3D-figur drypper med tårevæske
Tørre øyne lindres ved drypping med kunstig tårevæske og kortisondårper. Foto: FabioBerti/Dreamstime.com

Tørre øyne eller regnbuehinnebetennelse?

Som regel mistenker man regnbuehinnebetennelse hos spondyloartrittpasienter som har øyeproblematikk, men tørre øyne er en mye vanligere følgelidelse. Om dette fanges opp tidlig kan behandling og andre tiltak kan gjøre at lidelsen ikke blir kronisk.

De som lever med revmatisk sykdom får oftere tørre øyne enn den øvrige befolkningen, og de er ofte yngre når de får denne følgesykdommen. I Spondyrapporten 2022, som Spafo Norge sendte til alle landets fastleger, ble det lagt vekt på blant annet tørre øyne. Målet er at fastlegene skal få økt kunnskap om hva tørre øyne er, og hva som kan gjøres for å hjelpe de pasientene som opplever denne formen for følgelidelse til sin kroniske sykdom.

Tørre øyne er assosiert med betennelse

Årsakene til tørre øyne er sammensatt. Hyppigheten øker med alderen, og tilstanden er vanligere blant kvinner enn blant menn. Enhver grad av tørre øyne er assosiert med betennelse i øyeoverflaten, og betennelsen aktiverer immunforsvaret i øyets overflate. Dette er grunnen til at mennesker med autoimmune sykdommer, som i utgangspunktet har et overaktivt immunforsvar, har økt risiko for å utvikle tørre øyne. Betennelsen gjør øynene tørrere, og kronisk irritasjon og tørrhet aktiverer immunforsvaret enda mer. Dermed starter en negativ spiral. Moderne behandling av tørre øyne må derfor ta sikte på å redusere betennelsen.

Tørre øyne versus regnbuehinnebetennelse

Tørre øyne er en sykdom som rammer øyeoverflaten. Den kan forstås som en ubalanse i reguleringen av øyeoverflatemiljøet, og påvirker både tårer, nerveender og betennelsesceller. Tørre øyne er plagsomt, og kan være begrensende for livskvalitet og hvor mye man orker å bruke øynene. Tilstanden er likevel normalt ikke skadelig for synet, og ikke forbundet med alvorlige komplikasjoner.

Tørre øyne står i skarp kontrast til regnbuehinnebetennelse (iridocyklitt), som rammer regnbuehinnen inni øyet. Det er en potensielt synstruende tilstand hvis pasienten ikke får rask og intensiv behandling.

Symptomene kan være ganske like i starten, med ubehag/ruskfølelse på øyet og smerter, rødt øye og tåreflod. Med en regnbuehinnebetennelse kan man få nedsatt syn og bli lyssky. Tørre øyne affiserer så godt som alltid begge øyne på en gang, mens regnbuehinnebetennelse ved spondyloartritt oftest rammer ett øye av gangen.

Tørre øyne er typisk svingende av karakter, og drypping med kunstig tårevæske gir lindring. Regnbuehinnebetennelse forverres raskt uten behandling, og kunstig tårevæske hjelper ikke. Hvis regnbuehinnebetennelsen ikke blir behandlet umiddelbart kan det føre til varig skade på øynene og i verste fall blindhet. Derfor er det avgjørende at pasienten blir raskt undersøkt av øyelege og det blir avklart hvilken form for betennelse det dreier seg om.

Tåre renner fra øye
Til tross for tørre øyne kan pasienten ha økt tåreflod, særlig utendørs. Foto: Ocusfocus/Dreamstime.com

Behandling

Tilførsel av kunstig tårevæske eller fuktighetsgivende øyesalve er grunnleggende behandling for tørre øyne, i tillegg til en kortvarig kur med betennelsesdempende dråper. Da er det som regel snakk om kortisondråper, dersom kunstig tårevæske ikke er nok. Mange vil også ha nytte av langvarig drypping med ciklosporin-øyedråper, som demper betennelsen. Dersom øyelokkene er involvert, noe de nesten alltid er, kan pasienten prøve varme omslag, massasje og rensing av kanten på øyelokket. Det finnes gode vitenskapelige bevis på at lysbehandling med Intense Pulse Light virker. Spesielle kontaktlinser som bevarer fuktigheten på øyet, kalt sklerallinser, kan hjelpe noen, og mange har glede av filterbriller ved lysskyhet.

Ved behandling av regnbuehinnebetennelse benyttes også kortisondråper, men pasienten trenger også dråper for å utvide pupillen, så man hindrer dannelse av sammenvoksninger mellom regnbuehinnen og linsen eller hornhinnen.

LES MER OM TØRRE ØYNE VED REVMATISK SYKDOM HER

Kanskje du også liker disse: