Redusert lungefunksjon hos bektherevere

En artikkel om redusert lungefunksjon hos pasienter med ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) er publisert i Arthritis Research and Therapy.

Arthritis Research and Therapy

Lungefunksjonen kan være affisert hos disse pasientene, enten ved at det kan oppstå betennelse i bindevevet i lungene som gjør lungene mindre elastiske, eller ved at skjelettet i brystkassen kan stivne og gi mindre rom for lungenes naturlige bevegelser.

Denne artikkelen er basert på en studie ved Diakonhjemmet Sykehus (BEKHAM-studien), hvor man har sammenlignet pasienter med Bekhterevs sykdom og kontrollpersoner for å kartlegge forekomst av redusert lungefunksjon hos denne pasientgruppen. Man har også sett på sammenhenger mellom bakgrunnsforhold som alder, kjønn og røyking, fysisk form, typiske sykdomstrekk, laboratorieprøver og lungefunksjon.

Spondylitten holder deg oppdatert! Bli leser i dag!

Kanskje du også liker disse: