Medisiner i forbindelse med svangerskap og amming

Har du en revmatisk sykdom og ønsker å bli gravid, bør du planlegge graviditeten med tanke på medisinsk behandling.

Legen din vil gjøre en individuell vurdering av hvilken risiko et svangerskap har for deg, ut fra hvilken type revmatisk sykdom du har og hvor alvorlige plagene dine er. Risiko og plager forbundet med bruk av medisiner inngår som en del av planleggingen og den individuelle vurderingen. Fordeler med medisinsk behandling må veies opp mot eventuell risiko for barnet.

Enkelte medisiner må du slutte å ta i god tid før du forsøker å bli gravid, mens andre medisiner er det viktig at du fortsetter med gjennom graviditeten. Det er derfor viktig å gå gjennom hvilke medisiner du bruker før du blir gravid. Dette gjelder ikke minst for de risikoer som er forbundet med bruk av medisiner. Det er derfor ikke bestandig de samme anbefalingene som gis til kvinner med samme sykdom og som bruker de samme medisinene. Anbefalingene som du får fra din behandlende lege kan avvike fra informasjonen du finner i pakningsvedlegget til den medisinen du får.

LES OGSÅ: Behandling uten medisiner i svangerskapet

Gjennomgang før du blir gravid

Medisinbruk i svangerskapet utgjør en spesiell utfordring fordi det må tas hensyn til fosteret i tillegg til deg. Bruk av legemidler kan være helt nødvendig for helsen til både deg og det ufødte barnet, men noen legemidler kan også være direkte eller indirekte fosterskadelige. Nettopp derfor er det viktig å planlegge svangerskapet og ha en gjennomgang av medisinbruk før man blir gravid. Målet er å gi den gravide god behandling uten at fosteret påvirkes uheldig.

Gjelder også menn

Noen medisiner kan brukes av gravide fordi det er ganske sikkert at de ikke skader fosteret. Dette er medisiner som har vært i utstrakt bruk i lengre tid, og der det ikke er påvist skadelige effekter hos barn av gravide som har brukt medisinen. Av etiske grunner blir gravide nesten alltid utelukket fra de store studiene der man prøver ut nye medisiner. Kunnskapen om hvordan medisiner virker på fosteret kommer derfor fra dyrestudier, meldinger om bivirkninger, studier basert på pasientregistre og fra befolkningsstudier (epidemiologiske studier).​

Menn med revmatisk sykdom bør også diskutere sin medikamentbruk med helsepersonell dersom de planlegger at partneren skal bli gravid. Det er ofte ulike anbefalinger for medisinbruk for kvinner og menn.

LES OGSÅ: God planlegging før under og etter svangerskapet

Smertestillende

Ved smerter under graviditet og amming er førstevalget smertestillende tabletter med virkestoffet paracetamol (Pamol, Panodil, Paracet, Paracetamol og Pinex). Det anbefales at paracetamol brukes i laveste effektive dose, og over så kort tid som mulig. Søk råd hos lege ved langvarige smerter og stadig behov for smertestillende.

Fargerike piller og en sprøyte
Bruk av legemidler kan være helt nødvendig for helsen til både deg og det ufødte barnet, men noen legemidler kan også være direkte eller indirekte fosterskadelige. Foto: Clipart.com

Betennelsesdempende (NSAIDS)

Ved bruk av betennelsesdempende medisiner i svangerskapet og ved amming er medisiner med virkestoffet ibuprofen førstevalget. Du må ikke bruke betennelsesdempende medisiner etter svangerskapsuke 30 fordi legemidler av NSAID-typen kan hemme rier og gi blødninger. De kan også påvirke sirkulasjonssystemet til fosteret. Søk råd hos lege ved behov for betennelsesdempende i svangerskapet.

NSAIDS kan hos noen få redusere sjansen til å bli gravid. Det er ingen uttalt effekt, og de fleste kvinner som bruker slike legemidler vil ikke oppleve noen problemer med å bli gravide. Dersom man har problemer med å bli gravid bør man være forsiktig med bruk av NSAIDS.

Sykdomsmodifiserende medisiner

Vi vil her nevne noen av de vanligste medisinene som brukes for å behandle SpA. Det er viktig at all medisinbruk diskuteres med din behandlende lege. Her følger kun generelle anbefalinger.

 • Metotreksat
  • Dersom du behandles med metotreksat, er det viktig at du slutter med medisinen minst tre måneder før du planlegger svangerskap. Du bør bruke sikker prevensjon i denne fasen. Du skal fortsette med folsyre 1 mg/dag gjennom hele svangerskapet dersom du har brukt metotreksat. Du kan ikke amme dersom du bruker metotreksat.
 • Salazopyrin
  • Salazopyrin kan brukes under svangerskap og ved amming. Du skal bruke folsyre 1 mg/dag gjennom hele svangerskapet dersom du bruker Salazopyrin. Dersom barnet er født for tidlig eller har gulsott må du diskutere med lege dersom du ammer og bruker Salazopyrin.
 • Biologiske medisiner
  • Når det gjelder alle biologisk medisiner gjøres det en individuell vurdering om du skal fortsette i svangerskapet, og når du eventuelt skal slutte. De ulike biologiske medisinene har ulike grad av overgang over morkaka og din behandlende revmatolog avgjør hvilken medisin du eventuelt skal bruke og om det er aktuelt å bytte behandling. Diskuter med legen din om du kan amme med den medisinen du bruker.

Tilskudd gravide bø​​r ta

 • Folsyre
  • Det er vist at tilskudd av folsyre i første del av svangerskapet beskytter mot misdannelser hos barnet. Forekomsten av leppe/ganespalte og skader på ryggmargen reduseres med cirka 50 %. Dersom du har brukt methotrexate før du ble gravid eller bruker Salazopyrin skal du bruke Folsyre 1 mg/dag gjennom hele svangerskapet. Ellers skal du bruke 0,4 mg/dag de tre første måneder av svangerskapet.
 • Jern
  • Gravide med lite jern i kroppen (lavt s-ferritin), bør få jerntilskudd.

Dersom du har spørsmål om medisiner du bruker for din revmatiske sykdom kan du ta kontakt med NKSR på telefon 72 82 64 17.

Tekst: Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR), St. Olavs hospital

Trygg mammamedisin er en gratis, offentlig tjeneste der leger og farmasøyter svarer på spørsmål om bruk av alle typer medisiner ved graviditet og amming. Du kan ringe dem på telefon 22921100 eller sende inn spørsmålet ditt via nettsiden tryggmammamedisin.no.

MEDLEMSBLADET VÅRT SPONDYLITTEN VEILEDER DEG

Kanskje du også liker disse: