Kondisjonstrening anbefales for spondyloartrittpasienter

Pasienter med spondyloartritt bør anbefales å trene kondisjon- og styrketrening for å forebygge at de utvikler tilleggssykdommer.

Det sa fysioterapeut Silje Halvorsen Sveaas da hun disputerte for sin doktorgrad på Diakonhjemmet Sykehus. Hun har undersøkt fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer hos pasienter med spondyloartritt, skriver sykehusets nettside diakonsyk.no.

Kondisjon og styrke

Pasienter med revmatisk inflammatorisk ryggsykdom (spondyloartritt) bør anbefales å trene kondisjon- og styrketrening for å forebygge at de utvikler komorbiditet, altså det man regner som tilleggssykdommer. Også pasienter som er i en aktiv fase av sykdommen kan trene høyintensivt uten at det øker sykdomsaktiviteten. Dette er noen av hovedfunnene i doktorgradsavhandlingen til fysioterapeut Sveaas.

Se Silje Halvorsen Sveaas fortelle om studien i denne videoen!

Artikkelen fortsetter under videoen

Syv år yngre

Mange studier verden over viser det samme. Revmatolog Ivana Hollan ved Revmatismesykehuset på Lillehammer har også tatt sin doktorgrad på emnet. Hun har forsket på dette feltet i mange år.

– Vi ser at det ikke er revmatismen, men hjertesykdommen, som begrenser leveutsiktene til pasientene. Nå har revmatologene blitt mer og mer bevisste på å behandle dette, men vi må jobbe mer med å forebygge slik sykdom, sa hun til Bekhterever’n for et par år siden.

Forskningen til Hollan viser at pasienter med Bekhterevs sykdom er nesten syv år yngre enn normalbefolkningen når de har sin første bypassoperasjon. Det er nesten like tidlig som de som røyker.

LES OGSÅ: Norske revmatikerhjerter banet vei for USA-forskning

Risikofaktorer

Generelle risikofaktorer for hjertesykdom er blant annet høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking, overvekt og undervekt, betennelse, stress, lavt aktivitetsnivå, høyt blodsukker og feil kosthold. For de med bekhterev og leddgikt er også sykdommen i seg selv, alvorlighetsgraden av den og medikamentbruk med på å øke risikofaktoren ytterligere.

– Medikamentbruk er ikke like signifikant som vi først trodde. Vi vet at betennelsesdempende behandling med NSAIDs øker risikoen for hjerte- karsykdom. Derfor skal man bare bruke dem når det er helt nødvendig. Antirevmatisk behandling, som TNF-hemmere, reduserer derimot hjerte- karrisikoen, trolig fordi man ikke har like mye betennelse, men vi trenger flere studier på det området. Jeg synes ikke vi skal være så redde for bivirkninger fra medisiner, men heller se på hvilken positiv effekt vi kan få ut av dem, sa Hollan.

LES OGSÅ: Trening i varmtvann bør bli tøffere

Veiledet trening

Det finnes mye vi selv kan gjøre for å redusere risikoen for hjertesykdom. Det viktigste er å bevege seg. All fysisk aktivitet er viktig. Man bør ha et blodtrykk som er på 120/80, meditere, spise sunt, gå ned i vekt, redusere stress og benytte kolesterolsenkende behandling om det er behov for det. Det er også lurt å spise fet fisk.

Studien til fysioterapeut Sveaas viser at vi likevel bør fokusere ekstra på kondisjon- og styrketrening, siden det er viktige faktorer for å unngå hjerteproblemer. Fysioterapi med veiledet trening er en betydningsfull del av behandlingen for spondyloartrittpasientene. Tradisjonelt har det vært fokus på bevegelighetstrening, og man har vært bekymret for at høyintensiv trening vil kunne øke sykdomsaktiviteten.

Mange rustne hengelåser og et rødt hjerte-hengelås
Koden for å unngå hjertesykdom er blant annet kondisjon- og styrketrening. Foto: Trine Dahl-Johansen

I dag er det dokumentert at pasienter med inflammatorisk, revmatisk sykdom har en høy risiko for hjerte- og karsykdom, og dette bør tas inn i vurderingen når man gir treningsanbefalinger til disse pasientene, sa hun under doktorgradsdisputasen.

LES OGSÅ: Treningstips og gode råd for spondylitter

Sykdom og medisiner påvirker

I sin avhandling har Silje Halvorsen Sveaas og medarbeidere på sykehuset undersøkt fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos 150 pasienter med spondyloartritt og 130 kontrollpersoner. Hun fant at pasientene i gjennomsnitt hadde redusert kondisjon sammenlignet med kontrollpersonene, og at de som hadde god kondisjon hadde mindre risiko for hjerte- og karsykdom og lavere nivå av betennelse.

For kontrollpersonene var god kondisjon assosiert med lavt blodtrykk og høyere nivåer av det gode kolesterolet, men slik sammenheng fant man ikke hos spondyloartrittpasientene. Dette tyder på at andre faktorer, som for eksempel sykdommen i seg selv og/eller medisineringen av denne har større betydning for blodtrykk og kolesterol hos denne pasientgruppen.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN!

Forsker videre

En randomisert, kontrollert pilotstudie viste at pasienter som trente kondisjon- og styrketrening i tolv uker hadde positive effekter på sykdomsaktivitet, fysisk funksjon og hjerte- og kar risikofaktorer som arteriell stivhet, kondisjon og fettprosent. Funnene er basert på studier som er gjennomført på Diakonhjemmet Sykehus.

Silje Halvorsen Sveaas har vært knyttet til NKRR og Diakonhjemmet Sykehus siden 2009. Da var hun ferdig med sin mastergrad i idrettsfysioterapi. Hun har fått midler til å forske videre på dette temaet.

Artikkelen ble publisert første gang i Bekhterever’n 1-15

Du finner mer nyhetsstoff om forskning og revmatisme på www.diakonhjemmetsykehus.no.

Kanskje du også liker disse: