God effekt med psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi gir god effekt på blant annet fysisk funksjon, smerte og mental helse, viser en ny norsk studie.

Dette er den første effektstudien på norsk psykomotorisk fysioterapi som er publisert noensinne, og er gjennomført av OsloMet. Det er en randomisert kontrollert studie, hvor man har sammenlignet en intervensjonsgruppe med en kontrollgruppe.

105 deltagere ble rekruttert fra 36 ulike privatpraktiserende fysioterapeuter med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi. Gruppen som mottok behandling hadde psykomotorisk fysioterapi en gang per uke i seks måneder. Kontrollgruppen mottok ingen behandling.

LES OGSÅ: Spondyloartritt – anbefalinger for fysioterapi

Smerte og livskvalitet

Forskerne fant signifikante forskjeller mellom de to gruppene i seks av åtte kategorier: fysisk funksjon, smerte, generell helse, mental helse, sosial fungering og vitalitet. I tillegg skåret gruppen med behandling betydelig bedre på selvtillit, sammenlignet med kontrollgruppen.

Forskerne konkluderer med at resultatene fra studien demonstrerer at seks måneder med psykomotorisk fysioterapi øker helserelatert livskvalitet og selvtillit hos denne pasientgruppen, samtidig som smertenivået reduseres. Studien ble først omtalt hos Fysioterapeuten.no.

Langtidseffekter av psykomotorisk fysioterapi er ikke målt i denne studien. Det er heller ikke gjennomført sammenligning med andre behandlingsformer som det kan være naturlig å sammenligne med.

LES OGSÅ: Psykomotorisk fysioterapi reddet meg

Hele kroppen

Psykomotorisk fysioterapi er en videreutdanning innen fysioterapi. Terapeutene har blant annet studert psykosomatikk, sykdomslære og psykologi. Behandlingsopplegget er basert på en norsk metode, og har blitt praktisert i Norge de siste 50-60 årene. Metoden tar utgangspunkt i at en omstilling/forandring er mulig. Den er en «hjelp til selvhjelp», hvor det settes krav til pasienten om å arbeide med seg selv. Behandlingen er ikke symptomorientert, men består av en spesiell massasje, som påvirker pust, mykhet og anspenthet.

– Hele kroppen behandles. Vi mener at man ikke bør skille hva som er kropp og hva som er følelser, så vi vektlegger både den fysiske og den psykiske siden. Total funksjon oppøves rolig. Behandlingen er mestringsorientert på egne premisser og muligheter, har PMF-terapeut Anne Øien tidligere uttalt til Spondylitten.

Du kan lese mer om denne behandlingsmetoden ved å klikke her

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Kanskje du også liker disse: