selvrapportert smerte og dårlig bevegelighet.

– Behandling av både angst og depresjon hos pasienter med aksial spondyloartritt er derfor en viktig del av deres behandlingsregime. Det er best å ha årlige gjennomganger på sykehuset for å vurdere situasjonen og diskutere behandlingsalternativer, skriver forskerne i sin artikkel.

En studie fra 2018 viser at det er en signifikant økning av selvskadingsforsøk etter at man har fått diagnosen ankyloserende spondylitt og revmatoid artritt. Dette er en av de første studiene som dokumenterer risikoen for alvorlige psykiske helseplager blant personer med disse diagnosene. Det understreker behovet for en rutine om å kartlegge atferd med selvskading som en del av pasientenes behandling.

LES OGSÅ: Økt risiko for selvskading blant AS- og RA-pasienter

Depresjon og tapt luktesans

Andre forskere har sett på sammenhengen mellom autoimmune sykdommer og depresjon. De antyder at aromaterapi kan hjelpe. Forskerne mener funnene kan overføres i et bredere perspektiv til befolkningen generelt. Håpet er at forskningen kan føre til utviklingen av en luktetest, som kan gjøre det mulig å diagnostisere depresjon.

LES MER OM DEPRESJON HOS NHI.NO

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 3-19. Det er bare noen av artiklene fra magasinet som legges ut åpent på nettet. Vil du lese alle artiklene fra Spondylitten kan du bli medlem av Spafo Norge. Da får du bladet tilsendt i posten, eller via nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven vår.

Kanskje du også liker disse: