NSAIDS hindrer eggløsning etter kun kort tids bruk

Forskning fra Irak melder om at selv kortvarig bruk av betennelsesdempende legemidler kan påvirke kvinners fruktbarhet negativt.

Det har lenge vært kjent at kvinner som går på antiinflammatoriske legemidler har vanskeligere for å bli gravide. Den nye studien fra Irak viser imidlertid at det ikke skal mer enn ti dagers bruk til, før eggløsningen blir hindret.

Få fikk eggløsning

De irakiske forskerne presenterte sine funn under fjorårets EULAR-konferanse i Roma. De hadde sett på bruk av NSAIDs og cox2-hemmere, som man får kjøpt uten resept i en rekke europeiske land. I Norge er de preparatene de så på imidlertid på resept fra legen.

I studien undersøkte de kvinner som brukte virkestoffene diclofenac (Voltaren), naproksen (Naproxen, Vimovo) og etorikoksib (Arcoxia). De fant at disse legemidlene hemmet eggløsningen hos kvinner med milde muskel- og skjelettsmerter.

Det var bare 6,3 prosent av kvinnene på diclofenac som fikk eggløsning, bare 25 prosent av de som brukte naproksen og bare 27,3 prosent av kvinnene som benyttet etorikoksib. I kontrollgruppen fikk 100 prosent eggløsning.

LES OGSÅ: Dette er det nye regelverket for bilkjøring og medisiner

To brett med voltarenpiller på den gule medisinesken
Etter ti dager med bruk av diclofenac hindres eggløsningen. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

Bør brukes med forsiktighet

Forskerne mener disse funnene tyder på at lett tilgjengelige ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) og cox2-hemmere kan ha en skadelig effekt på fruktbarhet, og bør brukes med forsiktighet hos kvinner som ønsker å starte en familie.
– Etter bare ti dager med behandling så vi en betydelig reduksjon i progesteron, et hormon avgjørende for eggløsning, på tvers av alle behandlingsgrupper, samt funksjonelle cyster i en tredjedel av pasientene, sa lederen for forskningen, professor Sami Salman, under den internasjonale revmatologikongressen

– Disse funnene viser at selv kortvarig bruk av disse vanlige legemidlene kan ha en betydelig innvirkning på kvinners evne til å få barn. Dette må være bedre kommunisert til pasienter med revmatiske sykdommer, som ofte tar disse medisinene jevnlig, men ikke er klar over virkningen det kan ha på fruktbarheten, sa han.

LES OGSÅ: Ny biologisk medisin til de med psoriasisartritt

Kjøper i utlandet

NSAIDs er blant de mest brukte legemidlene på verdensbasis og brukes av mer enn 30 millioner mennesker hver dag. Disse medisinene er i stor grad brukt til behandling av smerte, betennelse og feber, som er vanlige symptomer ved revmatiske lidelser.

I mange land er de tilgjengelige uten resept, og også svært rimelige i forhold til norske legemiddelpriser. Mange velger derfor å kjøpe denne typen medisiner når de er i utlandet.

Hormonell analyse

39 kvinner i fruktbar alder, som led av ryggsmerter, deltok i studien. De fikk diklofenak (100 mg én gang daglig), naproxen (500mg to ganger daglig) og etorikoksib (90 mg én gang daglig) – eller en narremedisin (placebo). Behandlingen ble gitt i ti dager fra dag ti av starten av menstruasjonssyklusen.

Det ble utført hormonell analyse av progesteronnivå og man så på størrelsen av eggfollikler, den væskefylte blæren som omgir det modnende egget i eggstokken, med ultralyd.

LES OGSÅ: Forstoppelse på grunn av medisinbruk plager mange

Åpner for ny nødprevensjon

Etter de ti dagene med behandling forble den dominante eggfollikkelen hel hos 75 prosent av de som brukte diclofenac, hos 25 prosent hos de som brukte naproksen og hos 33 prosent av de som hadde brukt etorikoksib.

Revner i disse follikkelene og frigjøring av en ubefruktet eggcelle er avgjørende for at eggløsningen skal skje.

– Disse funnene viser den skadelige effekten betennelsesdempende medisiner kan ha på fruktbarhet. Det vil kunne åpne døren for forskning på en ny nødprevensjon med en mer gunstig sikkerhetsprofil enn de som i dag er i bruk, konkluderte professor Sami Salman i en pressemelding fra EULAR-kongressen.

SKAFF DEG NY VITEN MED MEDLEMSBLADET VÅRT SPONDYLITTEN!

Kanskje du også liker disse: