Fibromyalgipunkter
Foto: Alila07&/Dreamstime.com

Fibromyalgipasienter må fanges opp tidligere

En norsk og dansk studie om fibromyalgi ble presentert på EULAR-kongressen 2022. De viser at lavterskel rehabilitering ikke har særlig god effekt, og at det er viktig å få på plass diagnose raskt for å unngå belastning av spesialisthelsetjenesten.

Mange spondyloartrittpasienter får en sekundær fibromyalgidiagnose. Disse smertene i muskler og bindevev oppstår blant annet når man har vært utsatt for overbelastning og feilstillinger over lang tid. Stimuli, som bare det å få en klem eller et klapp på armen, kan oppleves som smertefullt. Betennelsen SpA-pasientene lever med gir også opphav til smerter fra muskler, sener og ledd. Sammen med eventuelle leddødeleggelser vil dette fremme utviklingen av muskulære triggerpunkter og smerter.

Riktig diagnose tidlig

Danske Dr. Philip Lage-Hansen brukte EULAR-kongressen til å dele nye data om forekomsten av fibromyalgi. De undersøkte 248 nylig henviste pasienter til en revmatisk poliklinikk, for å finne ut hvor mange som oppfylte diagnosekriteriene. Funnene ble delt i en pressemelding under kongressen.

– Pasienter med fibromyalgi lider av høy symptombelastning og få tilgjengelige behandlinger. Denne tilstanden finnes ofte blant pasienter som nylig er henvist til revmatiske poliklinikker. Det er godt beskrevet at fibromyalgipasienter har økt bruk av spesialisthelsetjenesten, skriver European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) i en pressemelding.

LES OGSÅ: Fibromyalgi – En forsømt pasientgruppe?

Heidi Zangi ved mikrofon
Heidi Zangi er sykepleier og forsker ved EHI og holdt en muntlig presentasjon på EULAR 2022. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

De mener det derfor er viktig å få på plass riktig diagnose og behandlingstiltak tidlig, i henhold til de europeiske anbefalingene.

– Rettidig og koordinert innsats på tvers av medisinske spesialiteter vil redusere diagnostisk forsinkelse, legge bedre til rette for håndtering og redusere bruken av helsetjenester for pasientgruppen. Oppmerksomhet og akseptbaserte tiltak kan gi små forbedringer i smerte, tretthet og mestringstro, skriver de.

LES OGSÅ: Nå kan man måle fatigue mer presist

Oppsøker spesialister

Av de som fylte ut spørreskjemaet oppfylte 36 prosent fibromyalgikriteriene. Det var hovedsakelig kvinner, og de utgjorde en høyere samfunnskostnad enn de uten FM-diagnose. Ved syv års oppfølging viste det seg at FM-pasientene hadde høyere antall sykehusopphold, og hadde gjennomgått mer inngripende prosedyrer. Forskjellen i antall diagnoser i gruppene var imidlertid små. Studien ville også sammenligne bruken av spesialisthelsetjenesten for de med og uten diagnose. Den fant at belastningen for spesialisthelsetjenesten er betydelig.

– Nevrologer, gastroenterologer, endokrinologer, smertespesialister, psykiatere og magekirurger ble alle konsultert oftere av personer med fibromyalgi sammenlignet med de uten diagnosen, skriver EULAR.

Det var imidlertid minimal forskjell mellom gruppene om legebesøket endte med en diagnose.

– Dette funnet understreker at langvarig og overdreven bruk av helsetjenester med henvisning til flere spesialister bør unngås, står det.

Rehabilitering

EULARs anbefalinger for behandling av fibromyalgi sier at optimal behandling bør fokusere på rask diagnose, pasientopplæring og ikke-medikamentell behandling. I tillegg viser en ny systematisk studieoversikt en liten til moderat gunstig helseeffekt av noen tiltak. Det handler om oppmerksomhetstrening og tiltak for å akseptere sykdommen.

Sykepleier, forsker og førsteamanuensis Heidi Zangi jobber ved Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (EHI) i Norge. Hun hadde en muntlig presentasjon under kongressen. Der presenterte blant annet erfaringer fra rådgivning om fysisk aktivitet med lav terskel, sammenlignet med behandling som er vanlig for pasienter med fibromyalgi. Totalt svarte 56,5 prosent av de som ble plukket ut til tiltaksgruppen på spørreskjemaene. Av disse rapporterte bare 15 prosent klinisk relevant bedring. Imidlertid kunne man se små forbedringer på smerte, tretthet og mestringstro når det gjaldt det å drive med fysisk aktivitet.

– Tendensen som ble sett når det gjaldt forbedring i oppmerksomt nærvær etter tolv måneder var vedvarende. Dette til tross for at bare 58 prosent var i lønnet arbeid, sammenlignet med 70 prosent ved studiens start. Selv om pasientene fortsatt rapporterte høy symptombyrde og ingen bedring i helsetilstanden, var det ingen forverring av symptomene, skriver blant annet EULAR i pressemeldingen.

Denne artikkelen er hentet fra Spafo Norges medlemsblad Spondylitten 4-23. Det er kun noen av artiklene våre som legges ut på nett.

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på alle digitale utgivelser av Spondylitten i vårt arkiv på MinSide.

Kanskje du også liker disse: