Halv sykemelding kan resultere i varig uføretrygd

Personer med 50 prosent gradert sykemelding har størst risiko for å bli uføretrygdet, melder Institutt for samfunnsforskning.

En rekke tiltak er innført fra myndighetenes side for å redusere fraværet. Gradert sykemelding har blitt sett på som det viktigste virkemiddelet, men verken det eller andre tiltak har ført til ønsket nedgang.

Figur med smerter i korsryggen som går mot en figurlege
Forskerne avdekket at det er et problem i trygdesystemet at andre ytelser er mye mindre fleksible enn sykepengene. Foto: Ribah2012/Dreamstime.com

En studie fra Institutt for samfunnsforskning viser at litt over halvparten av de som har gradert sykemelding, mottar en trygdeytelse to år etter avsluttet sykemelding.

Som regel er dette arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Dette er bare litt lavere enn for fullt sykemeldte.

Mangelfullt

Ansatte i NAV har nemlig erfart at ting ikke går seg til for mange som er i gradert sykemelding. Ofte ser de at verken ansatt eller arbeidsgiver tar grep for at denne personen skal komme tilbake i full jobb. Det blir ikke laget en plan om hvordan ting kan bli bedre på sikt for disse brukerne, kun en oversikt over tilpasninger som er gjort.

De forteller om mangelfull informasjon fra legene til NAV, og at legene vet for lite om jobben til den sykemeldte til å kunne sette en realistisk sykemeldingsprosent. Det gjør det også vanskelig å vurdere når den sykemeldte er frisk nok til å jobbe full tid.

LES OGSÅ: Nye muligheter for diagnosen spondyloartritt

Trenger fleksible ytelser

Forskerne avdekket at det er et problem i trygdesystemet at andre ytelser er mye mindre fleksible enn sykepengene. Sykepenger kan graderes helt ned til 20 prosent, noe som kan bli et problem når den sykemeldte etter ett års sykemelding fortsatt ikke er helt arbeidsfør. Da kan vedkommende søke seg over på arbeidsavklaring, men for å ha krav på dette måtte man i den perioden forskerne så på, være minst 50 prosent ufør. Dermed er det vanskelig å oppmuntre sykemeldte til å prøve å jobbe mer mot slutten av sykepengeperioden. Mange er redde for å virke for friske, slik at de mister arbeidsavklaringspengene og risikerer å bli stående helt uten inntekt.

– Mange av de som jobber hos NAV ønsker seg en mulighet til å kunne gi arbeidsavklaringspenger også til de som bare har litt redusert arbeidsevne, slik at det blir mindre risikabelt for dem å trappe opp arbeidsinnsatsen over tid, sier forskerne i en artikkel publisert på forskning.no.

BLI LESER AV SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Kanskje du også liker disse: