Mer bevegelige med Igalo-behandling

Det har blitt gjennomført en pilotstudie om effekt av rehabilitering i Igalo i Montenegro. Den viser signifikant bedring når det gjelder smerte, bevegelighet og generell helse.

Det finnes flere studier som viser at klimabehandling er bra for pasienter med radiografisk aksial spondyloartritt. Det er imidlertid publisert få hele studier om behandlingseffekten ved instituttet for fysikalsk medisin, rehabilitering og revmatologi, Institutt Dr. Simo Milošević, i Igalo i Montenegro.

LES OGSÅ: Igalo – et tilbakeblikk

Standard program

I 2016 valgte derfor landsledelsen for bekhterevforeningene i Norge å bevilge penger til at en slik studie kunne gjennomføres. Resultatene ble presentert av Dr. Jadranka A. Glisic under Bekhterev landskonferanse 2017. Hun er avdelingsoverlege ved instituttet, med spesialitet på fysikalsk medisin og rehabilitering.

Hun fortalte at det i studien deltok 126 pasienter med radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom). Det var pasienter i 2015 som deltok i denne pilotstudien.

Dame får rød sydvest
Dr. Jadranka A, Glisic holdt foredrag om pilotstudien på bekhterevpasienter i Igalo og fikk sydvest i gave av Bekhterev Norge og Jon Hagfors. Foto: Elisabeth. O. Nilsen

Programmet pasientene var igjennom i studien er det standard rehabiliteringsprogrammet som ordinære pasienter får ved senteret. Så sant det ikke var noen spesielle forhold, som tilleggslidelser, som gjorde at de ikke kunne delta i hele programmet, fikk alle pasientene standardprogrammet. Det er samme program som også benyttes til de som reiser dit i regi av Oslo Universitetssykehus, Seksjon for behandlingsreiser til utlandet.

LES OGSÅ: Behandlingsreiser er nyttig og lønnsomt

Fire uker

Pasientene ble undersøkt grundig før de startet med behandlingsprogrammet. Etter fire uker ble de målt på nytt. Programmet var fra mandag til fredag, Der deltok de i utendørsaktiviteter på om lag 45-60 minutter. De hadde individuell trening med en fysioterapeut på 30 minutter og gruppetrening i terapibasseng i 15-30 minutter.

I tillegg var det lagt inn gruppetrening i sal på 25-30 minutter enten hver dag, eller annen hver dag. Noen pasienter hadde også ergoterapi for å øke funksjonen. Utendørs besto aktiviteten av oppvarmingsøvelser, kondisjonstrening og pusteøvelser.

Bevegelighet og utholdenhet

I individuell fysioterapi var målet å øke bevegeligheten og fleksibiliteten, øke styrke og utholdenhet. Det ble også lagt vekt på å korrigere positur og bedre koordinasjon.

Mennsker sitter på matter i sal og trener
Gruppetreningen i sal komplimenterte den individuelle treningen. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

Gruppetreningen i sal komplimenterte den individuelle treningen, og hadde fokus på å øke motivasjon og konkurranseånden. Fokuset var på øvelser for å øke fleksibilitet og utholdenhet.

I terapibassenget var det behandling både som gruppe, men også individuelt for noen. Bassenget har en temperatur på 33-34 grader og består av et spesielt mineralholdig vann. Det spesielle mineralvannet i Igalo utvider blodkarene og gir økt oksygen til vevet. I tillegg reduserer det muskelspenninger, demper smerte og har en generell avslappende effekt.

Les mer om den mineralrike leiren og vannet i egen sak her.

LES OGSÅ: Ledsager på behandlingsreise til utlandet

Passive behandlinger

I programmet var det også passive behandlinger. De var lagt opp individuelt, slik at de passet den enkeltes situasjon. Pasientene kunne enten bli smurt inn med den mineralholdige leiren, som er dannet ved å blande mineraler fra Sutorina-elven og sjøvann. Pasientene kunne også få karbad i det mineralholdige vannet, manuell massasje/undervannsmassasje, elektroterapi, soneterapi, magnetterapi og laserterapi.

– Den passive terapien varierte mellom 10 og 20 minutter. Det var mest vanlig med to eller tre slike passive behandlinger om dagen. Målet med den passive behandlingen er å utvide blodkarene, dempe smerter, dempe hevelser og få kroppen til å slappe av, fortalte Dr. Glisic.

Kvinne innpakket i tepper på en benk
Under gytjebehandlingen ble man «mumifisert». Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

Avspenning var også i fokus under behandlingsoppholdet, som for eksempel yoga. Det var også ulike avslappende bad, som for eksempel aromabad, karbondioksydbad og saltbad.

I løpet av oppholdet var det også lagt opp til pasientundervisning om radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom). Der var fokuset på aktiv livsstil, informasjon om nye medisiner og kosthold.

LES OGSÅ: Avliver mytene om behandlingsreiselotteriet

Naturlig behandling

Prinsippene ved behandlingssenteret i Igalo er basert på det som kalles «thalassotherapy». Det er en felles betegnelse for behandling med naturlige faktorer ved havet, og baserer seg på middelhavsklima med sjøvann, solstråler, sjøluft, leire fra havet, sand og sjøgress.

– I juli og august er det elleve soltimer per dag i Igalo. Det er små temperatursvingninger, gjennomsnittlig varierer temperaturen i løpet av en dag bare fire grader. Fra mai til september er gjennomsnittstemperaturen 25 grader, fortalte overlegen.

Så stor bedring

I studien ble pasientene målt i forhold til hvordan de selv vurderte sin helsetilstand, via flere parametere. På en skala fra 0-10 skulle de angi sin generelle helsestatus, smerte, fatigue (utmattelse), funksjon og deltagelse i eget hverdagsliv. Morgenstivhet ble målt i minutter.

Helsepersonell målte pasientenes bevegelighet i ryggraden. De så på hodets avstand fra veggen, utvidelse av brystkassen, bøying til begge sider og bevegelighet når pasienten bøyde seg framover (Schober test).

– Pilotstudien viser at pasientene hadde en stor gjennomsnittlig bedring når det gjelder generell selvrapportert helse. Smertene ble redusert fra 4.50 til 1,76 på skalaen. Morgenstivhet ble redusert med gjennomsnittlig en halv time. Bevegeligheten til sidene ble bedret med om lag 50 prosent de fire ukene studien pågikk, fortalte Igalo-legen.

LES OGSÅ: Førstereis igjen – til Igalo

Mindre medisiner

Gjennomsnittsalderen på pasientene var om lag 53 år og 62 prosent av deltagerne i studien var menn. Deltagerne hadde i gjennomsnitt hatt sykdommen i litt over 19 år. Totalt deltok 126 pasienter og 81 av dem brukte NSAIDs, 17 brukte DMARDs og 59 brukte TNFalfa-hemmere. 59 av deltagerne brukte også andre smertestillende medikamenter da studien startet.

23 prosent kunne redusere dosen med NSAIDs og 46 prosent hadde sluttet helt å ta medisinene etter fire uker. Når det gjelder andre smertestillende medisiner reduserte 24 prosent inntaket av disse, og 59 prosent hadde helt sluttet å ta dem etter fire uker.

Studien sier ingenting om hvor lenge etter hjemkomst de opprettholdt dette.

– I gjennomsnitt hadde de daglig 3,31 aktive behandlinger og 2,23 passive behandlinger under rehabiliteringsoppholdet. Vi så en statistisk signifikant endring etter fire uker hos pasientgruppen. Pasientene har etter disse fire ukene en merkbar reduksjon av bruk av betennelsesdempende medisiner og smertestillende. Vi så reduksjon i smerte, fatigue og morgenstivhet, samt bedring av generell helsestatus, sa Dr. Glisic.

Bedre bevegelighet

Forskerne så også en signifikant økning i mobilitet i ryggraden på alle målinger, både når det gjaldt avstanden fra hodet til veggen og avstanden fingrene var til gulvet ved sideveis bøying. De så også en høy signifikant økning av brystutvidelse og fremover bøy etter de fire ukene med behandling.

– Fysikalsk rehabilitering har god effekt for pasienter med radiografisk aksial spondyloartritt. Vi anbefaler at denne rehabiliteringsformen innføres som standard behandling av pasienter med AS, konkluderte avdelingsoverlegen.

Kvinne får individuell fysio i basseng av en mannlig fysioterapeut
I terapibassenget var det behandling både som gruppe, men også individuelt for noen. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

Hun la til at når man forskriver fysikalsk behandling er det viktig å ta hensyn til pasientens generelle tilstand og eventuelle tilleggslidelser.

– Et godt balansert fysikalsk behandlingstilbud bør inneholde aktive behandlinger med målsetting om å bedre mobiliteten i ryggrad, øke fleksibiliteten og utholdenheten. I tillegg bør behandlingsprogrammet inneholde avspenning og avslapning, med mål om å redusere smerte og spenninger i kroppen og skape balanse, sa hun.

LES OGSÅ: Unngå å styrke hofteleddsbøyerne når du trener magemuskler

Videre forskning

Jadranka Glisic mente at viktigheten av aktiv trening er udiskutabelt.

– Videre forskning bør fokuseres på å undersøke behandlingsformer i fysikalsk terapi, som har effekt på avspenning og smertelindrende effekt, og deres påvirkning på det autonomiske nervesystemet, hjerneaktivitet, hormonregulering og immunsystemet. Dette er en kronisk sykdom, som behandlingsmessig bør omfatte alle områder. Fysikalsk behandling som et behandlingsterapeutisk verktøy har et stort potensiale og er underrepresentert, sa hun.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN FOR 200 KRONER I ÅRET

Kanskje du også liker disse: