Biotilsvarende medisin

 • Mann setter penn med medisin subkutant

  Ny Remsima-penn blant anbefalte behandlinger

  Nye biotilsvarende varianter av adalimumab er de to neste årene førstevalg for behandling av de fleste spondyloartrittdiagnosene. En ny hjemmebehandling med infliksimab er også inkludert.

 • Disse biologiske medisinene er godkjent for de ulike spondyloartrittene

  Det finnes en rekke biologiske medisiner på markedet. Det er ulike produkter som er godkjent for bruk ved de ulike diagnosene. Her er oversikten over de ulike indikasjonene for biologiske medisiner i Norge.

 • Bruker du biologiske legemidler som Enbrel®, Remicade®, Benepali®, Remsima® eller Inflectra® og vil dele din mening?

  Som et ledd i en masteroppgave i sykepleie foregår det nå et samarbeidsprosjekt mellom brukerorganisasjonene Norsk Revmatikerforbund (NRF), Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo Norge) og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

 • Ingen risiko å bytte til biotilsvarende medisin

  I dag ble de første offisielle dataene fra byttestudien Nor-Switch sluppet. Etter å ha fulgt pasientene i ett år kan forskerne i den uavhengige studien rapportere at det er trygt å bytte til biotilsvarende av infliximab. Det kan gi en besparelse på 750 millioner kroner årlig.

 • Lager miniprotokoll for god og trygg behandling

  Fagkoordinator for Nor-Switch, Guro Løvik Goll, forteller at studieledelsen i Nor-Switch nå utarbeider forslag til en miniprotokoll – et kjernedatasett – for å kunne følge alle pasienter som bytter fra Remicade til Remsima utenom byttestudien.

 • Australia og Finland åpner for biobytte på apotek

  Det australske helsedepartementets medisinske komité anbefaler nå bytte av biotilsvarende legemidler på apoteket. I Norge ser man foreløpig ikke for seg at apotekbytte vil være aktuelt. 

 • – Sykehusenes medisinbytte truer pasientsikkerheten

  Flere sykehus tvinger nå pasienter over på biotilsvarende medisin, før den regjeringsfinansierte studien Nor-Switch er ferdig. De tenker kun økonomi og følger ikke myndighetenes anbefalinger om at bytte skal være medisinskfaglig motivert.

 • Ta med deg de biologiske medisinene til utlandet!

  Bruker du biologiske medisiner og ønsker å flytte til utlandet? Da kan du ta med deg medisiner for et helt år! Les flere nyheter om biologiske medisiner, særfradraget på skatten som opprettholdes og historien om Crohn-prinsessen ingen kunne målbinde i det nyeste Bekhterever’n

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!