Mann setter penn med medisin subkutant
En ny hjemmebehandling med infliksimab er nå tilgjengelig i Norge. Illustrasjonsfoto: Farina6000/Depositphotos

Ny Remsima-penn blant anbefalte behandlinger

Nye biotilsvarende varianter av adalimumab er de to neste årene førstevalg for behandling av de fleste spondyloartrittdiagnosene. En ny hjemmebehandling med infliksimab er også inkludert.

Listen fra Sykehusinnkjøp, med anbefalte biologiske legemidler som kan benyttes i spesialisthelsetjenesten, ble oppdatert 1. februar 2024. Listen er delt i to, der de har inkludert to ulike produsenter på det billigste virkestoffet, for å forhindre legemiddelmangel. Den ene listen inneholder anbefalinger for pasienter som hører til Helse Nord og Helse Sør-Øst, og den andre for de i Helse Vest og Helse Midt-Norge.

Citratfrie løsninger

Den biotilsvarende varianten av adalimumab, med produktnavnet Amgevita, er i Helse Nord og Helse Sør-Øst de to neste årene anbefalt som førstevalg i behandlingen av aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, psoriasis og revmatoid artritt – inkludert barn og unge i alle diagnosekategoriene. I Helse Vest og Helse Midt-Norge er det den biotilsvarende varianten av adalimumab kalt Yuflyma som anbefales som førstevalg for alle disse diagnosene.

Det er anmerket at både Amgevita og Yuflyma er citratfrie løsninger. Natriumcitrat (salt av sitronsyre) benyttes ofte i denne typen legemidler, men kan gi en kraftig svie i huden når medisinen settes.

Hvis den anbefalte behandlingen ikke kan benyttes, på grunn av manglende effekt eller bivirkninger, vil legen kunne velge et produkt under på lista. I behandlingen av aksial spondyloartritt og psoriasisartritt er det da anbefalt den originale TNFalfa-hemmeren Enbrel, med virkestoffet etanercept. I behandlingen av mage- tarmsykdommene Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er infliksimabinfusjon med produktnavnet Zessly neste anbefaling. For de med ulcerøs kolitt er JAK-hemmeren Jyseleca, med virkestoffet filgotinib, høyest rangert blant JAK-hemmerne.

FÅ OVERSIKT OVER ALLE BIOLOGISKE MEDISINER SOM ER GODKJENT FOR BRUK VED DE ULIKE SPA-DIAGNOSENE HER

Subkutan infliksimab

Remsima er en biotilsvarende TNFalfa-hemmer med virkestoffet infliksimab. Mot slutten av 2023 ble en subkutan versjon av Remsima godkjent for bruk til hjemmebehandling. Det betyr at medisinen settes i underhudsfettet istedenfor som infusjon via blodåren. Den subkutane varianten er anbefalt til behandling av voksne med diagnosene aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, psoriasis og revmatoid artritt (leddgikt), der det er medisinske grunner for ikke å velge intravenøs behandling med infliksimab. Man starter behandlingsforløpet som vanlig med intravenøs infusjon på sykehuset i to runder, men går over til å benytte ferdig fylt penn som vedlikeholdsbehandling. Pennen settes annenhver uke, og dosen er da på 120 mg.

Den intravenøse infusjonen man starter med vil imidlertid være infliksimab med produktnavnet Zessly, da denne er rangert som den billigste etter årets anbudsrunde. Den intravenøse varianten er også godkjent for behandling av barn og unge med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

Bytte innen samme virkestoff

De som benytter biologisk medisin vil fra 2024 oppleve at produkter med samme virkestoffvil bli byttet til den billigste varianten, når man henter på apoteket. Det gjelder uavhengig av hvilket produktnavn som står på resepten.

– Oppgjørsavtalen mellom de regionale helseforetakene og Apotekforeningen innebærer at apotekene ved utlevering av legemidler forskrevet på H-resept, kan gjennomføre generisk bytte på virkestoff som er oppført på «Byttelisten» utarbeidet av Direktoratet for medisinske produkter (DMP) – tidligere Legemiddelverket, sier fagansvarlig for anskaffelsen Pål Rydstrøm i Sykehusinnkjøp.

LES OGSÅ: Behandlingsmål ved psoriasisartritt

Portrettfoto av Pål Rydstrøm fra Sykehusinnkjøp HF
Pål Rydstrøm er seniorrådgiver i Sykehusinnkjøp HF, Divisjon legemidler. Foto: Sykehusinnkjøp

Endring av pågående behandling

I de nye TNF/BIO-listene er det også presisert gjeldende praksis for revurdering av pågående behandling, ut i fra medisinske vurderinger.

– Hvis pågående behandling skal endres, anbefaler spesialistgruppen at det rimeligste alternativet som dekker den enkelte pasients behov benyttes. Dersom pasienten av medisinske årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, skal dette spesifiseres og dokumenteres i pasientens journal. Når doseøkning vurderes på grunn av utilstrekkelig effekt, skal økte kostnader veies opp mot kostnader og forventet helsegevinst ved skifte av preparat, forklarer Rydstrøm.

Det har også kommet nye anbefalinger fra DMP om JAK-hemmere.

– JAK-hemmere bør kun brukes hvis ingen andre egnede behandlingsalternativer er tilgjengelig hos pasienter som er 65 år og eldre, er røykere eller tidligere langtidsrøykere eller har andre kardiovaskulære risikofaktorer eller risikofaktorer for malignitet, står det i den nye anbefalingen.

Denne artikkelen er hentet fra Spafo Norges medlemsblad Spondylitten 1-24. Det er kun noen av artiklene våre som legges ut på nett.

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på alle digitale utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: