Dette er regelverket for bilkjøring og medisiner

Den nye forskriften om helsekrav ved førerkort, som trådte i kraft fra 1. oktober 2016, omfatter strengere regler for bilkjøring og medisinbruk.

Om du har førerkortgruppe 1 og bruker medisiner med opioider ved kronisk smertebehandling, gjelder disse helsekravene for førerkort:

Hvis du en gang i blant bruker opioider som er korttidsvirkende, kan du ikke kjøre bil før det har gått åtte timer. Helsekravet er også oppfylt dersom:

 • Det er klar medisinsk indikasjon.
 • Det er minst en uke etter siste doseøkning.
 • Det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter.
 • Legemidlene er langtidsvirkende, og det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid.

Dersom du bruker to eller flere legemidler av denne typen gjelder andre regler:

 • Da reduseres angitt døgndose med 50 prosent.
 • Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidlene.

Ved bruk av flere legemidler som kan påvirke kjøreevnen, men som ikke er nevnt, skal legemiddelbruken vurderes etter § 35.

LES OGSÅ: Flere kan ha blitt fratatt lappen på feil grunnlag

Korttidsvirkende

Ved kortvarig smertebehandling brukes ofte doser som førerkortinnehaveren verken har opparbeidet toleranse for eller kjenner virkningen av, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser. Helsekravet er derfor ikke oppfylt ved kontinuerlig medisinering gjennom døgnet, og det stilles krav om at enkeltdose skal være anbefalt av lege og inntatt 8 timer før kjøring.

Uskarpe pilleesker
Ved kortvarig smertebehandling brukes ofte doser som førerkortinnehaveren verken har opparbeidet toleranse for eller kjenner virkningen av. Foto: Trine Dahl-Johansen

Om du har brukt Paralgin forte eller Tramadol med en jevn konsentrasjon i mer enn to uker, kan behandlingen regnes som langtidsvirkende. Det vil i praksis si at man må ta medisinen tre eller fire ganger om dagen, fordi medisinen har kort halveringstid og man skal unngå store svingninger i serumnivået.

Noen av de korttidsvirkende opiatene har retard-utgaver, som er langtidsvirkende. For noen kan det være lurt å be om å få en slik depotversjonen av legemiddelet istedenfor. De fordeler virkestoffet i medisinen litt etter litt i kroppen gjennom tolv timer.

Har du sertifikat i førerkortgruppe 2 og 3 er ikke helsekravet oppfylt ved bruk av korttidsvirkende opiater, og det finnes ingen unntak – du kan ikke kjøre.

Andre medisiner

Husk også sjekke med legen din om de andre medisinene du går på kan være i strid med lovverket for bilkjøring. Antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, samt antihistaminer som sovemiddel kan påvirke kjøreevnen din. En god del revmatikere har flere tilleggsdiagnoser, og benytter for eksempel antiepileptika og antidepressiva mot fibromyalgiplager.

Bruker du medisiner for å hjelpe på søvn eller som muskelavslappende, må du være innenfor visse doser i førekortgruppe 1. Helsekravet er oppfylt ved bruk av:

 • Oksazepam (Sobril) inntil 30 mg/døgn

eller

 • Diazepam (Stesolid, Valium, Vival) inntil 10 mg/døgn

Helsekravet er også oppfylt ved bruk av følgende legemidler, dersom de er inntatt minimum 8 timer før kjøring:

 • Zopiklon (Imovane, Zopiclone etc) inntil 7,5 mg /døgn.
 • Zolpidem (Stilnoct, Stilmox etc) inntil 10 mg/døgn eller
 • Nitrazepam (Apodorm, Mogadon) inntil 10 mg /døgn.

Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner. Ved bruk av to legemidler opplistet i § 36, reduseres angitt døgndose med 50 prosent. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler av denne typen.

LES OGSÅ: Nye biologiske medisiner gir håp

Helseattest

Du må fremlegge helseattest når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om innehaver av førerkort, har en sykdom, bruker midler som gir svekket kjøreevne, eller har annen helsesvekkelse som medfører at helsekravene ikke er oppfylt.

Helseattesten må ikke være eldre enn tre måneder ved fremleggelse, skriver helsedirektoratet på sine nettsider. I hovedsak trenger man ikke en slik helseattest til annet enn ved utstedelse førerkort, eller fornyelse av dette.

Dispensasjon

Det er mulig å søke om dispensasjon fra helsekravene, men det skal bare gis der det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon. Søkers behov for førerett skal ikke inngå i vurderingen.

Søknad om dispensasjon avgjøres av Fylkesmannen på søkerens bosted.

– Legen har fått et større ansvar for å vurdere hver enkelt person, og det blir vanskeligere å få dispensasjon fra helsekravene. Bare unntaksvis skal Fylkesmannen gi slik dispensasjon. Søkers behov for førerett skal ikke lenger være en del av vurderingen til Fylkesmannen, skriver organisasjonen på sin side, fylkesmannen.no.

Klagerett

Dersom du har fått avslag hos Fylkesmannen i en førerkortsak, kan du klage på vedtaket. Etter at du har klaget vil Fylkesmannen gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Opprettholdes vedtaket, sender Fylkesmannen saken videre til Helseklage for behandling.

Søknader om dispensasjon som ble mottatt hos Fylkesmannen før 1. oktober, blir behandlet etter det gamle regelverket. Sjåfører som alt har søkt om dispensasjon, men som oppfyller de nye helsekravene, kan vurdere å trekke dispensasjonssøknaden sin. Ta kontakt med Fylkesmannen om du er usikker.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN!

Kanskje du også liker disse: