Trygt med biobytte for crohnspasienter også

Nye analyser tyder på at biotilsvarende medisiner ikke er dårligere enn originalmedisin for de med Crohns sykdom.

Da resultatene fra Nor-Switch-studien ble lagt fram høsten 2016 viste den at det var trygt å bytte til biotilsvarende medisin for de med aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og leddgikt. Det kunne imidlertid se ut som at en større andel av pasientene med Crohns sykdom opplevde en forverring med biotilsvarende medisin, sammenlignet med dem som fikk originalproduktet.

LES OGSÅ: Ny biologisk behandling er ikke kostnadseffektiv for Crohns-pasienter

– Ingen stor forskjell

Forskjellene var imidlertid ikke statistisk signifikante, så det har blitt gjort en analyse av denne undergruppens datamateriale, skriver Dagens Medisin. Blant pasientene med Crohns sykdom opplevde 21,2 prosent sykdomsforverring i Remicade-gruppen, mens det samme gjaldt 36,5 prosent i Remsima-gruppen.

– Dette var det mest kontroversielle resultatet i Nor-Switch-studien. Men når vi ser isolert på dataene for pasienter med Crohns sykdom, finner vi ikke en signifikant forskjell mellom gruppene, verken hva gjelder effekt av medikasjon, bivirkninger eller immunogenisitet, sier Ahus-overlege Kristin Kaasen Jørgensen til avisen. Hun forklarer dette også i et eget artikkelsvar i The Lancet.

Studien har bare tatt for seg originalproduktet infliximab (Remicade) og dens biotilsvarende Remsima og Inflectra. Den har ikke sett på andre biotilsvarende medisiner, som også er tilgjengelig på det norske markedet.

LES OGSÅ: Kosthold med LavFODMAP kan lindre mageplagene

Ni av ti var stabile

Gastromedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, har også gjort en såkalt real-life-studie av pasienter med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. I november 2015 ble alle disse pasientene byttet over fra Remicade til biotilsvarende infliksimab. Sammenlignet med før bytte, var det ingen forskjell i klinisk aktivitet etter seks måneder. Nesten ni av ti pasienter var stabile ved bytte, og 97 prosent var fortsatt på behandling etter seks måneder.

Mer om denne studien kan du lese om i Dagens Medisin.

Crohns sykdom

Kroniske inflammatoriske tarmsykdommer som Crohns sykdom regnes som en del av spondy­loartrittfamilien når pasienten også har rygg- og ledd­plager. Da kalles diagnosen Enteroartritt.

Ved Crohns sykdom har man kronisk betennelse i mage-tarmkanalen. Sykdommen kan ramme alle deler av tarmsystemet fra munnhule til endetarmsåpningen. Du kan lese mer om Crohns sykdom her.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN

Kanskje du også liker disse: