– Det er en annen type risiko for så store grupper

Telefonene har glødet hos Seksjon for Behandlingsreiser til utlandet i dag. Leder Hilde Mogan forteller til Spondylitten at de jobber på spreng for å finne alternative plasser til de som har mistet turen sin.

Svært mange har også tatt kontakt med Spondylitten i dag, for å finne ut hvorfor Oslo Universitetssykehus har kansellert behandlingsreisene til flere hundre pasienter, som skulle til Tyrkia i år.

Hilde Mogan forteller hvorfor de har vurdert risikoen for reiser til Tyrkia strengere enn det Utenriksdepartementet (UD) gjør:

– Vi følger med på hvilke reiseråd UD gir. De endret sine råd angående Tyrkia i fjor. Det er forskjell på å være turist, og bestemme selv om man vil reise, og grupper som sendes fra oss. Det vil være en annen type risikovurdering for så store grupper som vi sender, sier hun.

Mogan er seksjonsleder for Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for behandlingsreiser til utlandet.

DETTE ER SAKEN: Behandlingsreiser til Tyrkia er kansellert for 2017

Ser på flere muligheter

Det er 408 pasienter som nå står uten behandlingstilbud i varmt klima denne våren. Kanselleringen gjelder imidlertid hele 2017, og vil dermed også påvirke de som søker behandlingsreise for høstsesongen. Mogan forteller at det det er 880 pasienter som rammes av dette i år.

Mannlig sykepleier i samtale med pasient
I år blir det ingen innskrivning hos de norske sykepleierne i Balcova. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

– Det vil ikke være plass til alle i Igalo, men vi jobber nå med å se på mulighetene for å øke gruppene dit. Dette har vært en altopplsukende prosess for oss, og vi jobber iherdig med å finne andre alternativer, men det spørs om vi klarer å finne et sted som kan ta i mot så mange som Balçova har gjort. Statistisk sett er det ikke noe sted som har så mye plass, sier hun.

Kan ta tid

Hvert fjerde år er det anbudsrunder for tilbydere av denne typen rehabiliteringstjenester. Ordningen med behandlingsreiser er underlagt lov om offentlige anskaffelser, så nå må den ut på anbud igjen. Det er en prosess som kan ta tid.

– Ser dere på mulighetene for å børste støv av noen av de stedene som var med i forrige anbudsrunde, og gi dem muligheten?

– Det er fullt mulig å ta kontakt med de i år, og se om det er en mulighet for å få sendt noen grupper til noen av de stedene , men det er i hvert fall syv av stedene som er i Tyrkia, og dermed naturlig faller bort.

LES OGSÅ: Rehabilitering på egenhånd i utlandet

Usikker kostnad

Som i de fleste kontrakter har man stadfestet hva som skjer om en av partene må bryte den inngåtte avtalen.

– Hvor mye vil det koste å avbryte dagens kontrakt – noe som vil føre til at det blir færre kroner å fordele på pasientene?

– Vi vet ikke per dags dato hvor mange penger det dreier seg om. Det vil avgjøres i forhandlinger, som foregår ved hjelp av jurister på begge seder.

Ikke prioritert

Hilde Mogan forteller at søknadsprosessen for høstturer, med søknadsfrist 1. mars foregår som vanlig.

– De som allerede har søkt høsttur og ønsket å komme til Tyrkia vil få tilbud om Igalo, eller et annet sted, dersom de er så heldige å få et tilbud.

– Så de som har fått kansellert turen sin nå i vår blir ikke prioritert om de søker høsttur?

– Nei, de vurderes på lik linje med alle andre. Vi prioriterer ut i fra situasjonen på søknadstidspunktet i forhold til uttakskriteriene, og følger de som vanlig, sier hun.

SPONDYLITTEN ER NÅ PÅ BÅDE FACEBOOK OG TWITTER

Kanskje du også liker disse: