Forsker på tannhelse ved juvenil idiopatisk artritt

Nå kartlegges tegn til leddgikt i kjeveleddene hos de med juvenil idiopatisk artritt. En multisenterstudie undersøker hvor mye leddgikt påvirker munnhelse, beinhelse og livskvalitet hos de unge pasientene.

Tannlege Lena Cetrelli er en av flere stipendiater og forskere som gjennomfører et forskningsprosjekt kalt NorJIA-studien. Den tar for seg bildebehandling, oral helse og livskvalitet hos barn og unge med juvenil idiopatisk artritt (JIA). I prosjektet deltar universiteter, sykehus og tannhelsetjenestens kompetansesentre i Bergen, Tromsø og Trondheim.

Dårligere munnhelse

– I eldre studier er det vist at barn og unge med JIA har dårligere munnhelse, de har flere hull i tennene, større grad av tannkjøttsbetennelse, lavere spyttproduksjon og en litt annerledes sammensetning av spyttet. Mange har også lavere vitamin D-nivå enn friske. I dag med mer effektiv behandling vet vi likevel lite om mange av faktorene som er knyttet til munnhelsen hos de med JIA, forteller tannlegen.

Portrettfoto av Lena Cetrelli
Tannlege Lena Cetrelli forsker på hvilken grad leddgikt påvirker munnhelsen for de med JIA. Foto: Privat

Da den første undersøkelsen ble avsluttet i januar 2018 hadde 93 barn med JIA og 93 friske barn blitt undersøkt ved Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMidt), respektive Stjørdal Tannklinikk, forteller hun til Spondylitten. Sammen med barna som blir undersøkt i Tromsø og Bergen, utgjør de en del av 224 barn med JIA, og like mange friske barn i en kontollgruppe.

LES MER OM JUVENIL SPONDYLOARTRITT HER

Juvenil idiopatisk artritt (JIA)

JIA kan ramme alle ledd. Sykdommen kan utvikle seg sakte eller være akutt. Hos et voksende barn vil langvarig kronisk betennelse kunne ødelegge leddene og gi vekstforstyrrelser i skjelettet, dersom betennelsen ikke stoppes. Denne formen for revmatisk sykdom kan være sterkt invalidiserende, og mange har sykdommen med seg opp i voksen alder.

– Kjeveleddene rammes hos en stor andel av barn og unge med JIA. Når kjeveleddet er påvirket kan det oppstå asymmetrier i ansiktet, der haken blir skjev eller underutviklet. Dette påvirker tannstillingen og tyggefunksjonen, forklarer hun.

LES OGSÅ: Du kan få refundert deler av tannlegekostnadene

Undersøker flere faktorer

Hovedmålet med forskningsprosjektet er å kartlegge tegn til leddgikt i kjeveleddene, og undersøke i hvilken grad leddgikt påvirker munnhelse, beinhelse og livskvalitet.

– Ved TkMidt undersøker vi om lavt vitamin D-nivå er knyttet til større forekomst av tannkjøttsbetennelse, emaljedefekter og hull i tennene hos de med JIA. Vi studerer også spyttsekresjon og spyttsammensetning, sier hun.

I studien ser de samarbeidende tannlegene nærmere på hvordan munnhelsen til barn med JIA skiller seg fra friske barn. I forskningsperioden undersøkes både barn med og uten JIA to ganger, med to års mellomrom. På den måten kan man følge hvordan forskjellene utvikler seg i perioden. Andregangs undersøkelsene hadde oppstart i mars 2018 og avsluttes i løpet av 2020. Etter det skal dataene analyseres og funnene presenteres.

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 3-20. Det er kun noen av artiklene fra bladet som legges ut åpent på nett. Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: