Bosted avgjør nå hvilken biologisk medisin du får

Den nye innkjøpsavtalen til Sykehusinnkjøp er delt i to. Fra 1. februar 2020 vil adressen din avgjøre hvilken biologisk behandling du får. Og finnes det billigere alternativer av virkestoffet du bruker i dag, vil du måtte bytte med det samme.

Anbudslistene for Legemiddelinnkjøpssammarbeidet (LIS) i Norge avgjør hvilken biologisk behandling du kan få tilbud om. Den nye innkjøpsavtale på TNF/BIO-legemidler kan gi store innsparinger for samfunnet, men fører også til endringer for mange tusen pasienter.

Sparer potensielt 150 millioner

I fjor var besparelsespotensialet på anbudsrunden 500 millioner kroner, fordi flere nye biotilsvarende varianter var kommet til. Dette til tross for at det var ti prosent flere pasienter som fikk biologisk behandling.

– Hvor stor er besparelsen man har klart å oppnå i den nye anbudsrunden?

– Den nye avtalen vil ha et innsparingspotensial på 150 millioner kroner. Dette forutsetter at helseforetakene følger anbefalingene som ligger i den nye avtalen. I fjorårets avtale ble hele innsparingspotensialet tatt ut, så vi mener det også vil være mulig i årets avtale, forteller seniorrådgiver Pål Rydstrøm fra Sykehusinnkjøp.

Dette tilbudet handler ikke bare om biotilsvarende legemidler. Det er også denne gangen oppnådd gode tilbud på legemidler som fortsatt har patent, og som det ikke kan lages biotilsvarende varianter av.

LES OGSÅ: Biologisk medisin kan lagres i romtemperatur

Bosted avgjør

I den nye ordningen, som skal gjelde fra 1. februar 2020, er det nå to anbudslister med litt forskjellig innhold for sykehusregionene i Norge. Dette fører til at der du bor er hovedfaktoren som avgjør hvilken behandling du kan motta.

Om du for eksempel har psoriasisartritt og bor i helseregion Nord eller Sør-Øst, og ikke kan bruke/har mistet effekten av originalpreparatet Humira (adalimumab) er neste alternativ på lista infusjon på sykehus med biotilsvarende Zessly (infliximab). Dersom man imidlertid bor i helseregion Midt-Norge eller Vest vil man få tilbud om originalpreparatet Enbrel (etanercept) og kan fortsette med hjemmebehandling.

LES OGSÅ: Norsk forskning på alles lepper under EULAR

To leverandører

Dette stemmer dårlig med Helseministerens ytringer om at man skal ha lik behandling uansett hvor man bor i landet. For de som bor nordpå er det jo også en utfordring å komme seg til sykehus for infusjon, hvor det er store distanser mellom der folk bor og behandlingsstedene. Vi spurte derfor Sykehusinnkjøp hvorfor de har gjort denne inndelingen, og hvor stor innflytelse pasientene vil få på den behandlingsformen som velges. Hvilke faktorer skal legene legge til grunn for valg av behandling, foruten kostnad?

– Det er denne gangen laget to anbefalinger, fordi man har hentet inn to leverandører på virkestoffet infliksimab. For dette virkestoffet har helsevesenet behov for så store volum at det er viktig for leveringssikkerheten, og dermed pasientsikkerheten, å ha inn to leverandører. Ettersom det er snakk om det samme virkestoffet, vil pasientene være sikret like god behandling. Den behandlende lege har også mulighet å velge en annen behandling enn den anbefalte, i de tilfellene de mener det er medisinske grunner til det. Dette skjer også i dialog med pasienten. Ut i fra dette mener vi at prinsippet om likebehandling er oppfylt, svarer Rydstrøm.

LES OGSÅ: Disse biologiske medisinene er godkjent for de ulike spondyloartrittene

Kopi er ikke alltid billigst

Det er cirka 40 000 pasienter med betennelsessykdommer på området hud, ledd og tarm som behandles med den typen medisiner som anbudet gjelder for. En stor andel behandles med medisiner som har biotilsvarende varianter. Sykehusinnkjøp anslår at cirka 32 000 pasienter fra 1. februar skal byttes over til de billigste produktene, men det er ikke slik at det er kopimedisinene som alltid er billigst. Når der gjelder adalimumab vil det bli bytte fra originalen Humira til biotilsvarende Hyrimoz. For etarnecept blir det bytte fra biotilsvarende Benepali til originalen Enbrel. For infliksimab blir det bytte fra biotilsvarende Remsima til to andre biotilsvarend, Zessly og Flixabi, avhengig av hvilken helseregion du tilhører.

Gjelder for to år

En annen nyhet i forbindelse med årets anbefaling, er at avtaleperioden for virkestoff med biotilsvarende konkurranse er satt til to år. Tidligere har avtalelengden vært ett år.

– Det har vært et ønske om lengere avtaleperioder, både fra pasientene og helseforetakene. Med en toårig avtale blir det færre medisinbytter for pasientene. I tillegg er effektive og trygge bytter ressurskrevende for sykehusene, opplyser Sykehusinnkjøp på sine nettsider.

For legemidler som er omfattet av patent er avtaleperioden fremdeles ett år. Dette for å sikre at legemidlene raskt kan inkluderes i anskaffelsene.

Hemmelige priser

I fjor deltok fire biotilsvarende kopier av adalimumab i anbudsrundene. Originalen Humira tok likevel innersvingen på alle konkurrentene og leverte et tilbud om rabatt på om lag 80 prosent. Det er en av de høyeste rabattene som noen gang er gitt etter at disse anbudsrundene startet. Hvor mye penger det er snakk om får ikke allmennheten vite, da det er innført hemmelige legemiddelpriser. Denne gangen er det altså biotilsvarende Hyrimoz som tar over toppen av lista for mange av spondyloartrittpasientene.

I Spondylitten vil du få en full oversikt over hvilke biologiske medisiner som det de to neste årene kan skal velges blant når det gjelder behandling av spondyloartrittdiagnosene: ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, enteroartritt (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt med leddaffeksjon) og juvenil spondyloartritt (barn og unge).

BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE OG FAST LESER AV SPONDYLITTEN DU OGSÅ

BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER

  • Da de første biologiske medisinenes patent gikk ut, kunne andre firmaer produsere lignende medisin.
  • Biotilsvarende legemidler er biologiske legemidler med tilsvarende effekt og bivirkninger som originalproduktet, men siden det er et biologisk produkt kan det aldri bli en eksakt kopi.
  • For at et biotilsvarende legemiddel skal bli godkjent må det kunne påvises tilsvarende effekt og sikkerhet som referanselegemiddelet.
  • Norge var et av de første landene i Europa som begynte å bruke biotilsvarende legemidler. Hele verden fulgte med på forskningen gjort rundt sikkerhet angående bytte fra originalpreparatet Remicade med virkestoffet infliksimab til de biotilsvarende Inflectra og Remsima.

Kanskje du også liker disse: