Automatisk ordning gjør at du får frikort raskere

Fjorårets innføring av automatisk frikort for begge egenandelsordningene har ført til kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati. Flere kunne imidlertid ha fått frikortet tidligere, om de rapporterte inn pasientreisene sine.

Fra 1. januar 2017 ble begge de to frikortordningene automatisert. Det har vist seg at det frigjorde omlag 160 årsverk til sammen i NAV og HELFO. Årsaken er at den elektroniske innrapportering ga mindre manuelt arbeid. Det betyr kostnadsbesparelser og kortere saksbehandlingstid, melder Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Nytt fra 2020 er at alle innbyggerne nå har tilgang til fikortene sine digitakt når de logger seg inn på helsenorge.no. Det digitale frikortet er gyldig som bevis på egenandelsfritak. Du vil fortsatt få tilsendt papirverjsonen i posten når frikortgrensen er oppnådd, men logger du deg på helseportalen slipper du å ha det med deg til alle steder hvor frikort benyttes.

Enklere og raskere

– Siden behandlere som leger, fysioterapeuter, tannleger og psykologer nå rapporterer egenandeler og pasientdata digitalt rett til HELFO slipper pasienter å samle på, og levere inn dokumentasjon. Det gjør at alle som har krav på frikort automatisk får det. Dermed blir saksbehandlingen enklere og raskere, både for pasienten og helsetjenesten. Gjennomsnittlig ventetid for å få frikort er nå nede i 13 dager, altså godt innenfor kravet på tre uker. Dette er en automatisk innfrielse av pasientens rettigheter. Det synes jeg er bra, uttalte helseminister Bent Høie.

LES OGSÅ: Slik får du 2000 kroner til småhjelpemidler

Nesten alle rapporterer digitalt

Automatiseringen har blitt mulig fordi de fleste behandlere med refusjonsrett nå er tilkoblet Norsk Helsenett og rapporterer både egenandeler og pasientdata digitalt. Så godt som 100 prosent av legene, 93 prosent av fysioterapeutene, 87 prosent av tannlegene og om lag 70 prosent av psykologene rapporterte egenandeler elektronisk ved utgangen av 2017. Tallene har økt siden den gangen.

Privatpersoner kan selv logge seg inn på helsenorge.no og se sine registrerte egenandeler og se hvor langt de har igjen til frikort.

Hvor betaler man egenandel?

Frikort egenandelstak 1 ble automatisert i 2010, og frikort egenandelstak 2 i 2017.  Etter at begge frikortordningene ble fullautomatisert ble det i 2017 sendt ut 1,6 millioner frikort. I egenandelstak 1 inngikk da egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser, medisiner og utstyr på blå resept. I egenandelstak 2 inngikk undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon, som har avtale med regionalt helseforetak, og behandlingsreiser til utlandet.

Fra 1. januar 2018 var det ikke lenger behov for henvisning til fysioterapeut for å få dekket egenandelen du betaler hos fysioterapeut, men fysioterapeuten må ha offentlig driftstilskudd. 1. januar 2021 ble disse to ordningene slått sammen til ett felles frikort. Det skal du få tilsendt i posten innen tre uker etter at du har betalt over ​2​ 460 kroner i egenandeler.

Benytter du private behandlere uten avtale om refusjonsrett, må du dekke hele kostnaden selv og det blir ikke rapportert egenandeler.

LES OGSÅ: Slik får du sykemelding for enkeltstående behandlingsdager

Vise frikortet

Alle behandlere og tjenesteytere som krever egenandel må innrapportere egenandelene innen 14 dager. Det er en forutsetning at behandler gjør dette for at du skal få frikortet ditt innen tre uker. De har mulighet til å benytte en spørretjeneste som svarer om du skal betale egenandel eller ikke. Har behandleren din lagt til rette for spørretjenesten trenger du ikke å vise frikortet. Hvis behandleren din ikke bruker spørretjenesten må du fortsatt vise frikortet for å slippe å betale egenandel.

Lege viser pasient på en modell av en ryggrad
Alle behandlere og tjenesteytere som krever egenandel må innrapportere egenandelene innen 14 dager. Foto: Fotosearch

Egenandel for reise

Reiser til og fra behandling teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Det betyr at du får frikortet raskere om du sender inn søknad om refusjon for pasientreiser også. Det kan kanskje virke som småsummer, men siden det er kun reiser over 10 km som blir dekket, vil egenandelen per tur via standard sats bli rundt en 50-lapp.

Du kan logge inn på Pasientreiser sin tjeneste på helsenorge.no og sende søknad om dekning av reiseutgiftene der.

Den nye, elektroniske søknaden har gjort at søknadsprosessen om å få refundert det du har betalt for mye for en pasientreise er svært enkel. Oppmøtebekreftelsen din er registrert digitalt. Du kan kopiere tidligere søknader og bare endre dato og legge ved nye kvitteringer i forbindelse med reisen. Saksbehandlingstiden er også redusert betraktelig. Pasientreiser innenfor regelverket avgjøres av et automatisk system, så det tar bare noen minutter å få vedtaket, dersom det er en standard reise.

Egen bil eller taxi

Om du har ekstrakostnader, eller må bekrefte at du bruker egen bil eller taxi fordi du ikke kan bruke kollektiv transport, tar det litt lengre tid. Du må velge å sende det som en utvidet søknad og legge ved vedlegg på utgiftene dine og bekreftelse fra lege. Når du har lagt ved legeerklæringen én gang vil du få spørsmål fra systemet om du ønsker å bruke en tidligere legeerklæring, og slipper å laste den opp på nytt. Bekreftelsen fra legen skal ikke være mer enn ett år gammel.

Nytt fra 2018 er at legeerklæringen ikke skal inneholde diagnose og beskrivelse av situasjonen. Det skal kun vises til Pasientreiseforskriftens § 22, hvor legen bekrefter at pasientens helsetilstand gjør det medisinsk nødvendig med bruk av egen bil eller drosje på reiser.

LES OGSÅ: Slik finner du fram i paragrafjungelen

Minstebeløp for utbetaling

Det er Stortinget som hvert år fastsetter beløpsgrensen for å få frikort. Betaler du over den fastsatte beløpsgrensen, vil beløpet du har krav på bli utbetalt til din konto. Beløp som er mindre enn 200 kroner utbetales ikke. Dersom du innen seks måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO, og summen av beløpene utgjør minst 200 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett. Har du beløp til gode fra begge frikortordningene, som til sammen utgjør 200 kroner eller mer, får du beløpet utbetalt automatisk.

Det rosa frikortet tak 1
Frikort tak 1 ble automatisert i 2010 og tak 2 i 2017. Nå er det ett felles frikort for alle offentlige helsetjenester. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

HELFO gjør frikortutbetalinger to ganger i måneden. Du får ikke melding om utbetaling i posten. Sjekk kontoutskriften din for utbetaling fra HELFO.

Ekstrakostnader

I tillegg til egenandel kan det kreves pasientbetaling for enkelte tjenester/materiell og annet. Slik pasientbetaling kan ikke føres på egenandelskortet, og kan også kreves av pasienter som er fritatt egenandeler.

Akupunktur som behandlingsform faller ikke inn under folketrygdens refusjonsordning. Nåler kan imidlertid brukes som et hjelpemiddel eller «verktøy» innenfor enkelte godkjente behandlingsformer i fysioterapi, står det i et rundskriv til forskriftens § 5-8. Det vil for eksempel kunne være triggerpunktbehandling, som inngår i bløtvevsbehandlingen, og elektroterapi.

Det betyr at triggerpunktbehandling med nåler kan inngå i den tiden du er til behandling, og du kan få behandling med elektroterapi ved hjelp av strømførende nåler. Bruk av disse «verktøyene» i behandlingen forutsetter at pasienten har terapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden.

Pasienten kan ikke avkreves ekstra betaling fordi terapeuten velger å bruke nåler som verktøy i behandlingen.

Det er den enkelte behandlers ansvar å drive faglig forsvarlig i henhold til Helsepersonelloven, og det er en forutsetning at fysioterapeuter og manuellterapeuter som bruker nåler har tilstrekkelig kompetanse til å benytte denne metoden i sin praksis.

LES OGSÅ: Du kan få ersattet alle sykedagene i ferien

Egenandel hos fysio- og manuellterapeut

Det er behandlingsform og varighet som avgjør hvor stor egenandelen er hos fysioterapeut og manuellterapeut med driftstilskudd. En vanlig undersøkelse på inntil 30 minutter har en egenandel på 185 kroner hos både fysioterapeut og manuellterapeut i 2021.

Egenandelen du betaler for øvingsbehandling/bløtdelsbehandling kommer an på hvor lang tid du mottar behandlingen. I 2020 gjelder disse satsene hos fysioterapeut med kommunalt driftstilskudd:

 • 20 minutter – 135 kroner – deretter 42 kroner per påbegynte ti minutter.

Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi koster 132 kroner. Deretter koster det 42 kroner per påbegynte ti minutter.

Hos manuellterapeut med driftstilskudd fra kommunen gjelder disse satsene for øvingsbehandling/bløtdelsbehandling:

 • 20 minutter – 177 kroner – deretter koster det 64 kroner per påbegynte ti minutter

Hvis du trener i gruppe hos fysioterapeut/manuellterapeut koster det:

 • 30 minutter gruppebehandling – 59 kroner
 • 60 minutter gruppebehandling – 102 kroner
 • 90 minutter gruppebehandling – 147 kroner

Egenandel hos lege

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter på kontoret. Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort egenandelstak 1. Dette kan være utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling.

Her er en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort. Tallene gjelder for 2021:

 • Konsultasjon hos allmennlege/legevakt – 160 kroner på dagtid, 280 kroner på kveld. Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) er 10 kroner.
 • Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin – 212 kroner på dagtid, 332 kroner på kveld. Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) er 10 kroner.
 • Sykebesøk fra allmennlege/legevakt – 223 kroner på dagtid, 357 kroner på kveld.
 • Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin – 261 kroner på dagtid, 395 kroner på kveld.
 • Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist – 375 kroner.
 • Enkel pasientkontakt som resulterer i utskrivning av sykemelding eller henvisning til spesialist – 69 kroner.
 • Laboratorieprøver – 59 kroner.
 • Røntgen – 267 kroner.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN BLI MEDLEM OG FAST LESER DU OGSÅ

Kanskje du også liker disse: