Overvekt bør være en viktig faktor i behandlingen av AS

Alvorlig fedme og overvekt bør vurderes som en viktig forebyggbar risikofaktor i behandlingen av aksial spondyloartritt. Det mener forskerne etter å ha studert tallene for de norske deltagerne i den store pasientundersøkelsen EMAS (IMAS).

Alvorlig fedme øker risikoen for å utvikle kroniske inflammatoriske sykdommer, inkludert aksial spondyloartritt (axSpA) viser flere forskningsstudier. Likevel finnes det lite informasjon om hvordan dette påvirker sykdomsaktiviteten for denne pasientgruppen.

De norske forskerne ville derfor benytte tallene fra den ferske EMAS-undersøkelsen for å se nærmere på overvekt ved hjelp av kroppsmasseindeks (BMI) og hvor mye sykdomsaktivitet de norske pasientene rapporterte om i studien.

LES OGSÅ: Nå kan man måle fatigue mer presist

70 prosent var kvinner

The European Map of Axial Spondyloarthritis (EMAS) ble gjennomført i løpet av noen måneder i 13 land. Svarene kom fra 2846 frivillige pasienter med selvrapportert aksial spondyloartritt via et omfattende spørreskjema på nett, utarbeidet i samarbeid med pasientorganisasjonene.

Tre personer foran en posterpresentasjon
Marco Garrido-Cumbrera fra det spanske AS-forbundet, nestleder i Spafo Norge Lillann Wermskog og revmatolog og forsker Gunnstein Bakland fortalte om den store EMAS-undersøkelsen i posterhallen. Foto: Elisabeth O. Nilsen

Spørreundersøkelsen hadde med respondenter med alle varianter av axSpA, som ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom), ikke-radiografisk aksial spondyloartritt og uspesifisert aksial spondyloartritt. 509 norske pasienter deltok, nesten 70 prosent av dem var kvinner. Gjennomsnittsalderen var 48 år og 82 prosent av dem hadde positiv test for den genetiske markøren HLA-B27.

Signifikant forskjell

65 prosent av respondentene rapporterte at de var overvektige eller led av alvorlig fedme, med en BMI på over 25.

– Pasienter som var overvektige eller hadde alvorlig fedme i henhold til BMI-skalaen rapporterte signifikant mer sykdomsaktivitet sammenlignet med de som var normalvektige. Overvekten blir også forbundet med signifikant høyere grad av stivhet i ryggsøylen og antallet tilleggslidelser, skriver forskerne.

Blant pasientene med høy vekt ble det i tillegg rapportert noe høyere score på GHQ-12, et spørreskjema som blant annet brukes for å kartlegge grad av negativt subjektivt stress hos personer med ulike somatiske sykdomstilstander.

LES OGSÅ: Ulik grad av tilleggsplager blant spondyloartrittene

Mulig å forebygge

– Resultatet setter fokus på den vesentlige påvirkningen overvekt og alvorlig fedme har på helsetilstanden til pasienter med aksial spondyloartritt. Alvorlig fedme bør derfor vurderes som en forebyggbar risikofaktor i behandlingen av sykdommen, konkluderes det i sammendraget.

De ble ikke funnet noen forskjeller med tanke på inntak av alkohol, røyking eller om pasientene også hadde en inflammatorisk tarmsykdom som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt med leddplager (enteroartritt).

Gruppebilde av mennesker
Representanter fra pasientorganisasjonene i deltagerlandene i EMAS deltok i et åpent dialogmøte om hvordan resultatene kan benyttes fremover. Foto: Elisabeth O. Nilsen

Stolt organisasjon

Posteren Obesity and Associated Factors in Norwegian Axial Spondyloarthritis Patients ble presentert under forrige ukes EULAR-kongress, hvor blant annet nestleder Lillann Wermskog i Spondyloartrittforbundet Norge og revmatolog og forsker Gunnstein Bakland fra Universitetssykehuset i Tromsø sto og fortalte om de interessante funnene. Mange var innom posterstanden og ville vite mer om resultatene og hvordan studien var gjennomført.

– Tanken bak denne studien er å se på mer enn bare behandlingen for aksial spondyloartritt, men også avdekke om pasienten trenger å behandles på andre områder for å kunne leve bedre med sykdommen. Rett og slett det å behandle hele mennesket. Tilbakemeldingene som kom da vi sto på posterstanden var at dette må jo bli fremtidens tankegang, sier Wermskog.

Hun legger til at Spafo Norge er både stolte over og takknemlige for de norske deltagerne som tok seg tid til å gjennomføre spørreundersøkelsen.

– I Norge var det 509 som bidro. Siden vi er et lite land har vi den største svarprosenten i forhold til folketall. Det å få slike data fram i lyset gir oss svært viktig informasjon. Det kan vi bruke i det opplysnings- og interessepolitiske arbeidet som organisasjonen vår driver med, sier nestlederen.

LES OGSÅ: Norsk forskning på alles lepper

Verdens største

EMAS ble tidligere i år utvidet til å gjelde flere land som gjennomfører den samme spørreundersøkelsen og har nå endret navn til IMAS. Det gjør at den nå regnes som den største undersøkelsen på denne pasientgruppen som noen gang er gjennomført.

Under EULAR-kongressen sist uke samlet representanter fra pasientorganisasjonene i deltagerlandene seg til et åpent dialogmøte. Der diskuterte de hvordan resultatene kan bidra til økt livskvalitet for mennesker som lever med aksial spondyloartritt.

I Norge ble EMAS-undersøkelsen gjennomført i regi av Spafo Norge høsten 2017.

Spafo Norge har samarbeidet med tolv andre europeiske land om denne undersøkelsen. IMAS mottar finansiell støtte fra det internasjonale legemiddelfirmaet Novartis.

SPAFO NORGE ER EN FRIVILLIG ORGANISASJON – STØTT OSS OG BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN

Poster om overvekt hos AS-pasienter
Overvekt ga signifikant mer sykdomsaktivitet, stivhet i ryggsøylen og flere tilleggslidelser sammenlignet med de som var normalvektige.
  • EULAR står for European League Against Rheumatism og er en organisasjon som representerer pasienter, helsepersonell og vitenskapelige foreninger innen revmatologi fra hele Europa.
  • EULAR har som mål å stimulere, promotere og støtte forskning, forebygging, behandling og rehabilitering innen revmatiske sykdommer.
  • EULAR-kongressen avholdes årlig og de europeiske landene veksler på å være arrangør.

Kanskje du også liker disse: