Enda et terapibasseng står i fare for å stenges

Haukeland Universitetssykehus må spare 200 millioner kroner neste år. Derfor vurderer de å stenge terapibassenget, som brukes av over 300 pasienter.

Kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, presiserer overfor Spondylitten at stenging av terapibassenget på Haukeland kun har vært diskutert i forbindelse med budsjettet for neste år, og at ingen avgjørelse er tatt.

– Vi er i en budsjettprosess hvor vi må se på mange ulike forhold. Det er et budsjettavvik for inneværende år, samt at vi vil få et nedtrekk på budsjettet for 2018, som gjør at vi må kutte kostnader. Den endelige avgjørelsen blir tatt når budsjettet vedtas i desember, sier han.

LES OGSÅ: Du får ingen medalje for å bekjempe smertene

– Holder oss fysisk aktive

Terapibassenget på Haukeland brukes av om lag 300 personer, som enten er innlagte eller polikliniske pasienter. I tillegg leies bassenget ut til en rekke lag og foreninger på kveldstid. En av leietagerne er Bergen Bekhterevforening.

Mennesker ligger langs kanten av et basseng med fargerike pøller
Medlemmene i Bergen bekhterevforening er redd for at vannet i terapibassenget skal forsvinne. Foto: Tore Tronrud

Tore Tronrud er nestleder i foreningen og frykter store konsekvenser om bassenget tømmes for vann. Bergensforeningen har to treningsgrupper i uken på Haukeland.

– Terapibassenget er den viktigste muligheten vi har for å holde medlemmene fysisk aktive. Vi har forsøkt mange alternative treningsformer, blant annet har vi vært i kontakt med ulike treningssentre i Bergen, vi har testet ut varmeyoga, slyngetrening, zumba og vi har saltrening. Likevel ser vi at det er treningen i varmt vann som i størst grad gjør at medlemmene kommer for å være aktive, sier han.

Tronrud legger til at han er usikker på hvor stor den reelle besparelsen vil være om man legger ned terapibassenget.

– De har jo inntekter fra de som leier på kveldene. Samfunnsøkonomisk kan det bli dyrt om det fysiske treningstilbudet blir borte for alle brukere og flere ikke lenger kan stå i jobb. Erfaringene våre er at denne typen trening har god effekt på folks helse og velvære, sier nestlederen.

Ingen gode alternativer

Bekhterevforeningen går nå sammen med de andre foreningene som leier terapibassenget, for å komme med innspill til sykehusledelsen om situasjonen.

– Det er bygget nytt basseng på Barneklinikken på Haukeland, men det er litt mindre egnet til lag og organisasjoner. Vi har sagt at vi er interessert i å teste det om det gamle skal legges ned, men det nye bassenget er prioritert barn og ungdom opp til 25 år.

Det finnes flere basseng i bergensområdet, men få kan tilby mer enn 32 graders vann, men det er ikke nok for denne brukergruppen.

– Haukeland har 34-35 grader og vi merker veldig godt de to-tre gradene mindre. For oss er riktig temperatur avgjørende for at det skal være behagelig å gjennomføre treningen og man skal få et godt helsemessig utbytte.

Forskning viser god effekt

En norsk studie fra 2012 og 2013 viser at pasientene hadde god effekt i de periodene de deltok i bassengbehandling. Det å leve med en kronisk revmatisk leddsykdom er en livslang prosess. Det er derfor viktig for den enkelte å finne metoder som kan hjelpe til å minske sykdomsbyrden og bidra til et bedre dagligliv.

– Denne behandlingsformen er høyt verdsatt av pasienter med revmatisk leddsykdom. Pasientene har mindre smerter, mindre tretthet, redusert stivhet og økt aktivitet i perioder med gruppebehandling i oppvarmet basseng, sammenlignet med perioder uten bassengbehandling. Resultatene var såpass gode at en stor andel sa de oppnådde et akseptabelt nivå av symptomer i periodene med bassengbehandling, har leder av forskningsgruppen, Anne Christie, uttalt til Spondylitten tidligere.

Hun jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR). Den ligger under Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, som likevel valgte å stenge sitt terapibasseng tidligere i år.

LES OGSÅ: Bassengsaken er trenert i åtte år

Gruppe- og egentrening

Det er ti år siden terapibassenget på Haukeland sto på kuttlisten til Helse Bergen sist. Da skulle det spares en halv million kroner på stengingen, men styret snudde i siste liten. Det er foreløpig uklart hvor stor innsparing en stenging vil medføre for 2018. Det er i dag ​2,1 stillinger knyttet til terapibassenget, fordelt på tre fysioterapeuter og en aktivitør, skriver de på sin egen nettside.

Terapibassenget er på 7,0×12,5 meter og har en temperatur på minimum 34 grader. I tillegg finnes det et boblebad i anlegget. ​Bassengtilbudet gis til inneliggende og polikliniske pasienter i form av trening, individuelt og i grupper. Det er for eksempel mulig å delta i egentreningsgrupper, der brukere betaler en avgift som per i dag er på kr. 50,- per gang. I disse gruppene er det ingen instruksjon, men ansatte i bassenget kan bidra med råd og veiledning om en trenger det.

Fysioterapeutene som er ansatt i bassenget er faglig ansvarlige for tilbudet. Bassenget blir i hovedsak benyttet av pasienter med kronisk revmatologisk- eller nevrologisk sykdom. I tillegg kommer pasienter fra avdelingen for ortopedisk rehabilitering, Barneklinikken og medisinske avdelinger når dette er aktuelt. Pasienter med andre uspesifikke muskel- og skjelettplager, langvarige smertetilstander og rygglidelser kan også benytte bassenget.

Bevegelsesglede

Hensikten med trening i terapibasseng er å bedre fysisk funksjon og skape bevegelsesglede. Individuell behandling tilrettelegges av den respektive fysioterapeuten. Gruppetilbudet gis i form av felles instruksjon av fysioterapeut og avhenger av gruppens funksjonsnivå. Hver gruppe har sin egen målsetting og sitt eget innhold, men alle har en varighet på ca. 30 minutter.

En som padler i vannet med en rød treningspølse
Haukeland Universitetssykehus må spare 200 millioner kroner neste år og vurderer stenging av terapibassenget. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

Felles mål for alle gruppene er å hindre unødig funksjonstap/bedre fysisk funksjon, øke kroppsbevissthet og kjennskap til sammenhenger mellom kropp, velvære og egen innsats. Et annet felles mål er å gi positive opplevelser med kroppen som innfallsvinkel, med det formål å øke motivasjonen for fysisk aktivitet. I tillegg er det et felles mål å redusere smerte og stivhet.

Haukeland universitetssykehus skriver dette om hvorfor det er viktig å trene i terapibasseng:

Grunnet oppdriften i vannet er det mindre smertefullt å ta vekt gjennom beina. En har derfor et godt utgangspunkt for å bedre eller vedlikeholde bevegelsesutslaget i leddene. Vannet gir også økt motstand mot kroppen slik at en effektivt kan styrke svak muskulatur. Den høye vanntemperaturen er med på å redusere generell muskelspenning og kan derfor gi økt velvære grunnet avspenning.

Flere har 32 grader

Innsparingene i Helse Bergen kan ramme mange områder i helseforetaket, ikke bare bassenget på Haukeland. Budsjettet til Helse Bergen er totalt på rundt 12 milliarder kroner. Neste års budsjett skal vedtas 18. desember. De neste ukene skal ledelsen vurdere de foreslåtte kuttene og om de faktisk vil gi innsparinger. De skal også vurdere hva som kan gjøres uten å true pasientsikkerheten, ifølge Bergens Tidende. (Artikkelen krever abonnement)

Terapibassenget på Haukeland universitetssykehus er ikke det eneste bassenget i bergensområdet, med høyere vanntemperatur enn ordinære basseng. Andre basseng, som har en temperatur på minimum 32 grader i vannet, er Vannkanten badeland, Osbadet, Askøy terapibad og Straume terapibasseng. Bergen Helsesportslag tilbyr også trening i bassengene i Stemmemyrshallen, Slåtthaughallen og Landåshallen.

SPONDYLITTEN HOLDER DEG OPPADTERT!

Kanskje du også liker disse: