Ulik grad av tilleggsplager blant spondyloartrittene

Noen følgesykdommer er vanlig ved de ulike spondyloartrittdiagnosene, men en studie viser at uveitt og inflammatorisk tarmsykdom forekommer oftere hos de med ankyloserende spondylitt.

En svensk undersøkelse fra 2017 har sett på hvor sterke assosiasjoner det er mellom ulike følgesykdommer ved de ulike spondyloartrittdiagnosene. Det er gjort få studier på hvem som blir hardest rammet av disse tilleggslidelsene. De tok for seg pasienter med ankyloserende spondylitt (AS), psoriasisartritt (PsA) og udifferensiert spondyloartritt (uSpA).

LES MER OM ANDRE TILLEGSPLAGER VED SPONDYLOARTRITT HER

Stor studie

Spondyloartrittdiagnosene har flere felles genetiske risikofaktorer, som inflammatorisk tarmsykdom, psoriasis og fremre uveitt (regnbuehinnebetennelse/iridocyklitt). Den noe førhøyede risikoen for hjerte- og karsykdom er også kjent.

Innenfor medisinsk terminologi betegner man dette som komorbiditeter. Ordet beskriver samtidige sykdommer, eller tilleggslidelser/følgesykdommer ved en hoveddiagnose.

Svenskene tok for seg et stort forskningsmateriale med 3884 AS-pasienter, 8706 hadde PsA og 2665 var diagnostisert med uSpA og sjekket det svenske pasientregisteret om hvem som var oppført med slike tilleggslidelser.

Psroiasisutbrudd på manns albuer
Psoriasis var registrert hos både de med AS og uSpA. Foto: Farina6000/Dreamstime.com

Mange med øyeplager

Forskerne fant at de relaterte følgesykdommene var tydelige blant alle undergrupper av spondyloartritt. Forekomsten var imidlertid vesentlig ved ankyloserende spondylitt, middels sterk ved udifferensiert spondyloartritt, men bare moderat ved psoriasisartritt. Resultatet så likt ut for kvinner og menn. Mest fremtredende var fremre uveitt, hvor 21 prosent av AS-pasientene var registrert med dette, 13,7 prosent av de med uSpA og 1,7 prosent av de med PsA.

LES OGSÅ: Bekhterevs sykdom og mageproblemer

AS og mage

Når det kom til inflammatorisk tarmsykdom var 9 prosent av AS-pasientene var oppført med denne diagnosen, 4,4 prosent av dem hadde Crohns sykdom og 4,6 prosent hadde ulcerøs kolitt. Det er mer enn dobling av forekomsten sammenlignet med de andre spondyloartrittdiagnosene.

Det er også verdt å notere seg at 2,9 prosent av uSpA-pasientene og 2,2 prosent av AS-pasientene var oppført med psoriasis.

SPONDYLITTEN GIR DEG NY KUNNSKAP – BLI LESER FOR 200 KRONER I ÅRET

Kanskje du også liker disse: