Tannlege undersøker munnen til ung pasient
Foto: Genrix20061/ Dreamstime

Vitamin D-mangel og hull i tennene til ungdom med JIA

Ungdom med JIA har høy forekomst av mangel på vitamin D. Slik vitaminmangel knyttes til tannkaries og tannkjøttproblemer, viser en ny norsk studie.

Spondylitten har tidligere skrevet om tannlege Lena Cetrelli, som er en av flere stipendiater og forskere som sto bak NorJIA-studien. Studien var Cetrellis doktrorgradsprosjekt om oral helse blant barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA), og er ett av flere doktorgradsprosjekter knyttet til denne. En artikkel om Cetrellis funn har blitt publisert i fagtidsskriftet BMC Oral Health.

Multisenterstudie

NorJIA-studien har tatt for seg bildebehandling, oral helse og livskvalitet hos barn og unge med JIA. I prosjektet har universiteter, sykehus og tannhelsetjenestens kompetansesentre i Bergen, Tromsø og Trondheim deltatt. De har kartlagt tegn til leddgikt i kjeveleddene, for å undersøke hvor mye leddgikt påvirker munnhelse, beinhelse og livskvalitet hos de unge pasientene.

– I eldre studier er det vist at barn og unge med JIA har dårligere munnhelse, de har flere hull i tennene (tannkaries), større grad av tannkjøttbetennelse, lavere spyttproduksjon og en litt annerledes sammensetning av spyttet. Mange har også lavere vitamin D-nivå enn friske. I dag, med mer effektiv behandling, vet vi likevel lite om mange av faktorene som er knyttet til munnhelsen hos de med JIA, fortalte Cetrelli da Spondylitten snakket med henne for to år siden.

Stor kartlegging

I denne publiserte studien har tannlegen og hennes team derfor tatt for seg nivåer av vitamin D hos de unge pasientene.

– Vi hadde som mål å undersøke vitamin D-status i et årskull norske barn og unge med JIA, og mulige assosiasjoner mellom vitamin D-nivåer, oral helse og sykdomskarakteristikker ved JIA, forteller hun i en oppdatering til Spondylitten.

I studien er det inkludert personer med JIA i alderen 4-16 år fra de tre norske regionene. Det ble registrert demografiske data, alder ved sykdomsdebut, sykdomsvarighet, type JIA, sykdomsstatus, medisinbruk og vitamin D-inntak. Det ble tatt en blodprøve av hver, som ble analysert for vitamin D. Det ble også utført en klinisk tannundersøkelse, hvor det blant annet ble avdekket om pasientene hadde tannkaries, erosjon på tennene, emaljedefekter, blødninger i tannkjøttet og man så på munnhygiene.

Portrettfoto av tannlege Lena Cetrelli
Tannlege Lena Cetrelli. Foto: Privat

Blant de 223 deltakerne var medianalder 12,6 år med median sykdomsvarighet på 4,6 år. Cirka 44 prosent hadde det som på fagspråket kalles oligoartikulær JIA, hvor maksimalt fire ledd er rammet. Vanligst for denne formen for JIA er leddproblemer i knær, ankler, albuer og kjeveledd.

Alder og region

Noen av resultatene som ble avdekket var blant annet at det ikke var forskjell mellom kjønn når det gjaldt nivå av vitamin D, men man så forskjell når det gjaldt regionene de bodde i, hvilken kroppsmasseindeks de hadde, alder og årstider for blodprøvetaking.

– I vår studie hadde nesten 30 prosent vitamin D-mangel, med en spesielt høy prevalens blant ungdom. Vi fant at vitamin D-mangel var assosiert med tannkaries og blødning fra tannkjøttet, men ikke med sykdomsaktivitet hos JIA-pasientene. Resultatene viser behovet for en flerfaglig tilnærming i oppfølgingen av barn med JIA, inkludert økt fokus på vitamin D-status og oral helse, konkluderer tannlege Cetrelli.

Denne artikkelen er hentet fra Spafo Norges medlemsblad Spondylitten 4-22. Det er kun noen av artiklene våre som legges ut på nett.Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på alle digitale utgivelser av Spondylitten i vårt arkiv på MinSide

Kanskje du også liker disse: