Slik blir egenandelsordningen for fysioterapi

Fra 1. januar 2017 må du betale egenandel for fysikalsk behandling og trening. Det er behandlingsform og varighet som avgjør hvor stor egenandel du skal betale – også for behandling du tar i utlandet.

Egenandelen gjelder både hos fysioterapeut og manuellterapeut med driftsavtale med kommunen. De eneste som slipper egenandel er personer med godkjent yrkesskade og barn opp til 16 år. Alle andre må betale, i henhold til det nye lovverket, hvor diagnoselisten er fjernet.

Velger du å gå til en behandler uten et slikt driftstilskudd må du betale hele timen av egen lomme. Det er litt ulike priser rundt om i landet, men de fleste private tar fra 600-1000 kroner for en behandling.

To egenandelstak

Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

I egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser, medisiner og utstyr på blå resept. Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ​2​ 258 kroner i egenandeler i 2018.

I egenandelstak 2 inngår undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har avtale med regionalt helseforetak og behandlingsreiser til utlandet. Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

 
Lege med skjelettmodell som forklarer for pasienten
Benytter du private behandlere uten avtale om refusjonsrett, må du dekke hele kostnaden selv. Illustrasjonsfoto: Fotosearch

Når du har nådd egenandelstak 2 på 2025 kroner i 2018 får du automatisk tilsendt frikort i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Da slipper du å betale egenandeler resten av året.

LES OGSÅ: Psykomotorisk fysioterapi

Hva er godkjente egenandeler?

Fysioterapi:

Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med, eller er fast ansatt i kommunen.

Rehabiliteringsopphold:

Egenandeler ved offentlig godkjent rehabiliteringsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak.

Behandlingsreiser til utlandet:

Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet HF. Voksne pasienter betaler egenandel, mens barn og unge får tilbudet gratis. Ledsageres egenandeler regnes ikke med i ditt grunnlag for frikort.

Tannbehandling:

Tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen. Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen:

 • Sykdommer og anomalier (misdannelser) i munn og kjeve
 • Undersøkelse forut for oppstart av kjeveortopedisk behandling (tannregulering)
 • Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt

Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte refusjonstakstene, og bestemmer selv sine priser. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker.

LES OGSÅ: Anbefalinger for fysioterapi

Betaling for materiell

I tillegg til egenandel kan det kreves pasientbetaling for enkelte tjenester/materiell og annet. Slik pasientbetaling kan ikke føres på egenandelskortet, og kan også kreves av pasienter som er fritatt egenandeler.

Akupunktur som behandlingsform faller ikke inn under folketrygdens refusjonsordning. Nåler kan imidlertid brukes som et hjelpemiddel eller «verktøy» innenfor enkelte godkjente behandlingsformer i fysioterapi, står det i et rundskriv til forskriftens § 5-8.

Det vil for eksempel kunne være triggerpunktbehandling, som inngår i bløtvevsbehandlingen og elektroterapi. Det betyr at triggerpunktbehandling med nåler kan inngå i den tiden du er til behandling, og du kan få behandling med elektroterapi ved hjelp av strømførende nåler. Bruk av disse «verktøyene» i behandlingen forutsetter at pasienten har terapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden.

Pasienten kan ikke avkreves ekstra betaling fordi terapeuten velger å bruke nåler som verktøy i behandlingen. Det er den enkelte behandlers ansvar å drive faglig forsvarlig i henhold til helsepersonelloven, og det er en forutsetning at fysioterapeuter og manuellterapeuter som bruker nåler har tilstrekkelig kompetanse til å benytte denne metoden i sin praksis.

LES OGSÅ: Biologiske medisiner og flytte til utlandet

Hva er egenandelen?

Det er behandlingsform og varighet som avgjør hvor stor egenandelen er hos fysioterapeut og manuellterapeut med driftstilskudd.

HELFO opplyser til Spondylitten at det ikke vil bli endring i egenandelene for fysioterapi i 2017. Det betyr at en vanlig undersøkelse inntil 30 minutter fortsatt vil ha en egenandel på 170 kroner hos både fysioterapeut og manuellterapeut. Satsene er ikke endret for 2018.

Egenandelen du betaler for øvingsbehandling/bløtdelsbehandling kommer an på hvor lang tid du mottar behandlingen. I 2017 fortsetter disse satsene hos fysioterapeut med kommunalt driftstilskudd:

 • 20 minutter – 98 kroner
 • 30 minutter – 154 kroner
 • 40 minutter – 191 kroner
 • 60 minutter – 242 kroner
 • 90 minutter – 300 kroner

Hos manuellterapeut med driftstilskudd fra kommunen gjelder disse satsene for øvingsbehandling/bløtdelsbehandling:

 • 20 minutter – 160 kroner
 • Deretter koster det 58 kroner per påbegynte 10 minutter

Hvis du trener i gruppe hos fysioterapeut/manuellterapeut koster det:

 • 30 minutter gruppebehandling – 55 kroner
 • 60 minutter gruppebehandling – 97 kroner
 • 90 minutter gruppebehandling – 138 kroner

Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi koster 99 kroner. Deretter koster det 34 kroner per påbegynte 10 minutter.

Du kan følge med her, for å finne oppdaterte egenandelssatser.

Minstebeløp for utbetaling

Det er Stortinget som hvert år fastsetter beløpsgrensen for å få frikort. Betaler du over den fastsatte beløpsgrensen, vil beløpet du har krav på bli utbetalt til din konto. Beløp som er mindre enn 200 kroner utbetales ikke.

Dersom du innen seks måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO, og summen av beløpene utgjør minst 200 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett.

HELFO gjør frikortutbetalinger to ganger i måneden. Du får ikke melding om utbetaling i posten. Sjekk kontoutskriften din for utbetaling fra HELFO.

Bilde av det gule frikortet tak 2
Du må samle kvitteringer frem til du har nådd frikortgrensen og kan sende inn søknaden for Egenandelstak 2. Søknadsskjema finner du på helsenorge.no. Foto: Trine Dahl-Johansen

Du bør ta vare på alle kvitteringer for egenkontroll. Når du mottar frikortet i posten, får du samtidig en oversikt over alle egenandeler som er registrert på deg. Du kan også logge inn på Min helse for å se oversikten over dine egenandeler. Sammenlign disse opplysningene med kvitteringene dine, og kontroller at alle egenandelene er med.

Dersom du oppdager at en egenandel mangler, kan du ringe 800HELSE (800 43 573). Det kan ta opptil tre uker fra du betalte egenandelen til den er registrert hos HELFO.

Dekning av reiseutgifter

Egenandelene for pasientreiser omfattes av egenandelstak 1-ordningen. Dette gjelder selv om undersøkelsen eller behandlingen tilhører egenandelstak 2.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning, må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel. Husk å legge ved aktuelle reisedokumenter.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på eget kravskjema og sendes sammen med refusjonssøknaden din til HELFO. Dersom du får innvilget dekning av utgiftene dine der, sender HELFO kravet om reiseutgifter videre til Pasientreiser. Saksbehandlingstiden hos HELFO er inntil seks måneder.

Du finner mer informasjon om dette finner du mer informasjon om dette på Pasientreisers nettsider på helsenorge.no, eller ved å ringe Pasientreiser på telefon 05515.

LES OGSÅ: Fortsatt forskjellsbehandling i refusjonsordningen

 Behandling i utlandet

Egenandelen som innføres vil også gjelde om du tar behandling i et annet EØS-land. Du må selv legge ut for all behandling, og søke refusjon for utgiftene fra HELFO.

Der vil ikke den automatiske frikortordningen gjelde, så du må derfor huske på å få spesifiserte kvitteringer fra behandlingsstedet.  Du søker om refusjon for utgiftene på vanlig måte. Det du får tilbakebetalt er minus egenandelen, fram til du har fått frikort for egenandelstak 2. Du får kun dekket behandling som ville blitt refundert i Norge.

Gruppe mennesker som trener på pilatesballer
Gruppebehandling i basseng er en av behandlingene som dekkes. Foto: Trine Dahl-Johansen

I noen land kan behandlingen være dyrere enn tilsvarende behandling i Norge. I disse tilfellene får du kun dekket det behandlingen ville kostet det offentlige i Norge. Dette innebærer at du får refusjon i tråd med takstene, i tillegg til en beregnet andel av fysioterapeutens driftstilskudd.

Dette er behandlinger som dekkes

Vær oppmerksom på at ikke all behandling som gis på utenlandske behandlingssteder gir deg rett til dekning av utgiftene dine i Norge. Dette er behandlingsformene som dekkes:

 • Øvelsesbehandling/bløtvevsbehandling/massasje
 • Pulsatorbehandling
 • Kortbølge/mikrobølge/laser
 • Elektroterapi
 • Ultralyd
 • Traksjonsbehandling
 • Manuellterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Medisinske bad og pakninger
 • Aktiv oppvarming
 • Øvelsesbehandling i grupper
 • Gruppebehandling i basseng

Skal du bruke en fysioterapeut eller manuellterapeut i et annet EU/EØS-land​, må behandleren ha gyldig offentlig autorisasjon i det aktuelle landet. Det betyr at behandleren må ha rett til å praktisere som fysioterapeut eller manuellterapeut i det landet behandlingen utføres. Det er ditt ansvar å dokumentere dette.

LES OGSÅ: Rehabilitering på egenhånd i utlandet

Henvisning fra Norge

Dersom du vil til utlandet for å motta fysioterapibehandling, må du først få henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut i Norge​. Vær oppmerksom på at du ikke kan få denne henvisningen fra lege i utlandet, med mindre ditt behov for behandling skyldes en skade eller sykdom som har oppstått mens du var der.

Dersom du skal til utlandet for å motta manuellterapibehandling, trenger du ingen henvisning.

Hver henvisning gjelder kun for 24 behandlinger, men du kan bruke samme henvisning hos flere behandlere, både i Norge og utenlands. Hvis du har behov for flere enn 24 behandlinger, trenger du ny henvisning.

Behandlingen må starte opp innen seks måneder etter at du har mottatt henvisning, og du må ikke ha et opphold på mer enn seks måneder i løpet av behandlingene. Henvisningen må du legge ved når du sender inn krav om refusjon til HELFO.

SPONDYLITTEN HOLDER DEG OPPDATERT! BLI FAST LESER DU OGSÅ!

Dette må du sende med

Fra 2018 trenger man ikke henvisning til fysikalsk behandling og manuellterapi. Du må huske å få med deg riktig dokumentasjon før du søker om refusjon fra HELFO:

 • Epikrise eller journal fra din utenlandske behandler. Den skal inneholde dokumentasjon på hvilken type behandling som ble utført.
 • Original spesifisert faktura med diagnose, type behandling, behandlingsdato, tidsbruk og pris per behandling.
 • Dokumentasjon på behandlers autorisasjon i det landet behandlingen er utført. Det holder ikke med kun autorisasjon på hovedbehandler. Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom dokumentene foreligger på et annet språk, kan HELFO ved behov be deg om å legge frem en statsautorisert oversettelse. Du må betale for oversettelsen selv.
 • Originale kvitteringer for alle utgifter.
 • Dokumentasjon på at utgiftene er betalt.

LES OGSÅ: Den deilige, men farlige rusen

Sjekk før du drar!

Du bør ta kontakt med behandler/behandlingsstedet, eller reiseselskapet, før avreise, for å undersøke om kravene for refusjon er oppfylt. Det er også greit å få klarhet i om behandler skaffer nødvendig dokumentasjon. Regelverket kan virke noe flytende, og i saksbehandling på dette området benyttes det skjønn.

Gruppe som trener i utendørsbasseng på Gran Canaria
Øvelsesbehandling i grupper er godkjent som behandlingsform. Foto: Trine Dahl-Johansen

Pris vil variere, da behandlere fritt kan sette den takst de ønsker, men takster utover det det ville kostet for tilsvarende behandling i Norge, må du selv dekke.

Når det gjelder reiseutgifter får du ikke dekket mer enn om du ville reist til nærmeste behandlingssted i Norge. Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

Hva dekkes ikke av frikortordningene

I tillegg til egenandel, kan det være at du må betale gebyr eller pasientbetaling for enkelte tjenester, for eksempel utgifter til bandasjemateriell hos lege. Du må betale disse egenbetalingsutgiftene uansett om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandeler. Disse beløpene inngår ikke i ditt grunnlag for frikort.

Reservasjon

Du kan reservere deg mot lagring av egenandelsinformasjon. Da er du heller ikke med i ordningen med automatisk utsendelse av frikort. Du må selv ta vare på kvitteringer og søke om frikort når du har nådd beløpet som gir deg slik rett.

Dersom du har reservert deg, vil behandleren din heller ikke få svar på om du har frikortvedtak via frikort- og egenandelsspørretjenesten som behandlerne har tilgang til.

Har du tidligere reservert deg mot automatisk lagring av egenandeler, og ønsker å oppheve reservasjonen, må du fylle ut og sende skjemaet du finner på helsenorge.no.

LES OGSÅ: Disse biologiske medisinene er godkjent for de ulike spondyloartrittene

 

Kanskje du også liker disse: