Si din mening om fjerning av sykdomslistene!

Nå har du muligheten til å si hva du mener om at Regjeringen ønsker å fjerne diagnoselistene for fri fysikalsk behandling. Bli med på kampanjen, og la politikerne få vite hvordan dette kommer til å ramme tusenvis av pasienter!

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslaget om fjerning av diagnoselistene for fysioterapi ut på en høring. Alle har mulighet til å si sin mening i saken, så nå kan du bli hørt! Husk at du må sende inn svaret ditt innen 20. september 2016.

Høringen gjelder flere ting:

  • Avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen fra 1. januar 2017.
  • Forslag om innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2.
  • Heve aldersgrensen for fritak til 16 år.
  • Egenandelstak 2 foreslås senket til om lag 2000 kroner, 670 kroner mindre enn dagens tak.

Alle kan sende inn høringssvar, og Spondylitten har laget et utkast du kan bruke, dersom du ikke vil skrive et selv. Du finner det litt lenger ned i saken.

LES OGSÅ: Kronikerne belastes med økte sykdomsutgifter

Høringen det gjelder har tittelen:

Høring – innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

Det er veldig enkelt å avgi høringssvar. Det gjør du fra denne nettsiden

Alle har adgang til å avgi svar til høringen. Høringssvarene vil bli lagt ut på regjeringen.no etter hvert som de kommer inn, så du kan følge med og se hva andre mener om saken.

Demokratisk prosess

Saker sendes på høring for at interesserte parter – både organisasjoner, næringsliv og privatpersoner – skal få si sin mening og delta i den demokratiske prosessen. Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn vil bli publisert på regjeringens nettside. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger.

Skjermdump av nettskjemaet
Skriv inn hvem du representerer og velg svartype Med merknader.

Du kan avgi høringssvar på vegne av deg selv, på vegne av en bedrift eller organisasjon, eller anonymt.

Det er mulig å registrere seg som bruker på regjeringen.no for å avgi høringssvar, men du må ikke. Er du bruker vil du få en oversikt over alle høringssvar du har avgitt, og du vil også ha mulighet til å lagre utkast til høringssvar og jobbe videre på dem senere.

Du må uansett oppgi en epostadresse, slik at du kan få tilsendt en bekreftelse og kopi av det innsendte høringssvaret ditt.

Hele høringssvaret til SpAfo Norge kan du lese her!

Tekstforslag

Vi vet at noen synes det er vanskelig å vite hvordan de skal skrive et høringssvar. Her får du derfor et forslag til tekst du kan kopiere og bruke. Du kan også justere teksten, så den passer til det du ønsker å fremheve.

Sykdomslisten må bestå!

Jeg er svært bekymret for fjerningen av sykdomslisten, fordi det vil ramme en gruppe pasienter som trenger kontinuerlig hjelp fra fysio- og manuellterapeuter for å få bedre mobilitet og mulighet til å opprettholde et aktivt liv.

Det er et flott tiltak å redusere egenandelstaket, men 2000 kroner i egenandel nesten dobler egenandelsutgiftene, noe svært mange i denne pasientgruppen ikke har til rådighet. Mange vil være nødt til å droppe viktig hverdagsrehabilitering, og forslaget vil ramme de som benytter seg av behandling i varmere klima ekstra hardt.

Forslaget bør i hvert fall omfatte skjerming av de som har lav inntekt, slik at ikke de ble rammet.

Fysikalsk behandling og behandling hos manuellterapeut er ikke et tilbud om en halvtimes velvære – det er en nødvendighet!

Hver eneste gang de med kroniske leddplager legger seg på behandlingsbenken koster det dem enormt av indre styrke og utholdenhet. De må tåle smerter på grunn av betente muskler, ledd og sener. Likevel møter de trofast opp, for de vet at de ikke klarer dette på egenhånd.

De kan gjøre mye selv, men de trenger individuell behandling og veiledning, både i begynnelsen og underveis. For selv om man har samme diagnose, rammer den ulikt og den varierer også gjennom livet. Da er det svært viktig å ha en fagperson å kunne søke informasjon hos.

Behandlerne har kompetanse og erfaring på hvordan man kan trene riktig i forhold til diagnose, og hvordan man skal justere programmet i de periodene sykdommen er mest aktiv. Det er ekstremt viktig å opprettholde mobiliteten ved denne typen muskel- og skjelettlidelser. Det vil forebygge tilstivning i feil posisjoner, og være med på å opprettholde pasientenes deltagelse i arbeids- og samfunnsliv.

Husk å signere med navnet ditt

Slik gjør du

1. Kopier tekstforslaget fra denne artikkelen og juster det som du måtte ønske i et eget dokument, som du lagrer på datamaskinen din.

2. Åpne nettsiden til høringen her.

3. Fyll inn hvem du sender inn høringen på vegne av. Det kan være deg selv, en bedrift eller en organisasjon. Ønsker du å være anonym må du huke av i boksen for det.

Teksten i dette feltet vises som avsender for høringssvaret på regjeringen.no. Dersom du har valgt å være anonym, vil dette feltet automatisk fylles ut med «Anonym + et løpenummer».

4. Oppgi kontaktperson for høringssvaret, dersom svaret avgis på vegne av en bedrift eller organisasjon.

5. Skriv inn e-postadressen din. Dit vil du få tilsendt en bekreftelse og kopi av det innsendte høringssvaret ditt.

6. Velg svartype. Siden du vil gi et høringssvar til departementets forslag krysser du av for «Med merknad».

7. Sett inn tittelen på høringssvaret. Du kan kopiere tittelen fra tekstforslaget vårt, eller lage en egen.

8. Kopier høringssvaret ditt og lim det inn i skjemaet. For å kopiere tekst må du markere den og bruke Ctrl+c på PC eller CMD+c på Mac. For å lime inn teksten klikker du i det store hvite feltet i skjemaet og bruk Ctrl+v på PC eller CMD+v på Mac.

Sjekk at du har fått med deg hele teksten.

9. Huk av i boksen for å godta vilkårene.

10. Klikk Send.

Noen får melding om at det er noe feil i skjemaet og at systemet har gjort noen html-justeringer. Det betyr bare at systemet har fjernet overflødige mellomrom etc. Se gjerne over teksten din en siste gang, før du trykker Send på nytt.

Skjermdump av nettskjemaet for høringssvar
Skriv høringssvaret ditt i et dokument på datamaskinene din. Så kopierer og limer du inn tittel og teksten i høringssvaret.

Høringssvaret skal nå gjennomgås av departementets sekretærer, så det kan ta litt tid før det legges ut offentlig på nettsiden til høringen.

Om du ikke vil bruke skjemaet på siden til regjeringen, kan du laste opp filen med høringssvaret ditt, sammen med eventuelle vedlegg. Filformatet for høringssvaret må da være i pdf-format. Det foretrekkes imidlertid at svaret skrives i skjemaet, slik at det blir lettere for den videre saksbehandlingen.

Eventuelle vedlegg kan være i .pdf, .jpg eller .png. Maks filstørrelse er 10 MB. Pdf-filer må oppfylle visse krav, slik at de innfrir tilgjengelighetskravene.

STØTT OSS I VÅRT FRIVILLIGE ARBEID OG BLI LESER AV SPONDYLITTEN!

Kanskje du også liker disse: