Seponering bør være obligatorisk informasjon

Manglende beskrivelse av seponering gjør at leger kvier seg for å ta pasienter av legemidler de ikke trenger. Legemiddelverket ber EMA om obligatorisk inkludering av dette i preparatomtalene.

Statens Legemiddelverk har sendt den europeiske legemiddelmyndigheten EMA brev om at seponering av medisiner bør være obligatorisk å informere om i tekstene om legemidlene. De fleste preparatomtaler har i dag ingen, eller begrenset, informasjon om hvordan man skal forholde seg når man skal slutte med en medisin.

Vanskelig å finne

Svært mange legemidler kan seponeres direkte, men opplysninger om dette mangler. Det fører til at leger blir usikre når det gjelder å ta pasienter av legemidler de ikke har behov for. Noen legemidler har allerede litt informasjon om behov for nedtrapping, men opplysningene er gjerne spredt under ulike avsnitt i preparatomtalene og dermed vanskelige å finne for legene. Det er derfor nå foreslått å samle slik informasjon i et eget avsnitt, slik at man unngår at pasientene bruker medisiner som er unødvendige, skriver Dagens Medisin.

LES OGSÅ: Sterke smertestillende kan dekkes via individuell stønad

Sykepleier måler blodtrykk på en pasient
Høyt blodtrykk behandles ofte med betablokker, men disse må trappes ned før du kan slutte med dem. Illustrasjonsfoto: Trine Dahl-Johansen

Ubehagelige reaksjoner

Legemiddelverket mener at den største utfordringen er de medisinene som krever gradvis nedtrapping av dosen før seponering, for å forebygge ubehagelige og risikable seponeringsreaksjoner. Det gjelder blant annet smertestillende medisiner med opioider og angstdempende- og sovemidler i kategorien benzodiazepiner. Det samme gjelder for blodtrykksmedisiner i kategorien betablokkere og en rekke antidepressiva.

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 2-20. Det er kun noen av artiklene fra bladet som legges ut åpent på nett. Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: