Foreløpige resultater: Viruset gir ikke større komplikasjoner for revmatikere på immundempende medisin

De første rapportene om Covid-19 og revmatiske sykdommer er nå publisert i The Annals of the Rheumatic Diseases. De omhandler pasienter som har muskel- og skjelettplager i Italia, og tar for seg risikoen for de som går på immundempende behandling.

Den ene rapporten tar for seg om disse pasientene har høyere risiko for å få virussykdommen. Den andre har sett på det kliniske forløpet av Covid-19 hos pasienter med revmatoid artritt (leddgikt), som fikk immundempende behandling. Dette er en av de første rapportene om revmatiske diagnoser og virussykdommen i Italia.

Ingen konklusjoner

The Annals of the Rheumatic Diseases er The European League Against Rheumatism (EULAR) sin forskningsjournal, hvor revmatologisk forskning fra hele Europa samles.

– På grunn av omfanget av Covid-19-situasjonen i Italia ønsker EULAR disse funnene velkommen. De presenterer ikke noen konklusjoner om forekomsten av Covid-19-infeksjon hos pasienter med revmatiske sykdommer. Den sier heller ikke noe om resultatet, totalt sett, av revmatiske pasienter rammet av Covid-19, som går på immundempende behandling.

Det uttaler EULAR-presidenten, professor Annamaria Iagnocco, i en pressemelding. Hun mener et høyt nivå av årvåkenhet og streng oppfølging må opprettholdes for disse pasientene, inkludert utelukkelse av ytterligere infeksjoner.

– Vår foreløpige erfaring viser imidlertid at pasienter med kronisk leddgikt, behandlet med biologiske medisiner eller tradisjonelle antirevmatiske legemidler, ikke ser ut til å ha økt risiko for luftveiskomplikasjoner: De ser heller ikke ut til å få andre livstruende komplikasjoner fra Covid-19, sammenlignet med befolkningen generelt, sier hun.

LES OGSÅ: Du kan være nøkkelen for å låse opp Covid-19-gåten

Hanskekledd hånd holder prøverør med teksten corona Covid-19 på
Anti-malariamedisiner, som også brukes i behandling av leddgiktpasienter, er nå inkludert i de kinesiske retningslinjene for behandling av Covid-19. Foto: Photovs/Dreamstime.com

Leddgiktmedisiner testes ut

Forskere arbeider ut i fra flere forskjellige angrepsvinkler for å behandle pasientene som er smittet av det nye koronaviruset. Flere «gamle» medisiner, som tidligere ble brukt på andre infeksjoner, er hentet frem som potensielle våpen i kampen mot sykdommen.

En ny klinisk studie ser på effekten av leddgiktmedisinen tocilizumab (RoActemra) i lindring av symptomer for pasienter som er innlagt på sykehus med alvorlig Covid-19-lungebetennelse.

Andre studier har sett på behandling mot malariaparasitten og andre virus, som ebola. Malariaparasitten benytter samme strategi som koronaviruset for å komme seg inn i cellene. Siden malariamedisin stopper parasitten fra å komme seg inn i cellene og formere seg, er det derfor teoretisk mulig at samme medisin kan virke mot koronavirus.

LES OGSÅ: Globalt register for revmapasienter med Covid-19

Når bør medisinen tas?

Norge er også i gang med slike studier. I mars ble det igangsatt en klinisk studie ved Oslo Universitetssykehus for å teste ut malariamedisinen hydroksyklorokin og ebolamedisinen remdesivir på pasienter som er innlagt på sykehus for behandling. Det vil i tiden fremover være viktig å finne ut i hvilke faser av sykdommen det er mest hensiktsmessig å gi disse medisinene. Kanskje vil effekten være avhengig av at man tar medisinen på et tidlig stadium av sykdomsforløpet, men det kan også hende at medisinen har effekt ved langtkommet sykdom, skriver forskersonen.no.

Oppdatert informasjon per 22. mai 2020 viser at en stor internasjonal studie på over 100.000 personer med koronasmitte ikke har hatt effekt av denne malaria- og leddgiktmedisinen. Den viser faktisk at man har høyere risiko for dårligere forløp om man benytter denne typen medisin, opplyser NRK.no.

LES OGSÅ: Ulønnet arbeid reduserer AAP-utbetalingen

Bekymret for legemiddelmangel

The Annals of the Rheumatic Diseases har også publisert en artikkel som tar opp håp og utfordringer når det gjelder bruk av anti-malariabehandling under Covid-19-pandemien. Slike medisiner med hydroksyklorokin er nå inkludert i de kinesiske retningslinjene for behandling av Covid-19, men dette er medisiner som også en rekke revmatiske pasienter benytter for å holde sin sykdom i sjakk. I Norge heter medisinen med dette virkestoffet Plaquenil, og brukes blant annet for behandling av de med revmatoid artritt (leddgikt), lupus og Sjøgrens syndrom. Det kan dermed være risiko for at det ikke er nok medisin til alle, om den nå brukes i store mengder for å behandle Covid-19-pasientene.

– På dette stadiet etterlyser EULAR en balansert tilnærming, for å sikre at vi oppfyller de pågående pandemikravene, men i like stor grad respekterer behovene til de som allerede drar nytte av bruken av dette legemidlet. For noen av disse er dette en viktig medisinering, uttaler EULAR-presidenten, og ber om at det tas sikte på å øke informasjonsbasen rundt potensialet for bruk av medisinen.

– EULAR ønsker denne behandlingen for Covid-19 velkommen, men vil at det sikres at anvendelsen av den er så egnet og evidensbasert som mulig under disse utfordrende omstendighetene, slik at utbyttet blir best mulig, avslutter hun.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN – STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID

Kanskje du også liker disse: