Piller ved vannglass med blå bakgrunn
Tofacitinib er en depottablett man tar en gang om dagen. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

JAK-hemmer fører til økt vekt

Indiske forskere har i en studie på en JAK-hemmer med virkestoffet tofacitinib oppdaget at den førte til betydelig vektoppgang hos pasientene. De med spondyloartritt hadde størst vektøkning.

Studien ble presentert som en poster under den store amerikanske revmatologikongressen ACR i november 2022. Under en posterpresentasjon fortalte Dr. Naga Prabu ved Sakthi revmatologisenter i byen Coimbatore om årsaken til at de undersøkte vektøkning hos pasientene. Han sa at JAK-hemmere har vist lovende effekt i behandling av revmatoid artritt (leddgikt) og psoriasisartritt, og benyttes i økende grad fordi det er en enkel administrasjonsmetode, og at kostnaden har blitt redusert etter at patentperioden var over.

– Det er tydelige resultater etter kliniske studier som viser kjente bivirkninger, som infeksjoner i form av oppblussing av helvetesild og hjerte- karsykdom. En observasjonsstudie nevnte imidlertid vektøkning som en fremtredende bivirkning ved denne typen behandling, forklarte han, og la til:

– Biologiske legemidler er kjent for å forårsake vektøkning, men rapporter om dette når det gjelder JAK-hemmere har vært sparsomme, sa han.

Mest vekt med SpA

– Dette er en erfaringsbasert studie fra det virkelige livet. Vi hentet ut pasientjournaler for de som var blitt foreskrevet tofacitinib for ulike indikasjoner fra januar 2020 til desember 2021. Det var pasienter med leddgikt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt. 429 pasienter oppfylte inklusjonskriteriene, fortalte han.

Sammen med sine kollegaer analyserte han så demografi, tilleggssykdommer, kroppsvekt, gjennomsnittlig varighet for bruk av tofacitinib, bruk av andre legemidler samtidig, uønskede hendelser og laboratorieprøver.

– Vi fant at 68 prosent av pasientene hadde hatt vektøkning, 25 prosent hadde vekttap og 7 prosent hadde ingen endring i kroppsvekt, sa han under posterpresentasjonen.

Han la til at det mest interessante var at om man så på undergruppene for seg kunne man se en forskjell.

– Det var en signifikant økning i vekt i hele kohorten, men SpA-pasientene hadde relativt mer vektøkning enn RA-pasienter. Denne vektøkningen var uavhengig om pasientene benyttet steroider, sa han.

Mann måler livvidden med målebånd
Biologiske legemidler er kjent for å forårsake vektøkning, men rapporter om dette når det gjelder JAK-hemmere har vært sparsomme. Illustrasjonsfoto: Dreamstime

Legen bør vurdere

Pasientene hadde benyttet legemiddelet i gjennomsnitt 8-9 måneder, og vektoppgangen for spondyloartrittpasientene var på cirka 2,5 kilo i denne perioden. For RA-pasientene var økningen om lag 1,5 kilo.

– Studien vår inkluderte kun tofacitinib. Det bør undersøkes om dette bare gjelder dette virkestoffet eller om det generelt gjelder alle JAK-hemmere. Legene som foreskriver tofacitinib bør ta disse funnene i betraktning når det velges behandlingsmetode, konkluderte han.

I Norge selges virkestoffet tofacitinib under merkenavnet Xeljans, og er en depottablett man tar daglig. Den er godkjent for bruk i behandling av de med psoriasisartritt, ulcerøs kolitt og aksial spondyloartritt.

Denne artikkelen er hentet fra Spafo Norges medlemsblad Spondylitten 1-23. Det er kun noen av artiklene våre som legges ut på nett.

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på alle digitale utgivelser av Spondylitten i vårt arkiv på MinSide.

Kanskje du også liker disse: