Høyintensiv trening reduserer sykdomsaktivitet

Høyintensiv utholdenhets- og styrketrening reduserer sykdomsaktivitet og fare for hjerte- karsykdom viser en norsk doktorgradsstudie.

Bak studien står overlege ved revmatologisk poliklinikk på Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Inger Jorid Berg. Den var bakgrunnen for hennes doktorgradsdisputas, skriver nettsiden diakonhjemmetsykehus.no.

Er det nyttig?

Berg har tatt utgangspunkt i kjent kunnskap om at pasienter med denne diagnosen har økt forekomst av hjerte- karsykdom sammenlignet med befolkningen ellers, og har sett etter faktorer som bidrar til dette.

Temaet hennes var i hvilken grad pasienter med aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom) har nytte av høyintensiv utholdenhets- og styrketrening for å redusere sykdomsaktivitet og fare for hjerte- karsykdom.

LES OGSÅ: Restitusjon er like viktig som treningen

Data fra pasientregister

Bergs forskningsprosjekt er basert på data fra et register med undersøkelser av pasienter med Bekhterevs sykdom, som ble opprettet ved sykehuset i 2002. Denne gruppen er fulgt over tid.

Hun fant blant annet at økt sykdomsaktivitet var relatert til stivere blodårer, som er knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Menn som løfter vekter i treningssal
En gruppe pasienter deltok på et individuelt veiledet treningsopplegg med høyintensiv intervalltrening, samt styrketrening, i tre måneder. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

En gruppe pasienter deltok på et individuelt veiledet treningsopplegg med høyintensiv intervalltrening, samt styrketrening, i tre måneder. Disse ble sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke endret treningsvaner.

Hos pasientene i treningsgruppen ble det funnet redusert sykdomsaktivitet og redusert stivhet i blodårer. Dette tyder på at denne type trening er fordelaktig både for sykdomsaktiviteten og for redusert hjertesykdom.

Forsker videre

Inger Jorid Berg har jobbet ved Diakonhjemmet Sykehus siden 1998. Hun arbeidet i klinikken frem til 2011, da fikk hun forskningsmidler fra Helse Sør-Øst til prosjektet sitt. Hun arbeider nå som overlege ved revmatologisk poliklinikk, men skal i tillegg sette av litt tid til videre forskning fremover.

LES OGSÅ: Trening i varmtvann bør bli tøffere

Helsegevinst

Det forskes mye på trening og ulike spondyloartritter. En sveitsisk studie fra 2011 viser at utholdenhetstrening er nyttig for å redusere sykdomsaktiviteten hos bekhterevpasienter, i tillegg til mobilitetsøvelser.

Her var også norske forskere fra Diakonhjemmet sykehus med. Kardiovaskulær trening gir bedre kondisjon, som kan føre til ytterligere helsegevinst.

Studien viser også at trening tre ganger i uken er mulig for personer i denne pasientgruppen og at det faktisk er uavhengig av sykdomsaktiviteten, men det kan være tilfeller hvor øvelsene må justeres. Alle idretter kan i prinsippet praktiseres, men man må selvfølgelig ta hensyn til egne fysiske evner og individuelle grenser.

Akkurat denne studien tok for seg tre ukentlige treninger: to stavgangtreninger ledet av fysioterapeuter og én stavgang trening som deltakerne utførte på egenhånd. Hver trening varte minst 20 minutter. Pulsen ble individuelt overvåket og skulle være på et moderat pulsnivå.

Oppsummert viser undersøkelsen at det er en betydelig fordel med kardiovaskulær trening på kondisjon og en mulig fordel på oppfattet sykdomsaktivitet, spesielt oppfattelsen av smerte. Grad av angst og depresjon var svakt redusert i begge gruppene, noe som tyder på at både stavgang og mestringsstrategier hadde en positiv effekt på deltakernes velvære.

Du finner mer nyhetsstoff om forskning og revmatisme på www.diakonhjemmetsykehus.no.

LES OGSÅ: Nyttig treningsapp for bekhterevere

Kanskje du også liker disse: