Slik unngår du avslag på søknad om rehabilitering

Om du ønsker rehabilitering i Norge kan du fort få avslag om henvisningen ikke inneholder viktig informasjon. Her får du en huskeliste over hva som må med i søknaden.

Om man ikke får innvilget en offentlig behandlingsreise til varmere klima, eller ikke har en diagnose som gjør at man har en slik mulighet, kan man søke seg til noen ukers rehabilitering i Norge. Fra myndighetenes side er det imidlertid ikke tenkt at et slikt treningsopphold i spesialisthelsetjenesten skal være et regelmessig tilbud.

Noe av hensikten med et slikt opphold er at det skal bli gitt råd og opplæring med tanke på egenaktivitet, og at det skal legges til rette for videre tiltak i kommunehelsetjenesten. Det legges vekt på at dette skal følges opp lokalt.

LES OGSÅ: Rehabilitering i Norge ga god effekt

Helsetilstanden og mulighet

Det er ingen rettighet å få tildelt mange rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. Den regionale vurderingsenheten for rehabilitering har derfor noen krav til hva henvisningen skal inneholde. De foretar en vurdering av din helsetilstand basert på de opplysningene henvisningen inneholder og eventuelle tilleggsopplysninger. Mange pasienter og leger er ikke klar over hvor viktig denne dokumentasjonen er for å få innvilget et rehabiliteringsopphold på institusjoner med offentlig avtale.

Om henvisingen er mangelfull kan du få et avslagsbrev med beskjed om at de ikke finner at du har behov for denne formen for behandling i spesialisthelsetjenesten, og de vurderer at behovet ditt for helsehjelp fint kan ivaretas av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

I avslagsbrev kan det for eksempel stå at pasientens behov for helsehjelp kan ivaretas igjennom kommunehelsetjenesten og at målsetningen kan nås ved hjelp av egentrening.

LES OGSÅ: Spondyloartritt og fysisk aktivitet

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 4-18. Det er bare noen av artiklene fra magasinet som legges ut åpent på nettet. Vil du lese alle artiklene fra Spondylitten kan du bli medlem av Spafo Norge. Da får du bladene tilsendt i posten, eller via nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven vår.

Viktig dokumentasjon

Den som henviser deg må derfor gi en grundig fremstilling om din tilstand, funksjon og behov, samt hva slags tilbud du mottar lokalt ved søknadstidspunktet. Det er viktig å beskrive målsettingen din med rehabiliteringsoppholdet. Du kan tipse legen din om at det ved søknaden bør vedlegges:

  • Epikrise fra dine eventuelt tidligere opphold i rehabiliteringsinstitusjon og andre relevante epikriser.
  • Opplysninger om hvorvidt du har utprøvd lokale tiltak og hva som er gjort i kommunehelsetjenesten, for eksempel fysioterapi, «Aktiv på dagtid», Frisklivssentral og andre kommunale tilbud.
  • En beskrivelse av din tilstand ved legeundersøkelse akkurat nå, så vel helsemessig- som funksjonsmessig beskrivelse.
  • Andre undesøkelser/konsultasjoner som er utført, for eksempel lungefunksjon/spirometri, A-EKG, ekko, notat/epikriser.
  • Beskrivelse av nye behandlingsbehov i spesialisthelsetjenesten på grunn av økte symptomer og/eller redusert funksjon. Om det for eksempel er fare for langvarig sykemelding er det viktig å få fram.
  • Beskrive målsettinger for nytt opphold. Henvisninger uten beskrivelse av målsetting blir som regel alltid avvist.

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg åpner for mulighet til å dra på rehabilitering andre steder enn der man bor. Bruker du litt tid på å sette deg inn i tilbudet til rehabiliteringssentrene i Norge, finner du kanskje noe som passer deg og din situasjon perfekt.

Fritt behandlingsvalg gir deg rett til å velge hvor du skal motta både rehabilitering og behandling. Alle pasienter som har rett til rehabilitering kan velge fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner, som har avtale med regionale helseforetak. Under koronapandemien er imidlertid retten til fritt behandlingsvalg noe innskrenket, men sjekk med den rehabiliteringsinstitusjonen du ønsker å komme til om det finnes muligheter selv om du ikke bor i samme helseregion.

Lege undersøker hender med leddgikt
Det er viktig med beskrivelse av behandlingsbehov på grunn av økte symptomer og/eller redusert funksjon. Foto: Narstudio/Dreamstime.com

Slik finner du aktuelle behandlingssteder

Det er som oftest fastlegen som henviser deg til slik helsehjelp. Andre behandlere, som for eksempel psykologer, manuellterapeuter og kiropraktorer kan henvise til spesialisthelsetjenesten innen sine fagområder.

Sjekk helsenorge.no for oversikt over hvilke rehabiliteringssteder som har tilbud til de med din diagnose. På undersiden Velg Behandlingssted må du skrive inn hvilken form for behandling du er på jakt etter. Skal du ha rehabiliteringsopphold må du bruke søkefeltet og søke etter Rehabilitering: Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske).

Per desember 2020 er det 17 ulike steder som har avtale om slik offentlig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. I oversikten finner du også forventet ventetid på å komme inn på de ulike tilbudene. Vær oppmerksom på at det under koranapandemien kan være andre ventetider enn det som opplyses om i denne oversikten, så sjekk gjerne med ønsket behandlingssted om du vil være sikker på at ventetiden ikke er for lang.

LES OGSÅ: Slik bruker du Fritt behandlingsvalg

Prioritering

Vær klar over at de offentlige behandlingsstedene, og noen private, er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Velger du ett som er utenfor din egen helseregion, og dette behandlingsstedet mangler kapasitet, kan du bli avvist. ​Når behandlingsstedet har mottatt henvisningen, skal det innen ti virkedager vurderes om du har rett til utredning eller behandling hos spesialist. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal du få raskere svar. Du vil så motta et brev med positivt eller negativt svar.

Dersom de mener du har rett til nødvendig helsehjelp, vil du få et brev med informasjon om frist for når helsehjelpen senest skal starte. Fristen gjelder for oppstart av utredning eller behandling. Du vil også få vite tidspunkt for første oppmøte. Dersom behandlingsstedet ikke klarer å overholde fristen vil HELFO kontakte deg for å høre om du ønsker behandling et annet sted.

LES OGSÅ: Rehabilitering for spondylitter med tilleggslidelser

Klagerett

Dersom du får avslag på rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten har du rett til å klage. Det må du gjøre senest fire uker etter at du mottok avslaget. Om den regionale vurderingsenheten ikke gir deg medhold i klagen kan du anke til Fylkesmannen.

Det kan du enten gjøre via elektronisk skjema på nettsiden deres, eller sende dem brev i posten. Behandlingstiden er avhengig av hvor mye informasjon som må hentes inn, og hvor lang tid dette tar, men klagen vil som oftest bli behandlet ferdig innen fem måneder. Fylkesmannens avgjørelse i saken er endelig.

Dersom du skulle ønske å overprøve dennes avgjørelse må dette gjøres ved å anlegge sak ved tingretten.

Kanskje du også liker disse: