Seksuell livskvalitet påvirkes av betennelse

En norsk studie har sett på seksuell livskvalitet hos pasienter med aksial spondyloartritt. Forskerne har funnet at selv med biologisk behandling har betennelsen en negativ påvirkning på dette feltet.

Bak publiseringen finner vi forskerne Kari Hansen Berg, Gudrun Rohde, Anne Prøven, Esben Esther Pirelli Benestad, Monika Østensen og Glenn Haugeberg. De ville undersøke forholdet mellom demografiske komponenter, sykdomsrelaterte variabler, behandling og livskvalitet på det seksuelle området.

De rekrutterte 240 menn og 120 kvinner som var til oppfølging via revmatisk poliklinikk ved to sykehus i Sør-Norge. 78 prosent var enten gift eller samboere. Alle fikk et spørreskjema om seksuell livskvalitet, hvor de skulle svare på en skala fra 18-108.

De 320 pasientene hadde en gjennomsnittsalder på 45,5 år og hadde i snitt hatt sykdommen i 13,9 år. 88 prosent var HLA-B27-positive og 86 prosent trente mer enn en time per uke. 71 prosent var i arbeid.

LES MER HER OM SAMLIV NÅR MAN HAR SPONDYLOARTRITT

Behandling

  • 44 prosent av pasientene benyttet NSAIDs som behandling. (Eks: Orudis, Ibux, Voltaren)
  • 5 prosent benyttet syntetiske DMARDs (Eks: Metotreksat og Sulfasalazin)
  • 24 prosent benyttet biologisk behandling (Eks: Humira, Enbrel, Remicade)

I gjennomsnitt hadde de en CRP (betennelsesfaktor) på 8.5, som ikke er svært høyt, da normalen skal ligge under 5.

Faktorer for lavere score

I gjennomsnitt var resultatet for hele gruppen 76.6 på skalaen om seksuell livskvalitet. Analysene viser imidlertid at faktorene kvinne, økt kroppsmasseindeks, høyere sykdomsaktivitet, høyere CRP og nåværende biologisk behandling fører til lavere score når det gjelder seksuell livskvalitet.

– Våre data anslår at inflammasjon hos pasienter med aksial spondyloartritt, selv hos de som benytter biologisk behandling, påvirker den seksuelle livskvaliteten negativt, skriver de i konklusjonen.

Artikkelen ble publisert i The Journal of Rheumatology i februar 2019.

Par som holder hendene opp og mot hevrandre brak frostet glass
Forskerne har funnet flere faktorer som medfører lavere seksuell livskvalitet hos pasienter med aksial spondyloartritt. Foto: Ileanaolaru/Dreamstime.com

Sykdomsrelatert

En annen norsk studie fra 2012 viste at tilnærmet halvparten av pasientene med Bekhterevs sykdom oppga at de hadde problemer i forhold til seksualitet. Nesten 70 prosent av disse mente at problemene var relatert til sykdommen. Dette til tross for at sykdomsaktiviteten til pasientene som deltok var i det lavere sjiktet.

En liknende tyrkisk studie viste at over 66 prosent av deltagerne med Bekhterevs sykdom hadde seksuelle problemer. I kontrollgruppen var andelen under halvparten.

Bevegelse er en utfordring

Denne formen for inflammatoriske revmatiske sykdommer medfører betennelse i ryggsøylen og perifere ledd i tillegg til stivhet. Sykdommen i seg selv medfører ikke seksuelle problemer, men man kan få problemer på grunn av smerter, stivhet og utfordringer med bevegelse. Sykdommen kan også medføre psykiske problemer, som også kan spille inn når det gjelder nedsatt sexlyst og andre seksuelle problemer.

I den norske studien ble det rapportert at de seksuelle problemene skyldtes trøtthet, stivhet og smerte. I den tyrkiske undersøkelsen ble det funnet at depresjon var et større problem blant bekhterevpasientene enn i kontrollgruppen.

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 1-20. Det er kun noen av artiklene fra bladet som legges ut åpent på nett. Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: