Høyere samlet egenandel enn forventet

Den varslede sammenslåingen av frikorttakene 1 og 2 ble som antatt lagt fram i dagens forslag til Statsbudsjett for 2021.

Regjeringen foreslår å slå sammen egenandelstak 1 og 2 til ett egenandelstak på 3 183 kroner fra 1. januar 2021 for å skjerme brukere med høye utgifter til helse.

– Sammenslåingen er en forenkling for brukerne og gir lavere egenandelsutgifter til de som oppnår begge frikort eller har høye egenandelsutgifter under begge takene. Regjeringen foreslår samtidig at 60 millioner kroner settes av til ytterligere skjerming av utsatte grupper, hvorav 50 millioner kroner tilføres kommunenes rammetilskudd og 10 millioner kroner til Helsedirektoratet/Helfo til forvaltning og utredning av skjermingsordninger, står det i budsjettforslaget.

Revidering: Endelig  avgjørelse om innføring og totalsum ble avgjort i desember 2020. Da ble regjeringspartiene enige om ett felles egenandelstak på 2460kr for alle tjenester som omfattes av egenandelsordningen.

LES OGSÅ: Har du rett på kommunalt frikort?

Bekymrede pasienter

Forslaget om å slå sammen de to frikortordningene ble lekket allerede et par dager før statsbudsjettet ble lagt fram. Spondylitten delte nyheten på vår facebookside, der det kom mange reaksjoner på at den samledes summen skulle bli 2900 kroner. Med det ytterlige tillegget vil summen på 3183 kroner føre til økte årlige utgifter for en gruppe pasienter.

Det var spesielt uttalelsen om at den nye ordningen skulle innføres fordi det ville lette arbeidet til HELFO og behandlere, flere reagerte på, men også at den nye ordningen ville føre til økte egenandelskostnader for enkelte. Det gjelder særlig de som ikke benytter seg så ofte av fysioterapi og rehabilitering i inn- og utland.

– En jeg kjenner vil bruke fastlege og spesialister mindre i året for å få ned legekostnadene. Personen sliter allerede med å betale frikort 1, forteller en.

– Det ser svart ut for de med dårligst råd. Bra noen får det bedre, skriver en annen.

Regjeringen opplyser i en pressemelding at blant de som kun oppnår egenandelstak 1 per i dag er det 984 500 brukere som i gjennomsnitt vil få økte utgifter på 615 kroner med den nye ordningen.

– Ingen vil få høyere utgifter enn 723 kroner. 143 000 brukere vil få en besparelse på i gjennom­snitt 626 kroner, opplyser de.

Positive og negative reaksjoner

De fleste som har kommentert på Spondylittens første innlegg ser fordelene med sammenslåingen av de to egenandelstakene.

– Jeg vet om flere som ikke benytter fysio, rehabiliteringsopphold og behandlingsturer, da de ikke har økonomi til egenandelen på frikort 2, forteller en.

– Flott! Jeg har ikke vært hos fysio, selv om kroppen trenger det med min kroniske lidelse. Fordi jeg er ufør så har jeg ikke råd til fysio. Ved at de slår sammen dette kan jeg få behandlingen jeg trenger, for jeg fikk frikort alt i juni på tak 1, forteller en annen.

– Dette vil jo gi en besparelse for de som bruker frikort 2. Det jeg lurer på, og som jeg tenker politikerne ikke har tenkt på, er at det nå blir lettere å ta noen timer hos en fysioterapeut. Du må ikke ut med så mange penger før frikort klikker inn, om man først har vært en del hos lege. Jeg tror terskelen for å kontakte fysioterapeut blir lavere med denne ordningen. Jeg vet med meg selv at jeg nok raskere hadde oppsøkt fysio med denne ordningen, for økonomien har satt litt stopper for det. Så da kan vi vel vente oss enda lengre køer hos fysioterapeutene med avtale, påpeker en tredje, og legger til;

– Siden jeg til tider også får refusjon på tannlegebehandling, men aldri har fått så mye at det har gitt meg frikort 2, ser jeg for egen del på denne endringen som positiv, selv om jeg sikkert ikke vil oppnå frikort alle år. Det er i hvert fall lov å håpe at man holder seg såpass frisk, til tross for kroniske sykdommer.

LES OGSÅ: Sprikende egenandeler for infusjonsbehandling

Dette er dagens ordning

Nåværende ordning inkluderer Egenandelstak 1 på 2460 kroner i egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser, medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept. Egenandelstak 2 på 2176 kroner inkluderer i egenandeler fra undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling, opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF. Totalsummen før man får frikort innenfor begge ordningene er 4636 kroner.

For de som få innvilget statlige behandlingsreiser vil den nye ordningen føre til store besparelser, da egenandelen der allerede overstiger taket på Egenandelstak 2.

Betaler mest, sparer mest

I pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet forteller de at sammenslåingen av de to egenandelstakene vil føre til at de 188 000 pasientene i Norge som i dag betaler de høyeste egenandelene, vil spare 1453 kroner i året og raskere få gratis helsetjenester.

– Vi vil gjøre frikortordningen enklere for brukerne, og skjerme de som har høyest utgifter til helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Portrettbilde av Bent Høie
– Vi vil gjøre frikortordningen enklere for brukerne, og skjerme de som har høyest utgifter til helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Bjørn H. Stuedal

Den nye frikortordningen er foreslått innført allerede fra 1. januar 2021.

– Et sammenslått egenandelstak vil gi en enklere tjeneste for brukerne ved at de kun må forholde seg til én ordning. Sammenslåingen vil også gjøre det enklere å finne frem i regelverket og dermed øke brukerens rettssikkerhet, opplyses det.

Departementet har lagt ved en beregning av hvordan endringen vil ramme befolkningen.

– 2,24 millioner brukere får ingen endring som følge av sammenslåingen. 419 500 brukere vil få lavere utgifter, og sparer i snitt 993 kroner hver i året. 1,03 millioner brukere vil få høyere utgifter, og vil i snitt få 607 kroner høyere utgifter i året, står det.

En mer detaljert beregning er beskrevet i faktaboksen nederst i artikkelen.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN!

NY FRIKORTORDNING FORESLÅTT FRA 2021

Besparelser eller økte utgifter for brukerne per år

 • De som ikke når noen av takene i dag
  • 2,24 millioner brukere (60,6 % av alle brukere) får ingen endring. 31 200 brukere (0,85 % av alle brukere) vil i gjennomsnitt spare 427 kroner.
 • De som kun når tak 1 i dag
  • 984 500 brukere (26,7 % av alle brukere) får i gjennomsnitt 615 kroner i økte utgifter. Ingen vil få høyere utgifter enn 723 kroner. 143 000 brukere (3,9 % av alle brukere) vil få en besparelse på i gjennom­snitt 626 kroner.
 • De som kun når kun tak 2 i dag
  • 57 700 brukere vil i gjennomsnitt spare 710 kroner. 49 300 brukere vil i gjennomsnitt få 460 kroner i økte utgifter.
 • De som når begge takene i dag
  • 187 600 brukere vil med nytt sammenslått tak på 3183 kroner sparer 1453 kroner hver.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Kanskje du også liker disse: