Leger og pasienter samarbeider om tidligere diagnostisering

Det er 70 år siden Europas ledende revmatologer samlet seg første gangen for å dele kunnskap. I år har revmatologer, helsepersonell og pasienter gått sammen om økt fokus på tidlig diagnose.

European League Against Rhumatism (EULAR) blir i år arrangert i Madrid. Spondyloartrittforbundet Norge og Spondylitten har tatt plass midt i hjertet av Europas revmatologiforskning for å finne ut hva som er nytt når det gjelder spondyloartrittdiagnosene.

Det er mye spennende forskning som skal fordøyes av rundt 14.000 deltagere når EULAR feirer 70-årsjubileum. På fire dager skal leger og helsearbeidere i revmatologifeltet, som sykepleiere og fysioterapeuter, få ny kunnskap via omlag 2400 forskningsartikler som skal presenteres som foredrag, publikasjoner og posterpresentasjoner.

LES OGSÅ: Revmatologens diagnosejakt for vond rygg

Vil gi pasientene mer kunnskap

Konferansen startet med mottoet «Don’t delay, Connect today». Det er en kampanje som er laget for å kunne gripe tidlig inn med riktig diagnose. Sesjonen var en felles samling for leger, helsepersonell innen revmatologi og pasienter. I fellesskap delte de ideer og tanker om hvordan de tre gruppene kan bidra til at det det settes diagnose tidlig så behandling kan startes og leddødeleggelser unngås.

Bunke med deltagerkort og tjukk bok med program og forksningsartikler
Over 2400 forskningsarbeider presenteres på årets revmatologikonferanse.

I dette arbeidet vil også fysioterapeuter ha en viktig rolle. De kan oppdage tegn og symptomer på inflammatorisk revmatisk sykdom tidlig.

─ Målet er å få de med typiske tegn og symptomer til å selv ta grep og kontakte lege – så tidlig som mulig. Pasientorganisasjonene tilknyttet EULAR skal jobbe med dette framover, for å kunne avmystifisere revmatologiske sykdommer. Det skal også jobbes med å spre kunnskap ut i samfunnet om alvorligheten ved en slik sykdom og hvor viktig det er med tidlig diagnose, sier John Church, leder av revmatologiforbundet i Irland.

I dette arbeidet blir pasientenes styrke økt med økt kunnskap, noe som Spafo Norge har jobbet med lenge. Når pasientene har god kunnskap har de bedre mulighet til en god dialog med de som skal behandle dem.

Revmatologene er avhengig av at pasientene stiller opp og deltar i forskningsstudier. Uten dem ville ingen forskere kunnet legge fram sine funn på konferanser som dette.

LES OGSÅ: Stiller seg til disposisjon for forskning

Forskningsrekord

Det er med deltagere fra mer enn 100 land på årets revmatologikongress. Rekordmye forskning har blitt sendt inn til årets arrangement. 4850 oppsummeringer om forskningsarbeid over hele verden har blitt vurdert, men bare rundt halvparten har blitt akseptert og blir presentert i løpet av de fire dagene revmatologikonferansen varer. 26 prosent av de innsendte arbeidene blir publisert i en anerkjente journalen Annals of the Rheumatic Diseases.

I løpet av konferansen kan deltagerne velge mellom 347 muntlige foredrag og 108 sesjoner og posterturer, ledet av 355 foredragsholdere.

Tekst og foto: Trine Dahl-Johansen, Lillann Wermskog, Arne Westberg, Jane Høilund

#EULAR2017 #Spondylitten

Veklokmstskilt med EULAR-logo
EULAR arrangeres for syttiende gang i 2017.

Kanskje du også liker disse: