Entesitt og inflammatorisk tarmsykdom

En italiensk studie påviser entesitter ved inflammatorisk tarmsykdom, selv i fraværet av kliniske symptomer. Forskerne mener disse pasientene bør følges opp nærmere med tanke på utvikling av spondyloartritt.

Spondyloartritter opptrer hos opptil 20 prosent av pasientene med inflammatorisk tarmsykdom. Symptomatiske entesitter er et kjennetegn ved spondyloartritter og representerer et tidlig tegn på spondyloartritt. Forekomsten av entesitter, slike betennelsestilstander i senefester, hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom er ikke kjent.

Målet med den italienske studien fra 2017 var å vurdere hvorvidt pasienter med inflammatorisk tarmsykdom viste en økt forekomst av betennelsestilstander i senefester, også i fraværet av kliniske symptomer på mageplagene.

Ultralydundersøkelse

Trettifem pasienter med inflammatorisk tarmsykdom deltok. Det var 25 med Crohns sykdom og ti med ulcerøs kolitt, i tillegg til en kontrollgruppe med 22 pasienter med irritabel tarmsyndrom. De gjennomgikk en grundig klinisk undersøkelse. Etterfulgt av dette fikk ble det gjort ultralydundersøkelse av senefester i armer og ben. Blant annet så de på albuer, akillessenene og bindevevshinnene (plantarfascien) under foten.

Forskerne så etter unormale funn i senefestene, som senenes tykkelse, betennelse i slimposer (bursitter) og erosjoner.

LES OGSÅ: Entesitt i føtter må tas mer på alvor

Høy forekomst

Samtlige 35 pasienter med inflammatorisk tarmsykdom hadde minst én type endring i senefestene. Det viste seg blant annet at 57 prosent hadde fortykkede sener. 43 prosent hadde entesitt, mens det i kontrollgruppen bare var tre pasienter som viste seg å ha unormale funn, og det var entesitt.

Pasienter som lider av inflammatorisk tarmsykdom viser altså en signifikant høyere forekomst av tidlig betennelsestilstand i senefestene, selv når det ikke forekommer kliniske symptomer på tarmplagene.

Forskerne spekulerer på om pasienter som lider av inflammatorisk tarmsykdom bør gjennomgå en diagnostisk ultralydundersøkelse av senefestene. Dersom man ser endringer bør pasientene bli fulgt opp for tidlig påvisning av spondyloartritt.

LES OGSÅ: Ta vare på føttene dine

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN – BLI FAST LESER I DAG

Kanskje du også liker disse: