Lager miniprotokoll for god og trygg behandling

Fagkoordinator for Nor-Switch, Guro Løvik Goll, forteller at studieledelsen i Nor-Switch nå utarbeider forslag til en miniprotokoll – et kjernedatasett – for å kunne følge alle pasienter som bytter fra Remicade til Remsima utenom byttestudien.

Oppdraget har studieledelsen i Nor-Switch fått fra fagdirektørene i Helse Sør-Øst.

– Vi mener det er viktig å systematisk registrere serumnivå, immunogenisitet, sykdomsaktivitet, eventuelle bivirkninger og pasientens egne symptomer. Dette skal være klart i løpet av mai måned og vil bli distribuert til alle studiesentra i Nor-Switch. I tillegg håper vi å kunne samarbeide med Norsk Revmatologisk Forening om å distribuere dette kjernedatasettet til alle revmatologer. Vi mener dette vil bidra til god og trygg behandling av pasientene våre, sier Goll.

Hun sitter i studieledelsen sammen med blant annet Tore K. Kvien på Diakonhjemmet sykehus.

Teoretiske bekymringer

Selv kjenner hun til to revmatologiske avdelinger som allerede nå har byttet alle på Remicade over til Remsima. I tillegg har revmatologisk avdeling i Drammen sagt nei til å delta i studien og byttet alle sine pasienter til Remsima i 2014. Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital har byttet mange pasienter før Nor-Switch ble startet opp.

– Det er imidlertid riktig at diskusjonen rundt slikt bytte nå pågår ved mange sykehus. Etterhvert som den kliniske erfaringen med Remsima øker på i Norge, anser mange fagpersoner at bekymringene for dårligere eller annerledes effekt er nokså teoretiske. Da vil den økonomiske gevinsten ved et bytte veie stadig tyngre. Det foreligger mye mindre forskningsdata på bruk av Remsima og gastropasienter, så der er kanskje bekymringen for et bytte litt større enn for oss i revmatologi, sier fagkoordinatoren til Spndylitten (Bekhterever’n).

LES OGSÅ: Nye biologiske medisiner gir håp

Styrke tilliten

Nor-Switch mangler i skrivende stund cirka 50 pasienter på å være fullinkludert.

– Det er svært viktig at vi får med de siste pasientene vi mangler. Studien følges med stor interesse i mange land som ennå ikke har tatt i bruk Remsima. Dersom Nor-Switch viser likeverdighet mellom Remsima og Remicade, tror vi at den vil styrke tilliten til biotilsvarende legemidler generelt. Studien vil kunne vise det vi nå bare antar: at de to legemidlene er helt likeverdige også hos pasienter som allerede står på Remicade. Ved Diakonhjemmet Sykehus holder vi våre remicadepasienter på Remicade som før. Dersom det etterhvert kommer et pålegg om bytte fra sykehusledelsen, eller fagdirektør, må vi selvsagt forholde oss til det, sier hun.

STØTT OSS I VÅRT FRIVILLIGE ARBEID! Bli fast leser av Spondylitten for 200 kroner i året!

Økonomi er motivasjonen

Fagkoordinator og revmatolog Guro Løvik Goll forteller at insentivet til å bytte fra Remicade til Remsima er mye sterkere enn før.

– Etter siste LIS-anbud har Remsima blitt svært mye billigere å bruke. Vi mener det ideelle ville være å vente til resultatene fra Nor-Switch foreligger i 2016. Vi innser imidlertid at det nå er så mye penger å spare på et bytte, at sykehusene neppe vil vente. Motivasjonen for slikt bytte er selvsagt rent økonomisk. Det finnes kun en grunn til å benytte biotilsvarende legemidler: dersom de er rimeligere i pris. Hele poenget med et biotilsvarende legemiddel er jo at det skal være likt – ikke bedre, ikke dårligere – sammenliknet med det originale legemiddelet. Det er viktig å understreke at biotilsvarende legemidler som Remsima ikke er andreklasses medisin selv om det er billigere. Biotilsvarende legemidler skal ha lik effekt som originalpreparatet og ha gått igjennom en grundig vurdering hos Statens Legemiddelverk.

Kanskje du også liker disse: